Jaki podatek jeżeli zdecyduję się na sprzedaż spółki z o.o.?

Pytanie:

"Kilka miesięcy temu założyłem jednoosobową spółkę z o.o., do której wniosłem nieruchomość rolną o pow. 1,5 ha. W związku z tym, że dostałem ciekawą propozycję wykupu mojej spółki przez inną spółkę, rozważam ew. sprzedaż ww. spółki. Kapitał założycielski mojej spółki wynosi 120 tys. zł. Jaki podatek będę musiał odprowadzić, jeżeli zdecyduję się na sprzedaż spółki z o.o.?"

Odpowiedź prawnika: Jaki podatek jeżeli zdecyduję się na sprzedaż spółki z o.o.?

Sprzedaż spółki z o.o. następuje poprzez sprzedaż udziałów w spółce. Odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych zbycia przez osobę fizyczną udziałów w spółce z o.o. należy wskazać, iż zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: "ustawa") za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (w tym w spółce z o.o.) oraz papierów wartościowych.

Stosownie do postanowień art. 30b ust. 1 ustawy od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z między innymi z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Zgodnie z art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem w tym przypadku jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38.

Dochodów kapitałowych nie łączy się z innymi dochodami danej osoby (art. 30b ust. 5 ustawy). Uzyskując więc jednocześnie dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, np. z pracy, z umów zlecenia, będzie na podatniku ciążył obowiązek złożenia dwóch zeznań podatkowych, według ustalonych wzorów, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Dochody ze sprzedaży (odpłatnego zbycia) udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną objęte są zeznaniem PIT-38.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest również opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC), który w przypadku zawarcia umowy sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wynosi 1% wartości rynkowej udziałów. Podatek ten jest płatny przez kupującego.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika