Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

Pytanie:

Firma z siedzibą na Cyprze, a w Polsce tylko z rejestracją VAT (bez siedziby, biura, adresu w Polsce), chce zatrudnić na terenie Polski osobę na umowę zlecenie do wypełniania formularzy do urzędów. W jaki sposób rozliczana będzie ta osoba wobec urzędu skarbowego? Czy zastosowanie będą miały polskie przepisy, czy podatek będzie odprowadzany w Polsce?

Masz inne pytanie do prawnika?

22.8.2006

Zespół<br />e-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zatrudnienie Polaka przez firmę zagraniczną.

W myśl przepisów ustaw o podatku dochodowym: ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 200 r., nr 54, poz. 176 ze zm.). Państwa Firma jest nierezydentem. Oznacza to, że w Polsce Firma podlega obowiązkowi tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli objęta jest ograniczonym obowiązkiem podatkowym. W tym zakresie obowiązują ew. art. 5 i 7 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypru w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 4 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 1993 r., nr 117, poz. 523). Niemniej, ze względu na uregulowania obowiązujące zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., nr. 54, poz. 535 ze zm.), Firma podlega rejestracji na terenie Polski jako podatnik VAT. Taka rejestracja dla celów podatku VAT nie wiąże się w żaden sposób z konsekwencjami w postaci dodatkowych obowiązków formalnych w podatkach dochodowych. Podatek dochodowy Firma opłaca zgodnie z uregulowaniami obowiązującymi na Cyprze, czyli w miejscu rezydencji Firmy.

Uzyskane przez wskazanego pracownika dochody podlegają opodatkowaniu według polskiego prawa podatkowego. Zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o PIT, podatnicy uzyskujący dochody, o których mowa w ust. 1a (w tym z tytułów określonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, a więc też z działalności wykonywanej osobiście na podstawie umowy zlecenia), są obowiązani wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 19 % dochodu za miesiące, w których uzyskali ten dochód, w terminie do dnia 20 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie złożenia zeznania podatkowego. W terminach płatności zaliczek podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatników, deklaracje według ustalonego wzoru. Oznacza to, że pracownik Firmy ma obowiązek samodzielnie złożyć deklarację PIT-53. Jest to deklaracja, którą składają (zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) podatnicy, którzy uzyskują dochody od podmiotów zagranicznych pracując w Polsce. Formularz PIT-53 składają m.in. podatnicy osiągający dochody z tytułów określonych w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o PIT, czyli z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej. Zob. też art. 14 i 15 ww. cypryjsko-polskiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

9.1.2019 przez: bartekkuliga

Allegro sprzedaż wirtualnych przedmiotów

25.5.2018 przez: bartekkuliga

Podatek od sprzedaży nieruchomości

27.3.2018 przez: 3Magda