21.9.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Dopuszczalna reklama porównawcza asortymentu towarów

Trybunał Sprawiedliwości zajął się niedawno sporem sądowym Lidl przeciwko Colruyt, które mają na terenie Belgii sieci supermarketów, o zakazanie niektórych praktyk w zakresie reklamy porównawczej stosowanych przez Colruyt. Sąd belgijski ten wystąpił bowiem do Trybunału o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań prejudycjalnych dotyczących wykładni europejskiej dyrektywy w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej).

Sprawa dotyczy dwóch rodzajów reklamy porównawczej.

W pierwszym przypadku Colruyt porównuje ogólny poziom cen stosowanych przez niego samego z cenami jego konkurentów w odniesieniu do asortymentów porównywalnych towarów i oblicza na tej podstawie kwotę, jaką może zaoszczędzić konsument. Wymieniony wyżej ogólny poziom cen ustalany jest miesięcznie, a następnie rocznie, na podstawie codziennej rejestracji poziomu poszczególnych cen bardzo dużej próbki towarów powszechnego użytku czy to identycznych (towary markowe), czy to podobnych (towary bez marki lub opatrzone znakiem towarowym sprzedającego).

Porady prawne

Drugi rodzaj reklamy polega na stwierdzeniu, że wszystkie towary Colruyt opatrzone czerwoną etykietą z napisem „BASIC” są przez niego sprzedawane po najniższych cenach oferowanych na terytorium Belgii. Wskazany asortyment towarów obejmuje z jednej strony towary markowe, z drugiej zaś towary sprzedawane bez znaku towarowego lub opatrzone znakiem towarowym reklamującego.

W wyroku Trybunału czytamy:

1)      Przesłankę zawartą w art. 3a ust. 1 lit. b) dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. w sprawie reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej (Dz.U. L 250, str. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r., od której spełnienia zależy, czy dana reklama porównawcza będzie uznana za dopuszczalną, należy rozumieć w ten sposób, że nie sprzeciwia jej się reklama porównawcza, która dotyczy łącznie asortymentów towarów powszechnego użytku sprzedawanych przez dwie konkurujące ze sobą sieci supermarketów, o ile asortymenty te złożone są po każdej stronie z pojedynczych towarów, które - rozpatrywane parami - spełniają z osobna przesłankę porównywalności zawartą w tym przepisie.

2)      Artykuł 3a ust. 1 lit. c) dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, należy rozumieć w ten sposób, że wymóg, by reklama „porównywała obiektywnie” cechy danych towarów, nie oznacza, iż w razie porównania cen asortymentu porównywalnych towarów powszechnego użytku sprzedawanych w konkurujących ze sobą sieciach supermarketów lub stosowanego przez nie ogólnego poziomu cen asortymentu porównywalnych towarów, które są w tych sieciach sprzedawane, konieczne jest wyraźne i wyczerpujące wskazanie w treści materiału reklamowego porównywanych towarów i cen - czyli zarówno towarów i cen reklamującego, jak i wszystkich jego konkurentów, których porównanie dotyczy.

3)      Artykuł 3a ust. 1 lit. c) dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, powinien być rozumiany w ten sposób, że „możliwymi do zweryfikowania” cechami produktów sprzedawanych przez dwie konkurujące ze sobą sieci supermarketów są w rozumieniu tego przepisu

-      ceny tych produktów;

-        ogólny poziom cen stosowany przez każdą z takich sieci supermarketów w odniesieniu do asortymentu porównywalnych towarów oraz kwotę, jaką może zaoszczędzić konsument, który nabywa takie towary w danej sieci, jeśli produkty te należą faktycznie do asortymentu towarów porównywalnych, na podstawie których ustalono ten ogólny poziom cen.

4)      Artykuł 3a ust. 1 lit. c) dyrektywy 84/450, zmienionej dyrektywą 97/55, należy rozumieć w ten sposób, że jeśli elementy porównania, na których podstawie wskazano w reklamie na daną cechę porównawczą, nie zostały w treści tej reklamy wymienione, cecha ta może być uznana za możliwą do zweryfikowania - zgodnie z zawartym w tym przepisie wymogiem - tylko wówczas, gdy reklamujący wskazuje, w szczególności adresatom reklamy, gdzie i w jaki sposób mogą oni z łatwością zapoznać się z tymi elementami, aby zweryfikować prawdziwość tych elementów porównania jak również prawdziwość danej cechy porównawczej, lub - jeśli nie posiadają oni ku temu stosownych umiejętności - by móc takiej weryfikacji zażądać.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

W jaki sposób można stosować reklamę porównawczą?

W jaki sposób można stosować reklamę porównawczą?

(...)Zdaniem ETS prawo europejskie nie zabrania reklamy porównawczej, która dotyczy łącznie asortymentów towarów powszechnego użytku sprzedawanych przez konkurencyjne sieci supermarketów. Asortymenty te muszą być jednak złożone po każdej ze stron z pojedynczych towarów, które - rozpatrywane (...)

Ograniczenia reklamy leków

Ograniczenia reklamy leków

Zgodnie z planowanym § 3 ust. 2 jedna reklama może prezentować tylko jeden produkt leczniczy. (...)Ponadto reklamy leków będą musiały zawierać wiele informacji w brzmieniu identycznym jak w charakterystyce produktu leczniczego, czyli dokumencie przedstawianym podczas rejestracji leku. (...)

Jak powinny wyglądać ulotki biur prawniczych rozdawane przed sądem?

Jak powinny wyglądać ulotki biur prawniczych rozdawane przed sądem?

Łódzki radca prawny Marek Śniegucki zarzucił nieuczciwą reklamę największemu biuru porad prawnych w Polsce - firmie Krislex. I wygrał proces przed sądem (...)Radca zakwestionował też inne sformułowania ulotki: "Adwokat jest drogi? Sprawdź nasze ceny" oraz "Wykwalifikowani prawnicy za najlepszą (...)

Można używać logo innej firmy w reklamie porównawczej

Można używać logo innej firmy w reklamie porównawczej

Dopuszczalne jest używanie logo innej firmy, pod warunkiem, że nie wprowadza się konsumenta w błąd. Tak wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (sygn. C-533/06) w sprawie brytyjskich operatorów komórkowych – O2 (UK) Ltd. i Hutchison 3G UK Ltd. Ta druga firma (...)

Spór o reklamę - LOT kontra Ryanair

Spór o reklamę - LOT kontra Ryanair

LOT chce, aby sąd zakazał Ryanairowi prowadzenia reklamy porównawczej, w której ceny biletów polskich linii "określane są jako rabunek, kradzież, rozbój" - to cytat z pozwu. Chodzi o reklamy Ryanaira publikowane w prasie. Pod prostą grafiką - postać złodzieja z workiem z podpisem "LOT" i (...)

Imitacja nie może być używana w reklamie porównawczej

Imitacja nie może być używana w reklamie porównawczej

Właściciel renomowanego znaku może żądać zakazu używania go w reklamie porównawczej jego imitacji. Takie zestawienie stanowi nieuczciwą konkurencję, a uzyskana przez reklamującego się korzyść jest bezprawna (nienależna). I to nawet w sytuacji, gdy oznaczenie imitujące (gorszego towaru) (...)

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji?

Jakie rodzaje reklam są zakazane oraz kiedy reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji? Reklama jest jednym ze sposobów działalności marketingowej. Trzeba powiedzieć, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów pozyskiwania nowych klientów. Duże znaczenie ma reklama w (...)

Zgodność towaru z umową

Zgodność towaru z umową

    Kto odpowiada za niezgodność towaru z umową?   Za niezgodność towaru z umową odpowiada sprzedawca. Zasady tej odpowiedzialności reguluje ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej implementująca do polskiego prawa unijną dyrektywę o niektórych (...)

Kary za reklamy leków wprowadzające w błąd

Kary za reklamy leków wprowadzające w błąd

"Dziennik Gazeta Prawna" pisze dziś na swoich stronach, że przedsiębiorca reklamujący lek nie może sugerować, że produkt zaleca lekarz. Za takie praktyki może zostać ukarany nie tylko przez Główną Inspekcję Farmaceutyczną, lecz także przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. UOKiK (...)

Zmiany w OFE. Od dziś w parlamencie

Zmiany w OFE. Od dziś w parlamencie

Na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. rządowym projektem zmian w systemie emerytalnym, który pozwala przyszłym emerytom wybrać, czy chcą przekazywać część składki do OFE, czy całość do ZUS - przewiduje porządek obrad Sejmu. Porządek obrad Sejmu, które potrwają (...)

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Kiedy reklama jest nieuczciwa?

Czyn nieuczciwej konkurencji w reklamie Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy jest w szczególności:  reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,  reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na (...)

Straszyli zamknięciem

Straszyli zamknięciem "Żabki"- zapłacą karę

Firma prowadząca sieć sklepów Żabka zapłaci przeszło 1,5 mln zł kary za niefortunne hasło promocyjne. UOKiK wziął też pod lupę inne sprawy dotyczące reklam. Chodzi o kampanię reklamową sieci sklepów Żabka prowadzoną od września do końca października 2008 r. w prasie, telewizji oraz (...)

Reklama a niezgodność towaru z umową

Reklama a niezgodność towaru z umową

Przesadzony opis cech produktu w reklamie może wpłynąć na decyzję klientów o jego zakupie, zwłaszcza gdy nie da się sprawdzić sprzętu w sklepie. Jest to więc reklama wprowadzająca w błąd. Tak wynika ze sprawy Tesco Polska, którą rozpatrywał Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dotyczyła (...)

Internetowa reklama musi zostać usunięta definitywnie

Internetowa reklama musi zostać usunięta definitywnie

Internetowa reklama wprowadzająca w błąd musi być wycofana w taki sposób, aby nie dało się jej ponownie wyświetlać. Tak wynika z wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Dom 2000 Brzeziny (sygn. XVII Ama 82/06). W 2003 r. oferowała (...)

Klauzule niedozwolone nadal groźne

Klauzule niedozwolone nadal groźne

Wprawdzie afera z pozwami kierowanymi masowo przez jednego z radców prawnych przeciwko właścicielom sklepów internetowych jakby ucichła, jednakże problem nieprzestrzegania prawa i interesów klientów istnieje nadal. W 2011 roku internauci nagłośnili sprawę pozwów (...)

UOKiK prześwietla rynek pozabankowych usług finansowych

UOKiK prześwietla rynek pozabankowych usług finansowych

Koszty, które konsument ponosi w związku z udzieleniem i spłatą pożyczki powinny odpowiadać wartości tych usług. Prezes UOKiK zarzucił spółce Provident naliczanie opłat w sposób niezgodny z prawem. Przedsiębiorca z własnej inicjatywy zobowiązał się do zmiany kwestionowanych praktyk. (...)

SKOK w Wołominie. Niezgodne z prawem praktyki

SKOK w Wołominie. Niezgodne z prawem praktyki

Konsumenci, spłacający pożyczki zaciągnięte w wołomińskim SKOK byli narażani na nieograniczony wzrost ich oprocentowania. Prezes UOKiK uznała, że to niezgodne z prawem i nałożyła na przedsiębiorcę ponad 150 tys. zł kary Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w Wołominie gromadzi (...)

Banki przyznają się do nieuczciwości

Banki przyznają się do nieuczciwości

Dla banku klient to łatwy łup: zwabiony reklamą "super" lokaty i "ekstra" kredytu. Nie zwraca uwagi na gwiazdki i haczyki albo ich nie rozumie. I trudno się dziwić: co roku banki płacą za reklamy miliard złotych. (...) Co na to Komisja Nadzoru Finansowego? Rok temu wydała (...)

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Jak konsument może się bronić przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi przedsiębiorców?

Czego dotyczy ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym? Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, obowiązująca od 21 grudnia 2007 r., określa nieuczciwe praktyki rynkowe w działalności gospodarczej i zawodowej oraz zasady przeciwdziałania (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne (...)

Reklama treści erotycznych

Reklama treści erotycznych

W swoim serwisie internetowym chciałbym oferować użytkownikom możliwość reklamy treści erotycznych. Czy reklama treści erotycznych nie jest prawnej zakazana? Jak jest to uwarunkowane? Zgodnie z (...)

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Przedsiębiorca reklamuje się rozdając ulotki klientom wchodzącym i wychodzącym z placówki innego przedsiębiorcy, który oferuje produkty komplementarne. Czy taka forma reklama jest zakazana? Sytuację, (...)

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji (...)

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Cechy dozwolonej reklamy porównawczej

Czy wskazana poniżej treść reklamy jest sprzeczna z prawem? W treści reklamy wskazujemy potencjalnym klientom, iż w związku z utrzymywaniem się na rynku wysokich cen za połączenia telefoniczne (...)

Firma wprowadzająca w błąd uczestników obrotu gospodarczego

Firma wprowadzająca w błąd uczestników obrotu gospodarczego

Co się dzieje w sytuacji, gdy brzmienie firmy może wprowadzać w błąd uczestników obrotu gospodarczego ? W wypadku uznania, że brzmienie firmy przekazuje odbiorcy informację niezgodną z rzeczywistością, (...)

Dwie spółki o tej samej nazwie

Dwie spółki o tej samej nazwie

Chciałem zawiązać sp. z o.o. nową, o takiej samej nazwie jak już istniejąca na rynku. Czy jest to możliwe? Oczywiście spółka nowa różni się udziałowcami, kapitałem i zarządem, choć siedziba (...)

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Imitacja znaku towarowego a jego ochrona

Czy imitacja znaku towarowego narusza jego ochronę? Reprodukcja i imitacja naruszają funkcję oznaczenia pochodzenia, mogąc doprowadzić do wzbudzenia w kupującym błędnego przekonania, że kupuje (...)

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jakie zachowanie może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji? Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej (...)

FORUM PRAWNE

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy

Szukam prawnika zajmującego się odszkodowaniami za błąd lekarski z wawy Witam, Jak w temacie. Sprawa nie jest prosta ponieważ dotyczy błędu sprzed kilku lat. Opinia biegłych jest pokrętna. Aby (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Spór o częściowo wykonaną usługę

Spór o częściowo wykonaną usługę Witam serdecznie, W zeszłym roku prowadziłem działalność gospodarczą związaną z wynajmem przenośnych nośników reklamowych (tylko i wyłącznie wynajmem). (...)

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl...

Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę z zapytaniem o prawomocność roszczeń serwisu Pobieraczek.pl... Szanowni Państwo! Piszę (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!!

Szukam dobrego prawnika!!!! Pomocy!!! Szukam bardzo dobrego prawnika!!! Chodzi o rozwód z orzeczeniem o winie. Czy możecie mi kogoś polecić? Rejon Poznania. Słyszałem o kancelarii Grzybkowski & Guzek. (...)

Zamówienie na emisję reklamy i automatyczne ponowienie zamówienia

Zamówienie na emisję reklamy i automatyczne ponowienie zamówienia Witam. Znajomy złożył pisemne zamówienie na emisję reklamy w portalu tematycznym (weselnik.trojmiasto.pl). Umowa była zawarta (...)

Porady prawne

e-prawnik.pl 2021 | Wszelkie prawa zastrzeżone , Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.