Czy prawnik odpowiada za swoje błędy?

11.4.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Prawnik odpowiada za szkody, które spowodował, niewłaściwie wywiązując się ze swoich obowiązków. A obowiązki te mają szczególny charakter.

O tym, jak w konkretnej sytuacji wyglądać będą rozliczenia z prawnikiem, decydują rozmaite okoliczności - rodzaj świadczonej pomocy, treść zawartej umowy itp. Trzeba m.in. rozróżnić sytuację, w której przedsiębiorca udziela prawnikowi pełnomocnictwa, a on zobowiązuje się np. dokonać określonej czynności prawnej, i taką, gdy zamawiamy u niego poradę, na podstawie której zamierzamy podejmować decyzje. Łatwiej - co wcale nie znaczy, że łatwo - będzie udowodnić nieprawidłowości w tej pierwszej sytuacji. Wystarczy bowiem, że przedsiębiorcy uda się wykazać brak należytej staranności.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne