Zgoda współwłaściciela na rozbudowę

Pytanie:

"Czy będąc współwłaścicielem (50%) domu muszę uzyskać zgodę drugiego współwłaściciela na rozbudowę? Ja zajmuję w tym domu poddasze o powierzchni ok.60 m. kw, drugi współwłaściciel parter o powierzchni ok. 90 m.kw. Dom posiada osobne wejścia do mieszkań i piwnic. Posiadam gotowy projekt budowlany na rozbudowę owego poddasza, z którego wynika że po rozbudowie moje mieszkanie będzie miało 91 m. kw powierzchni. Zakres robót w żaden sposób nie narusza mieszkania na parterze, a dotyczy przede wszystkim dachu. Dom został zbudowany w 1958 roku, jest pokryty eternitem (tuż nad moją głową) i od tamtej pory nie był remontowany. Koszt całej inwestycji mogę pokryć ja sam. Czy potrzebuję zgody drugiego współwłaściciela? "

Odpowiedź prawnika: Zgoda współwłaściciela na rozbudowę

Z przedstawionego pytania wynika, że jeden ze współwłaścicieli ma zamiar rozbudować budynek. W tym celu konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę; jest ono wymagane nie tylko w przypadku budowy, ale i nadbudowy, rozbudowy i przebudowy obiektu. Aby uzyskać pozwolenie na budowę należy do wniosku załączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W sytuacji, gdy nieruchomość jest przedmiotem współwłasności mają wspólnie współwłaściciele albo jeden z nich, ale za zgodą pozostałych. Jeżeli więc o wydanie pozwolenia wnioskuje tylko jeden z właścicieli, powinien uzyskać zgodę drugiego i warto, by miał ja na piśmie. Oświadczenie o prawie do dysponowania składa się bowiem pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika