Dodatkowe informacje dotyczące deklaracji PIT za 2022 r. z ZUS

Co jest ciekawe na wystawionej deklaracji PIT za 2022 rok z ZUS?

Różnice w deklaracjach PIT 2021 i 2022 r.

ZUS na wystawionej deklaracji PIT za 2021 r., oprócz podstawowego świadczenia emerytalno-rentowego, wskazywał 13 i 14 emeryturę, ponieważ w 2021 r. te świadczenia były opodatkowane.

Na deklaracji PIT za 2022 r. zostało wykazane tylko podstawowe świadczenie emerytalno-rentowe, bez 13 i 14 emerytury, ponieważ w 2022 r. dodatkowe roczne świadczenia były wolne od podatku dochodowego.

Na deklaracji PIT za 2022 r. wykazuje się natomiast składkę zdrowotną pobraną od tych świadczeń.

Porady prawne

Zasady dot. zastosowanej stawki podatku

Stawka podatku 12% jest stosowana w odniesieniu do dochodów uzyskanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., jeżeli dochód nie przekroczył 120 000 zł.

Jeżeli dochód przekroczył 120 000 zł, wówczas od nadwyżki ponad tę kwotę podatek został naliczony według stawki 32%.

Małoletni uprawnieni do renty rodzinnej otrzymają odrębną deklarację PIT

Od 1 lipca 2022 r. renty rodzinne dla małoletnich dzieci stanowią ich dochód. Dochód dziecka podlega opodatkowaniu i wykazywany jest w odrębnej deklaracji PIT na imię i nazwisko dziecka. Jeśli osoba małoletnia, która jest uprawniona do renty rodzinnej, osiągnęła dochód nieprzekraczający 30 tys. zł, to nie zapłaci podatku dochodowego, a pobrane przez ZUS zaliczki powinny zostać odzyskane w ramach rozliczenia rocznego podatku.

Rozliczenie podatku za pobrane świadczenie niezrealizowane

Osoby, które pobrały w 2022 r.:

  • niezrealizowane świadczenie należne po osobie zmarłej lub
  • alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody

- otrzymały z ZUS informację o dochodach (PIT-11). Na jej podstawie mogą się rozliczyć z podatku za to świadczenie.

Źródło: zus.pl

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika