Budżet UE na rok 2021 przyjęty

29.12.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

18 grudnia 2020 r. Parlament Europejski przyjął uzgodniony z Radą UE projekt budżetu UE na rok 2021. Budżet na 2021 r. to pierwszy budżet nowych Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027.

Przyjęcie budżetu

Przyjęcie budżetu UE na rok 2021 było możliwe po ostatecznym uzgodnieniu 10 grudnia przez Radę Europejską Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) UE na lata 2021-2027, co zostało potwierdzone przez Parlament Europejski 16 grudnia.

- "Budżet UE na rok 2021 jest korzystny dla Polski. Przewiduje płatności na takim poziomie, który pozwoli na refundację zaplanowanych wydatków na projekty polityki spójności oraz rozwoju obszarów wiejskich" – powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński.

Porady prawne

Budżet na 2021 r. ważny dla UE

Zapewni on odpowiednie środki zarówno na realizację dotychczasowych polityk unijnych (w tym ważnych dla Polski polityki spójności i wspólnej polityki rolnej), jak i na nowe wyzwania, które wynikają z celów strategicznych UE na lata 2021-2027 (w tym usuwanie skutków pandemii koronawirusa).

Zgodnie z porozumieniem zobowiązania budżetu UE w przyszłym roku wyniosą 164,3 mld euro, przy płatnościach 166,1 mld euro.

Do budżetu dołączono wspólną deklarację Rady i Parlamentu Europejskiego nt. płatności. Zobowiązuje ona:

  • Komisję Europejską do pilnego przedłożenia projektu budżetu korygującego - w przypadku spodziewanego przyspieszenia w realizacji projektów unijnych, a także
  • Radę i Parlament Europejski do pilnego przeanalizowania tej propozycji i zaakceptowania zwiększenia płatności.

Polska zabiegała o taką deklarację.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne