*zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

Pytanie:

W sprawie o zasiedzenie wytoczonej w 2006r. odmówiono zwolnienia z kosztów sądowych i w związku z tym został wniesiony wpis. W kolejnej sprawie o zasiedzenie, tego samego wnioskodawcy wniesionej w 2010r. doszło do całkowitego zwolnienia z kosztów sądowych. Następnie postanowieniem sądu obie sprawy połączono do wspólnego rozpoznania w 2011r., sprawę z 2010r. dołączono do sprawy z 2006r.. Wnioskodawca wystąpił więc o zwrot zapłaconego wpisu w sprawie z 2006r.. Jednocześnie w związku ze złożonym przez wnioskodawcę w 2011r. zażaleniem na postanowienie sądu o odmowie udzielenia zabezpieczenia poprzez dokonanie wpisu w KW, sąd zażądał od niego wniesienia opłaty w wysokości 94 zł.Czy po połączeniu spraw zwolnienie z kosztów rozciąga się na obie sprawy, czy należny jest zwrot pierwotnej wpłaty i czy w związku z tym zasadne jest żądanie zapłaty 94zł za wniesienie zażalenia, wysokości takiej opłaty nie znalazłem z ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

28.1.2012

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: *zwolnie z kosztów sądowych przyu połączeniu spraw

Witamy,

Połączenie spraw do jednoczesnego rozpoznania w trybie art. 219 kodeksu postępowania cywilnego, k.p.c., ma jedynie techniczny charakter, nie oznacza powstania jednej nowej sprawy, a każda z połączonych spraw zachowuje samodzielność, wymagającą odrębnego rozstrzygnięcia. Wprawdzie sąd wydaje jeden wyrok, ale zawierający rozstrzygnięcia co do każdej z połączonych spraw z osobna, a zamieszczenie rozstrzygnięć w jednym wyroku (wyrok łączny) nie niweczy samodzielności połączonych spraw (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2008 roku, sygn. I CZ 148/07). Tym samym nie ma mowy o rozciągnięciu zwolnienia od kosztów sądowych z jednej sprawy na drugą. W wyroku, w którym będą znajdować się rozstrzygnięcia o obu sprawach oddzielnie, sąd o kosztach procesu orzeknie osobno i stosownie do każdej sprawy.

Porady prawne

Co do kwestii zażalenia od odmowy udzielenia zabezpieczenia roszczenia majątkowego – istnieje spór jaka powinna być wysokość takiej opłaty. Wedle jednego stanowiska winna to być piąta część od opłaty stałej od wniosku o zabezpieczenie 100 zł (a więc 30 zł mając na uwadze art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 w zw. z art. 69 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). Wedle drugiego stanowiska ma to być piąta część w odniesieniu do opłaty stałej lub stosunkowej pozwu lub wniosku w sprawie, w której wszczęto postępowanie. Sprawa jest nierozstrzygnięta i żadne stanowisko nie przeważa – orzecznictwo i poglądy doktryny są w tej materii zróżnicowanie.

Z poważaniem

Redakcja serwisu http://e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: