Zgłoszenie podjęcia działalności obrotu produktami rolnymi

Pytanie:

Czy podjęcia działalności obrotu produktami rolnymi wymaga zgłoszenia do jakiejś instytucji?

Masz inne pytanie do prawnika?

9.4.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zgłoszenie podjęcia działalności obrotu produktami rolnymi

W myśl ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z dnia 21 grudnia 2000r. obowiązkowi zgłoszenia wojewódzkiemu inspektorowi JHARS właściwemu ze względu zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego podlega podjęcie działalności gospodarczej w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułami rolno-spożywczymi (art.12). Konieczność dokonania zgłoszenia nie dotyczy rolników oraz podjęcia działalności gospodarczej w zakresie obrotu detalicznego artykułami rolno-spożywczymi. Dodać przy tym trzeba, że w rozumieniu powołanej wyżej ustawy artykuły rolno-spożywcze to produkty rolne, runo leśne, dziczyznę, organizmy morskie i słodkowodne w postaci surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych otrzymywanych z tych surowców i półproduktów, w tym środki spożywcze.

Co również istotne, stosowne zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektora JHARS wynika także z przepisów ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. 2011 nr 145 poz. 1868) Zgodnie z przepisami tejże ustawy osoby handlujące owocami i warzywami mają obowiązek przekazywania do Wojewódzkiego Inspektora informacji dotyczących danych przedsiębiorcy, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności. Z art. 40 ustawy o jakości handlowej artykułów rolno – spożywczych wynika, że osoba, która nie dokonuje takiego zgłoszenia podlega karze grzywny.

Z obowiązku przekazywania ww. informacji zwolnieni są handlowcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu lub dokonali przewozu świeżych owoców i warzyw w ilości nieprzekraczającej 100 tys. kilogramów.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: