Dwie formy opodatkowania zryczałtowanego - ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa

Przepisy ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym dają określonym grupom podatników możliwość opodatkowywania określonych kategorii przychodów zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Forma ta ma największe znaczenie dla przedsiębiorców i dla podatników wykonujących wolne zawody, którzy mogą korzystać z jednej z dwóch uproszczonych form rozliczania podatku.

Z jakich form uproszczonych mogą korzystać przedsiębiorcy lub osoby wykonujące wolne zawody?

Osoby te mogą opłacać zryczałtowany podatek w jednej z dwóch form:

  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, albo
  • karty podatkowej.

Warto zaznaczyć, iż podatnicy mogą korzystać tylko z jednej formy zryczałtowanego podatku – nie mogą naraz opłacać podatku w formie karty podatkowej i ryczałtu ewidencjonowanego.

Na czym polega zryczałtowany podatek?

Istota obu form sprowadza się do tego, iż przy obliczaniu podatku nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów. W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego podatek równy jest określonemu procentowi uzyskanego przychodu z uwzględnieniem ewentualnych odliczeń lub zwolnień, natomiast w przypadku karty podatkowej wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji. W obu formach podatku zryczałtowanego uwzględnia się pewne odliczenia, np. w związku z opłacaniem przez podatnika składki zdrowotnej, a w przypadku ryczałtu ewidencjonowanego także określone zwolnienia przedmiotowe.
W praktyce zryczałtowany podatek można określać jako pewien rodzaj podatku liniowego, gdyż konstrukcją swoją bardzo przypomina funkcjonujące w społeczeństwie znaczenie podatku liniowego.

Czy osoby korzystające opłacające zryczałtowany podatek zwolnieni są z obowiązków określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Nie. Ryczałt dotyczy jedynie określonych kategorii przychodów i nie wyłącza stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Konstrukcja ryczałtu sprowadza się do tego, że przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami z innych źródeł podlegającymi opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bynajmniej nie oznacza to jednak, że te pozostałe dochody nie podlegają opodatkowaniu.

Jakie są obowiązki dokumentacyjne osób opodatkowanych ryczałtem?

Podatnicy opodatkowani ryczałtem (ewidencjonowanym lub kartą podatkową) nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych ani podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Podatnicy opodatkowani ryczałtem ewidencjonowanym są obowiązani prowadzić odrębnie za każdy rok podatkowy ewidencję przychodów, wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów.

Natomiast podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych, deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci są jednak obowiązani wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. Jeżeli przy prowadzeniu działalności zatrudniają pracowników są też obowiązani prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia tych osób.

Jakie są korzyści finansowe dla podatników opodatkowanych ryczałtem?

Opodatkowanie zryczałtowane może podatnika korzystne finansowo. Nie jest jednak możliwym podanie jakiejś generalnej zasady określającej opłacalność form uproszczonych.

Pomijając zmniejszenie kosztów związanych z prowadzeniem dokumentacji, podatek zryczałtowany będzie opłacalny wówczas, gdy podatnik stosujący jedną z form ryczałtu zapłaci mniejszy podatek, niż zapłaciłby, gdyby rozliczał się na zasadach ogólnych. Jednak opłacalność zawsze należy analizować na gruncie konkretnych przypadków i to w dodatku ze stosownym wyprzedzeniem, czyli też z uwzględnieniem pewnej nieprzewidywalności – wszak optymalizacja podatkowa „po fakcie” nie jest już raczej możliwa. Podatnik musi odpowiednio wcześniej podjąć właściwą decyzję, zanim będzie mógł mieć pewność w zakresie ewentualnych korzyści finansowych.
W praktyce bardzo dużo zależy od kosztów uzyskania przychodów – podstawą opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Jeżeli koszty te są odpowiednio duże, podatek na zasadach ogólnych może być niższy od podatku zryczałtowanego.

Warto też pamiętać, iż w przypadku karty podatkowej, podatnik może zrzec się zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej albo zmieniającej wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Zatem, jeżeli decyzja będzie dla niego niekorzystna finansowo – może zrzec się tej formy i rozliczać się na zasadach ogólnych, lub ryczałtu ewidencjonowanego (jeśli spełnia warunki stosowanie tej metody).

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. 1998r. nr 144 poz. 930 ze zmianami)
Porady prawne
Tagi: 

Potrzebujesz porady prawnej?

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

Prowadzisz działalność gospodarczą na mniejszą skalę? Chcesz skorzystać z „małego ZUS plus” i zapłacić niższe składki na ubezpieczenia społeczne od 1 lutego 2020 r.? Przeczytaj ten artykuł. Od lutego wchodzi w życie Mały ZUS Plus Od 1 lutego 2020 r. będą obowiązywać nowe zasady korzystania z „małego ZUS plus”/ „małej działalności gospodarczej plus”.  (...)

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Jak unikniesz podwójnego opodatkowania? Metoda zaliczenia

Na czym polega metoda zaliczenia? Metoda zaliczenia (czyli metoda kredytu podatkowego, tax credit method, zwana też metodą odliczenia podatku zapłaconego za granicą) jest drugą, obok metody wyłączenia, metodą unikania podwójnego opodatkowania. Metoda ta polega na zaliczeniu podatku zapłaconego za granicą (w państwie, w którym znajduje się źródło dochodów) (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą podatkową część Polskiego Ładu

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Już od przyszłego roku 9 mln osób przestanie płacić PIT, w tym osoby najmniej zarabiające i ok. 2/3 emerytów. Kwota wolna od podatku wyniesie 30 tysięcy złotych, czyli będzie na europejskim (...)

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Prowadzenie ewidencji księgowej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Każda osoba podejmująca próbę prowadzenia własnej działalności gospodarczej poznała uczucie bezsilności wobec wszechogarniającej biurokracji, czy sztywnych procedur. Często przedsiębiorcy nie zdają sobie sprawy jakie obowiązki nakłada na nich prawo, oraz czym grozi takich obowiązków zaniedbanie. Dotyczą one takich spraw jak m.in. złożenie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów i usług dokonywaną przez podatnika VAT na rzecz innego podatnika VAT. Co do zasady nie (...)

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Już można składać wniosek o dodatek elektryczny!

Gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania energię elektryczną mogą już składać wnioski o dodatek elektryczny. Komu przysługuje dodatek elektryczny? Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o dodatek elektryczny. Jego rolą jest wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu energii elektrycznej w sytuacji jej rosnących cen. Dodatek elektryczny to jednorazowe (...)

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Przejęcie zakładu pracy a jego pracownicy

Coraz częstszą praktyką w obrocie gospodarczym jest łączenie się przedsiębiorców oraz przejmowanie mniejszych przedsiębiorstw przez większe. Połączenia takie mają wpływ nie tylko na łączące się przedsiębiorstwa, ale także na sytuację prawną i materialną zatrudnionych w obu zakładach pracy pracowników. Zakres regulacji kodeksowej Sytuację przejęcia zakładu pracy (...)

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Kiedy nastąpi wznowienie postępowania karnego?

Wznowienie postępowania jest - obok kasacji - nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia, przysługującym od orzeczeń już prawomocnych. Wznowienia nie należy przy tym traktować jako "trzeciej instancji". Jest ono dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że o ile podstawą kasacji mogą być uchybienia w samym postępowaniu sądu, o tyle przyczyny (...)

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Chcesz kupić, sprzedać, wynająć mieszkanie przez pośrednika? Na co uważać?

Uważaj na firmy, które pobierają opłaty za udostępnianie adresów. Upewnij się, że pośrednik zweryfikował stan techniczny i prawny mieszkania. Przeczytaj dokładnie umowę i sprawdź, czy nie ma w niej niedozwolonych klauzul, np. że agentowi należy się prowizja, chociaż kupca znalazłeś osobiście. Zaczynasz studia bądź pracę w nowym mieście i potrzebujesz mieszkania? (...)

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Pomoc dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Sprawdź, z jakiej pomocy mogą skorzystać osoby doświadczające przemocy w rodzinie. Czym jest przemoc w rodzinie? Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub brak działania, na przykład zaniedbywanie, które powodują krzywdę i cierpienie fizyczne albo psychiczne członka rodziny. Sprawca przemocy wykorzystuje przewagę nad ofiarą i narusza jej podstawowe prawa, takie jak (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym (...)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Opodatkowanie dochodu uzyskanego za granicą (USA)

Moja mama przepracowała w Polsce 23 lata i od 60 roku życia otrzymuje emeryturę. Dostaje też emeryturę w Stanach Zjednoczonych Ameryki za przepracowane tam lata pracy. Mama ma obywatelstwo polskie (...)

Darowizna pieniężna z zagranicy

Darowizna pieniężna z zagranicy

Mam dwie córki w Szwajcarii, od których bardzo często otrzymuję w prezencie różne kwoty (Franki). Córki mieszkają tam i pracują legalnie od wielu lat. Czy muszę zgłaszać te darowizny do urzędu (...)

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zgon właściciela przedsiębiorstwa

Zwracam się z zapytaniem: - właściciel firmy od trzech lat miał działalność zawieszoną, tzn. nie uzyskiwał żadnych dochodów, i w listopadzie 2005 r. zmarł. Co w tej sytuacji trzeba zrobić, (...)

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Działalność gospodarcza osoby mieszkającej w UK

Moja żona chce założyć w Polsce firmę. Jednocześnie pracuje w UK i tu zarabia. Czy za firmę w Polsce będzie płacić podatek tylko w Polsce? Czy będzie to zwykłe 19%, czy może angielskie dochody (...)

Wykaz chorób uprawniających do renty

Wykaz chorób uprawniających do renty

Mam ciężką chorobę oczu. Starałem się o grupę inwalidzką jednak komisja nie uznała, że choroba ta jest podstwą do przyznania renty. W związku z ty proszę o wskazanie czy jest jakaś ustawa (...)

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Czy dzień rozwiązania umowy jest dniem pracy dla pracownika?

Pracownik złoży pisemną prośbę o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron z dniem 09.02.2016 r. Czy dzień 09.02.2016 r. to jeszcze dzień pracy pracownika? Podstawowe znaczenie mają (...)

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Zakłócanie spokoju głośnym słuchanie muzyki w ciągu dnia

Czy jest możliwość prawnego wpłynięcia na sąsiadów słuchających bardzo głośno muzyki , co jest niebywale uciążliwe. Dotyczy to czasu poza cisza nocną. Sąsiad w mieszkaniu w bloku włącza (...)

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń

Czy od kwot nienależnie pobranych z tytułu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej pobiera się odsetki ustawowe czy też są to kwoty należne do Skarbu Państwa i wtedy nie należy pobierać (...)

Służebność osobista mieszkania

Służebność osobista mieszkania

W 2002 roku moja matka podarowała mi notarialnie swoje mieszkanie, ustanawiając jednocześnie dożywotnią bezpłatną służebność osobistą tego mieszkania dla mojej córki. W akcie notarialnym (...)

FORUM PRAWNE

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24

Zakup samochodu z niemiec- umowa i problem z VAT24 Witam. Kilka dni temu kupiłem auto z Niemiec, podpisałem umowę kupna- sprzedaży i na umowie tej sprzedający nie był ostatnim właścicielem pojazdu (...)

Darowizna

Darowizna Mam otrzymac mieszkanie wlasnosciowe - darowizna, trzecia grupa podatkowa (darczynca zyje i nadal w nim bedzie mieszkac). Jakich kosztow moge sie spodzieawac i jak ich uniknac. (Piotr) Podatek (...)

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu

POMOCY !! Bank wypowiedział mi umowę kredytu Zaczne od początku. Miałam linie kredytową w PKO BP na 6.000 zł. Rok temu przeprowadziłam sie do innego miasta i na konto w banku nie było żadnych (...)

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Przychód, a karta podatkowa

Przychód, a karta podatkowa Dzień dobry. Chciałbym uzyskać informację, czy przychód dla jednoosobowej działalności w rozumieniu ustawy o podatku osobowym dla osób fizycznych ma zastosowanie dla (...)

Testament

Testament Witam, nie wiem czy temat w odpowiednim dziale jeżeli tak to przepraszam. Chciałbym się dowiedzieć ponieważ babcia pisze testament w którym przepisuje nieruchomość na moja osobę, testament (...)

Audiobooki na YouToube

Audiobooki na YouToube Witam. Zainteresowałem się ostatnio słuchaniem audiobooków. Na YouToube znalazłem ich nieprzebrane ilości za darmo, na kanałach nie związanych z żadnymi wydawnictwami. Jednak (...)

"ROZWÓD KOŚCIELNY"

"ROZWÓD KOŚCIELNY" Witam, nt. kościelnego procesu o nieważność małżeństwa zapraszam również na moją stronę internetową: https://rozwody-koscielne.eu/ , jak i do bezpośredniego kontaktu dr (...)

Ugoda z wierzycielem

Ugoda z wierzycielem Witam .miałem egzekucje komornicza i zawarłem ugode,wierzyciel zgodził sie umorzyć sprawe u komornika ,oczywiście musiałem zapłacić komornikowi koszty aby sprawe zamknąć (...)

Rozliczenie pit

Rozliczenie pit Dzień dobry, Syn ma orzeczenie od niepełnosprawności z datą 25.10, ale w orzeczeniu jest zaznaczone, że niepełnosprawność jest od urodzenia. Przed uzyskaniem orzeczenia zakupiliśmy (...)

Porady prawne