19.11.2017

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Mieszkanie dla Młodych

Na czym polega Program "Mieszkanie dla młodych"?

Zakup mieszkania to spore wyzwanie finansowe dla każdego młodego człowieka. Dlatego od stycznia 2014 r. kupujący swoje „M” mogą liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”.

Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego. Rodziny, w których pojawi się trzecie dziecko własne bądź przysposobione, mogą dodatkowo otrzymać pomoc na wcześniejszą spłatę części kapitału kredytu. Poza tym osoby, które rozpoczną budowę własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), mogą na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunki uzyskania pomocy są następujące:

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości) - ten warunek nie dotyczy osób lub rodzin z trojgiem dzieci;
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka) - ten warunek nie dotyczy osób lub rodzin z trojgiem dzieci;
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat;
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

Dofinansowanie obejmuje:
 • dopłatę do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania) lub 65 m2 w przypadku osób/rodzin z trojgiem dzieci;
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci;
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko;
 • 20% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących dwoje dziecko;
 • 30% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących przynajmniej troje dzieci;
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (bądź kolejne) wychowywane dziecko;
 • dopłatę liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji.
Porady prawne

Jak ubiegać się o dofinansowanie wkładu własnego?

Wniosek o dofinansowanie wkładu własnego składa się wraz z wnioskiem o kredyt w wybranym przez siebie banku (bądź bankach), który przystąpił do programu. Do wniosku trzeba dołączyć:

 1. pisemne oświadczenie o spełnieniu na dzień złożenia wniosku warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 (o nieposiadaniu na własność domu jednorodzinnego czy lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, bądź własności lub współwłasności budynku, jeśli udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny), wraz z pisemnym oświadczeniem, że ten warunek będzie spełniony także w dniu nabycia mieszkania; nie dotyczy osób/rodzin wychowujących przynajmniej 3 dzieci,
 2. pisemne zobowiązanie - w przypadku najmu lokalu mieszkalnego lub posiadania spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu - do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu, w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o ustanowieniu lub przeniesieniu własności mieszkania,
 3. pisemne oświadczenie o tym, że nabywane mieszkanie służyć będzie zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Bank może wymagać okazania innych dokumentów, które pomogą mu stwierdzić, że spełnione są wszystkie kryteria określone w ustawie, tj. np. wiek beneficjenta, powierzchnia użytkowa mieszkania, cena zakupu. Weryfikacja zdolności kredytowej odbywa się na podstawie wewnętrznych procedur danego banku.

Po sprawdzeniu dokumentów przez bank przyjmujący wniosek, dalsza procedura udzielania dofinansowania wkładu własnego odbywa się w ramach współpracy pomiędzy bankiem i Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji warto wcześniej skontaktować się z wybranym bankiem, który przystąpił do programu Mieszkanie dla Młodych, w celu upewnienia się odnośnie do procedury oraz niezbędnych dokumentów.

Lista banków, które przystąpiły do programu jest na bieżąco aktualizowana na stronach Banku Gospodarstwa Krajowego.

Jak skorzystać z programu Mieszkanie dla młodych po wstrzymaniu naboru wniosków z limitem wypłaty w 2017 r.?

BGK 8 sierpnia 2017 r. poinformował o osiągnięciu poziomu 100% planowanych wypłat na 2017 rok. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, rozpatrzone zostaną wszystkie wnioski nabywców o dofinansowanie wkładu własnego, przekazane do BGK do dnia ogłoszenia informacji o osiągnięciu limitu rocznego.

8 sierpnia 2017 r. ruszył na krótko ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wprowadzona nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (zob. "Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja") ma umożliwić pełne wykorzystanie limitu środków przeznaczonych do wypłaty w roku 2018. W związku z tym, że będzie to ostatni rok funkcjonowania programu „Mieszkanie dla Młodych”, wnioski o przyznanie finansowego wsparcia w ramach dostępnego limitu będzie można składać w okresie od 1 stycznia do 30 września 2018 r. w ramach przewidzianego ustawą limitu przeznaczonego na finansowe wsparcie - do wysokości 762 mln zł. 

Cały czas są zaś przyjmowane wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu lub przysposobieniu trzeciego bądź kolejnego dziecka. Wnioski o dodatkowe dofinansowanie po urodzeniu trzeciego dziecka będzie można składać w ciągu 5 lat od dnia nabycia mieszkania, a więc nawet po 2018 r., kiedy nastąpi zakończenie programu MdM i zamknięcie możliwości składania wniosków o dofinansowanie wkładu własnego.

Nadal mogą też być składane do urzędów skarbowych wnioski o tzw. zwrot VAT na nowych zasadach – puli środków na ten mechanizm nie dotyczy roczny limit określony przez ustawę o funkcjonowaniu MdM. 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1184, ze zm.).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – reaktywacja

Mieszkanie dla Młodych – wznowienie przyjmowania wniosków 8 sierpnia 2017 r. ruszył ponowny nabór wniosków o dofinansowanie wkładu własnego na zakup mieszkania w programie "Mieszkanie dla Młodych". Wznowienie naboru jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o pomocy państwa (...)

Kto zyska, a kto straci na dopłatach do kredytów? Są kolejne szczegóły

Kto zyska, a kto straci na dopłatach do kredytów? Są kolejne szczegóły

Projekt założeń projektu ustawy o pomocy państwa w kupnie pierwszego mieszkania przez młodych - program Mieszkanie dla Młodych trafił do konsultacji społecznych. Zakończą się w pierwszym tygodniu grudnia. Tymczasem rząd ujawnia kolejne szczegóły programu. Wiceminister budownictwa Piotr (...)

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Będzie łatwiej o mieszkanie dla młodych

Większe dopłaty i możliwość nabycia mieszkania spółdzielczego. To główne zmiany przygotowane przez Ministerstwo Infrastruktury, które mają ułatwić nabywanie mieszkań w ramach programu Mieszkanie dla Młodych (MDM). Przyczyny zmian Zmiany mają wejść w życie w 2015 roku, (...)

Mieszkanie dla młodych

Mieszkanie dla młodych

Już 23 listopada wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Ustawa wprowadza system wsparcia finansowego dla osób do 35 roku życia, które chcą nabyć mieszkanie czy dom na kredyt. Mimo tego, że ustawa wchodzi w życie w listopadzie, (...)

Nowe prawo pomoże młodym zdobyć mieszkanie

Nowe prawo pomoże młodym zdobyć mieszkanie

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o pomocy państwa w kupnie pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Wprowadzany ustawą program „Mieszkanie dla młodych” (MDM) jest skierowany do osób poniżej 35. roku życia, które chcą kupić swoje pierwsze mieszkanie. Otrzymają (...)

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Mieszkanie dla młodych - mieszkanie dla bogatych?

Już niebawem rusza kolejny wielki program dofinansowania dla młodych osób. Wprawdzie „Rodzina na swoim” zakończyła swój byt w 2012 roku, od 2014 będzie można składać wnioski o dofinansowanie w programie o pięknej nazwie „Mieszkanie dla młodych”. Czy rzeczywiście (...)

Rząd pomoże wynajmować mieszkanie

Rząd pomoże wynajmować mieszkanie

Ruszyły konsultacje publiczne programu dopłat do czynszu Od nowego roku ruszy system dopłat do czynszu dla najemców nowych mieszkań i mieszkań na obszarach poddanych rewitalizacji. Dopłaty otrzymają osoby spełniające kryteria dochodowe zapisane w ustawie. Wysokość dopłaty będzie (...)

"Mieszkanie dla młodych" w uzgodnieniach międzyresortowych

Na początku lutego Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej planuje podsumowanie trwających uzgodnień międzyresortowych projektu ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych. Resort przypomina, że program Mieszkanie dla młodych został zapowiedziany (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

14 kwietnia 2020 r. Minister Finansów wydał objaśnienia podatkowe z dnia dot. nowej preferencji w podatku dochodowym od osób fizycznych dla młodych osób. Przeczytaj najważniejsze tezy, jakie z nich wynikają. ##baner## Istota ulgi dla młodych Objaśnienia dotyczą stosowania (...)

Mieszkanie dla młodych. Projekt trafi do konsultacji

Mieszkanie dla młodych. Projekt trafi do konsultacji

Projekt ustawy o nowym programie dopłat został skierowany do uzgodnień wewnętrznych. Chodzi o pierwsze mieszkanie starającej się o pomoc osoby, a na wysokość dopłat będzie mieć wpływ liczba dzieci.Osoba, która będzie chciała skorzystać z dopłat, będzie musiała przedstawić oświadczenie, (...)

Mieszkanie dla młodych - nowy program od 2014 roku

Mieszkanie dla młodych - nowy program od 2014 roku

Program „Mieszkanie dla młodych” zastąpił program „Rodzina na swoim”, który wygasł z końcem 2012 r. Dzięki nowej ustawie z pomocy państwa skorzystać będą mogli nie tylko małżonkowie, ale także osoby samotne i samotnie wychowujące dzieci. Program będzie obowiązywać (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. (...)

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Tańsze zakupy budowlane jeszcze przez miesiąc

Zwrot VAT za materiały budowlane będzie przysługiwał wyłącznie za faktury wystawione do końca bieżącego roku. Zmiana nie obejmie jednak wszystkich. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej stawka VAT na materiały budowlane została podniesiona z 7 do 22 proc. (obecnie 23 proc.) Remontujący (...)

Zmiany w MdM. Większe dopłaty dostaną...

Zmiany w MdM. Większe dopłaty dostaną...

Zainteresowanie ponad trzy razy większe niż programem Rodzina na Swoim i ponad miliard złotych wartości udzielonych kredytów. To bilans pierwszego półrocza działania programu Mieszkanie dla Młodych. Tymczasem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zamierza zmodyfikować swój flagowy program. (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Nawet do 5390 zł miesięcznie dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r.

Już od 2 maja można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nabór potrwa do 31 maja 2019 r. ##baner## Młody naukowiec, czyli kto? Zgodnie z definicją wprowadzoną (...)

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

Stypendium dla wybitnych młodych naukowców

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Nawet 5 390 zł miesięcznie może otrzymać wybitny młody naukowiec Od 1 grudnia br. można składać (...)

Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Zmiany w pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi

Czego dotyczy nowelizacja ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi? Nowelizacja ma umożliwić pełne wykorzystanie w latach 2017–18 środków przeznaczonych na program „Mieszkanie dla Młodych” - poprzez wznowienie przyjmowania wniosków (...)

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

Nowe zasady Mieszkania dla młodych (MDM)

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi.   Rodziny wielodzietne Najwięcej korzyści nowelizacja ustawy przyniesie rodzinom wychowującym troje lub więcej dzieci. Po pierwsze rodzin tych nie będzie (...)

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Darowizna na rzecz małżonków

Darowizna na rzecz małżonków

Małżeństwo pragnie się rozstać. Para uzgodniła między sobą warunki podziału majątku. Rodzice męża protestują przeciw dokonanemu podziałowi - przeznaczyli pewną sumę pieniędzy na zakup mieszkania dla młodych po ślubie i pragną odzyskać pieniądze od żony męża na drodze procesowej (...)

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Kwota darowizn i pożyczek zwolniona z podatku

Rodzice darują swojej córce i swojemu zięciowi pieniądze z przeznaczeniem na mieszkanie. Dotyczy kwoty zwolnionej z podatku. Jeden darczyńca: 1. Czy każdy z rodziców może przekazać na mieszkanie swojej córce kwotę 9.637 zł, czyli czy córka może tą drogą otrzymać kwotę 19.274 zł i (...)

Zamiana

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze inną nieruchomość na własność i wtedy mieszkanie zostanie mi zabrane ( to zamienione) taką (...)

Mieszkanie dla policjanta

Mieszkanie dla policjanta

Policjant przed wstąpieniem do służby posiadał mieszkanie własnościowe (nie przyznane na podstawie decyzji administracyjnej). Po wstąpieniu do Policji nie starał się o pomoc finansową na budowę domu względnie nabycie lokalu mieszkalnego, bowiem powierzchnia jego odpowiadała normom zaludnieniowym. (...)

Nabycie mieszkania dla dziecka

Nabycie mieszkania dla dziecka

Czy mogę kupić mieszkanie na moje 3-letnie dziecko? Chciałbym żeby mieszkanie było jej własnością, gdy dorośnie. Z pytania nie wynika, czy chce Pan, aby córka była nabywcą (stroną umowy sprzedaży) czy też chodzi o to aby rodzice kupili mieszkanie „dla niej”. Jeśli chodzi (...)

Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku emerytalnym

Wypowiedzenie umowy o pracę w wieku emerytalnym

Począwszy od sierpnia mój ojciec, który jest lekarzem powinien przejść na emeryturę. Czy musi to zrobić? Jakie rolę odgrywa pracodawca? Czy pracodawca może zmusić do odejścia na emeryturę jeśli mój ojciec chce pracować dalej na dotychczasowych warunkach? Jakie akty prawne regulują tą (...)

Mieszkanie komunalne

Mieszkanie komunalne

W 1998 r. złożyłem wniosek o mieszkanie komunalne (właścicielem jest gmina). Rozpatrzono go pozytywnie i w grudniu ubiegłego roku byłem w ADM-ie drugi na liście, by otrzymać lokal. Kiedy w lutym tego roku nie złożono mi nawet żadnej propozycji (najemcą jest moja matka), zaniepokoiłem się (...)

Darowizna mieszkania dla wnuczki a spadek

Darowizna mieszkania dla wnuczki a spadek

Moja Teściowa była właścicielką mieszkania spółdzielczego własnościowego. Cały czas mieszka tam sama jest tam sama zameldowana. W 2002-gim roku notarialnie zrobiła akt darowizny na moją córkę, a jej wnuczkę. Ponieważ córka wtedy była nieletnia, notariusz sporządził umowę między (...)

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Opodatkowanie podziału majątku po rozwodzie

Od lipca tego roku mam rozwód orzeczony wyrokiem sądowym. We wniosku rozwodowym nie wnosiłam o podział majątku, ponieważ doszliśmy z mężem do porozumienia, jeśli chodzi o podział majątku. Ustaliliśmy, że wspólne mieszkanie spółdzielcze własnościowe zakupione w 2004 roku zostawiam mężowi (...)

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Dziedziczenie mieszkania po ojcu

Mój ojciec posiada mieszkanie jest wdowcem. Moja rodzona siostra dostała od Babci (matki ojca) mieszkanie, które sprzedała. Ojca mieszkanie jest obciążone pożyczką hipoteczną, którą wzięłam ze swoim mężem na remont mieszkania ojca. Mieszkanie od Babci było warte 1/5 wartości mieszkania (...)

Wpis do księgi wieczystej mieszkania w spółdzielni

Wpis do księgi wieczystej mieszkania w spółdzielni

Piszę do Was w imieniu mojej teściowej która od 16-u lat mieszka na stałe w Szwecji ale w Polsce posiada spółdzielcze mieszkanie własnościowe. Lokatorskie prawo do lokalu zostało przyznane w grudniu 1981r. a w roku 1988 mieszkanie to zostało przekształcone na spółdzielcze mieszkanie własnościowe. (...)

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

Odpowiedzialność spadkowa obdarowanego

W 2003 r. wykupiłam jako pełnomocnik mojej matki mieszkanie, w którym wspólnie z matką zamieszkuję, od Gminy, na co zaciagnęłyśmy kredyt z opcją, że ja jestem osobą spłacającą zadłużenie i oświadczeniem matki, iż ma zamiar przekazać mi to mieszkanie aktem darowizny - co też uczyniła. (...)

Zaświadczenie ze spółdzielni

Zaświadczenie ze spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w spółdzielni, względem której wszczęto zostało postępowanie upadłościowe (z możliwością zawarcia układu). Spółdzielnia wystawiła mi niezbędne do założenia KW dla tego prawa zaświadczenie do celów wieczystoksięgowych. Czy spółdzielnia (...)

Najem mieszkania dla pracownika

Najem mieszkania dla pracownika

Pracownik zatrudniony w spółce ma stałe miejsce zamieszkania i zameldowania poza miastem, gdzie działa spółka. Firma wynajmuje dla niego mieszkanie w mieście siedziby firmy w kamienicy, gdzie oprócz tego znajdują się inne mieszkania. Nie jest to hotel robotniczy. Firma płaci za wynajem mieszkania (...)

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Zwrot bonifikaty za mieszkanie

Miesiąc temu wykupiłam z mężem mieszkanie kwaterunkowe od gminy. Oczywiście z bonifikatą. Wiem, że nie mogę go sprzedać przez 5 lat bo będę musiała zwrócić gminie udzieloną zniżkę. Jest akt notarialny, ale nie ma jeszcze wpisu do ksiąg wieczystych. Czy mogę podarować to mieszkanie (...)

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Podatek od darowizny rodziców dla dziecka

Rodzice darują swojemu dziecku mieszkanie warte 250 tys. PLN i gotówkę w kwocie 200 tys. PLN. Jaki podatek musi zapłacić dziecko od darowanego mu przez rodziców mieszkania i pieniędzy? Proszę podać przedziały kwotowe przy darowiznach dla stawek: 3%, 5%, 7% . Zakładając, że dziecko sprzedaje (...)