Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

Pytanie:

W związku z tym, iż przebywam za granicą, żona odebrała pismo z prokuratury o zawieszeniu postępowania wobec mojej osoby z art.284 par.1 kk, ponieważ nie miałem możliwości odebrania wezwania. Po krótkim pobycie w domu wyjechałem ponownie do pracy, na granicy straż graniczna wręczyła mi wezwanie do stawiennictwa w określonym czasie w prokuraturze. Termin co prawda był wyznaczony przeze mnie, ale obawiam się, że nie będę mógł w najbliższym czasie przyjechać do Polski. Czy można zmienić datę stawiennictwa i w jakiej formie to zrobić? Czy wysłać pismo, czy wystarczy telefon? Nie chciałbym mieć również problemu, jeżeli okaże się, że jednak przyjadę do domu, a prosiłem o zmianę terminu.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.3.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana terminu stawiennictwa w prokuraturze

Zgodnie z zapisem art. 22 par. 1 kodeksu postępowania karnego, postępowanie zawiesza się, jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca prowadzenie postępowania. Do czasu ustąpienia tej przeszkody postępowanie nie toczy się. Jeżeli przeszkoda ustanie postępowanie zostaje wznowione.

Zasadniczo ma Pan obowiązek osobistego stawiennictwa na każde wezwanie organu prowadzącego postępowanie. Jednakże w razie nie dającej się przezwyciężyć przeszkody może Pan wysłać wniosek o odroczenie terminu stawiennictwa. Wniosek należy sporządzić na piśmie i wysłać. We wniosku powinna być określona przyczyna niemożności stawiennictwa. Powinien Pan jednocześnie informować organ ścigania o każdej zmianie miejsca pobytu trwającej dłużej niż 7 dni.

Porady prawne
Porady prawne
Tagi:  wezwanie, podejrzany,

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne