Będzie zmiana ustawy o podatku od towarów i usług

Będzie zmiana ustawy o podatku od towarów i usług Ministerstwo Finansów informuje o przekazaniu do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji społecznych nowej wersji projektu ustawy zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług oraz ustawę - Ordynacja podatkowa.

Ministerstwo Finansów po analizie uwag nadesłanych do projektu z dnia 1 marca br. wprowadziło zmiany, które doprecyzowują rozwiązania przewidziane tym projektem, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej nabywców za zaległości podatkowe dostawców zachowując główne cele projektu.

Główne zmiany w projekcie ustawy to dookreślenie, że projektowane rozwiązania dotyczą, co do zasady podmiotów profesjonalnie dokonujących obrotu towarami wrażliwymi.
Porady prawne
Konsekwencją jest wprowadzenie w projekcie limitu wartości nabywanych w określonym miesiącu towarów wrażliwych od jednego dostawcy w kwocie 100 tys. zł. Do tej kwoty limitu będzie działało wyłączenie nabywcy z instytucji odpowiedzialności podatkowej. Natomiast warunkiem zastosowania odpowiedzialności podatkowej jest istnienie zaległości podatkowej powstałej w związku z uczestnictwem dostawcy w oszustwie.

Z zakresu stosowania odpowiedzialności podatkowej przy zakupie paliw wyłączono podatników dokonujących ich nabycia wyłącznie na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników używanych przez nich pojazdów, do napędu tych pojazdów.

Wskazano również, że odpowiedzialność podatkowa nie ma zastosowania w sytuacji, gdy np. niska cena wynika ze zwykłej praktyki biznesowej, w szczególności jest uzasadniona przyznanym zwyczajowym rabatem.

Nową propozycją jest także udostępnienie podatnikom dokonującym dostawy towarów wrażliwych możliwości złożenia kaucji gwarancyjnej na rozliczenia podatkowe. Złożenie takiej kaucji będzie skutkowało zamieszczeniem stosownej informacji w specjalnym, dostępnym w Internecie wykazie. Nabycie towarów wrażliwych od podmiotu wymienionego w tym wykazie, z uwzględnieniem określonego w przepisach warunku dotyczącego wysokości złożonej kaucji gwarancyjnej, będzie wyłączało nabywcę z zakresu odpowiedzialności podatkowej.

MF proponuje, aby przepisy ustawy weszły w życie 1 października 2013 r.

Źródło: mf.gov.pl
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika