Znak towarowy a znak usługowy

Pytanie:

Czy regulacje dotyczące znaków towarowych stosują się również do znaków usługowych, a jeżeli tak to, to wprost, czy tylko w odpowiednim zakresie?

Masz inne pytanie do prawnika?

20.2.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Znak towarowy a znak usługowy

Przedmiotową kwestię należy rozważyć z punktu widzenia przepisów Prawa własności przemysłowej, które wprowadzają regulację dotyczącą znaków towarowych. Zgodnie z art. 120 ustawy prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym, w rozumieniu ustawy może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Zgodnie z postanowieniem art. 120 ust. 3 pkt 1 p.w.p., ilekroć w ustawie jest mowa o znakach towarowych -rozumie się przez to także znaki usługowe, a co za tym idzie przez towary używane do oznaczania znakami towarowymi rozumie się również usługi. Stąd regulację dotyczącą znaków towarowych należy bezpośrednio odnieść do znaków usługowych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne