Zbycie prawa do dywidendy w spółce z o.o.

Pytanie:

"Chciałbym zbyć prawo do dywidendy w spółce z o.o. za przeszły rok rozliczeniowy po uchwale zgromadzenia wspólników uchwalającej tę dywidendę, ale przed wypłatą dywidendy. Czy można zbyć prawo do dywidendy przeszłej, to jest, już uchwalonej przez zgromadzenie wspólników?"

Odpowiedź prawnika: Zbycie prawa do dywidendy w spółce z o.o.

Kwestia zbycia prawa do dywidendy nie została unormowana w przepisach Kodeksu spółek handlowych. W doktrynie powszechnie przyjmuje się, że prawo do dywidendy może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Niedopuszczalne jest jednak zbycie prawa do dywidendy za wszystkie lata obrotowe spółki bez jednoczesnego zbycia udziałów. Przekreślałoby to bowiem koncepcję prawa do dywidendy jako prawa związanego z udziałem. Skoro zaś w Pana przypadku zbycie prawa do dywidendy ogranicza się do ściśle określonej kwoty (dywidendy zaakceptowanej uchwałą wspólników) – jest to dopuszczalne. W tym przypadku prawo do dywidendy ściśle określonej jest wierzytelnością o wypłatę określonej sumy dywidendy wynikającej z uchwały wspólników.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika