19.10.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Gminy wypłacają świadczenia rodzinne

W ostatnim roku kilkakrotnie zmieniano sposób udzielania pomocy uprawnionym do alimentów, ale procedura postępowania w zasadzie się nie zmieniła.

Od 1 września tego roku niepełna rodzina może dostać zaliczkę alimentacyjną. Jeszcze przez rok, do końca sierpnia 2006 r., ich płatnikami będą gminy lub pracodawcy zatrudniający ponad 20 osób. Od września 2006 r. - tylko gminy.

Wypłaty z Funduszu Alimentacyjnego przysługiwały niepełnym rodzinom z zasądzonymi alimentami, których egzekucja była bezskuteczna, choćby częściowo. Mogły się o nie ubiegać rodziny o dochodzie na osobę nie wyższym niż 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 czerwca 2002 r. do końca kwietnia2004 r. było to 612 zł. Do końca kwietnia 2004 r. świadczenie alimentacyjne wypłacał ZUS na wniosek złożony za pośrednictwem komornika. Komornik dołączał do niego informację o bezskuteczności egzekucji alimentów. ZUS w uzasadnionych wypadkach mógł umorzyć dług zobowiązanego wobec funduszu.

Porady prawne

Jeżeli uprawniony już raz znalazł się w systemie funduszu, pozostawał w nim, nawet jeśli osiągał dochody znacznie wyższe od kryterium granicznego. Od 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa o świadczeniach rodzinnych. Wedle tej ustawy docelowo wszystkie świadczenia rodzinne mają wypłacać gminy lub na mocy upoważnienia - ośrodki pomocy społecznej. Takie rozwiązanie wprowadzane będzie jednak sukcesywnie do końca sierpnia 2006 r.

Oprócz świadczenia alimentacyjnego niepełna rodzina mogła ubiegać się o zasiłek rodzinny, pielęgnacyjny lub wychowawczy.

Rzeczpospolita 19.10.05

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: (...)

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Kto i w jakiej procedurze wypłaca świadczenia rodzinne?

Ustawa z 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych normowała w sposób dość obszerny kwestię podmiotu legitymowanego do wypłaty wymienionych zasiłków, m.in. przyznając prawo do realizacji tych świadczeń wielu podmiotom, w zależności od sytuacji życiowo – zawodowej osoby uprawnionej do pobrania danego rodzaju zasiłku. Od 1 maja 2004 roku wymieniona (...)

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

Sprawdź jakie masz prawa w pracy za granicą

1 maja 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej. Od tego dnia Polacy zatrudnieni w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli w Islandii, Lichtensteinie i Norwegii) objęci zostali ochroną, jaką gwarantuje koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Od kwietnia 2006 r. zasady koordynacji mają także zastosowanie do Polaków podejmujących (...)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Świadczenia rodzinne, czyli o tym, jak z nich korzystać w okresie przejściowym (od 1 września 2005 r.)

Wprawdzie ustawa o świadczeniach rodzinnych w sposób jednoznaczny kończy "egzystencję" Funduszu Alimentacyjnego z dniem 1 maja 2004 r., to jednak oczywistym jest, iż nie jest możliwe dokonanie tak – jakby nie było – drastycznych zmian z dnia na dzień. Stąd potrzeba wprowadzenia pewnego okresu przejściowego. Jak długo trwał okres przejściowy dla świadczeń rodzinnych? Ustawodawca (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Organ właściwy w sprawie zasiłku pielęgnacyjnego

Z dniem 01.09.2006 r. obowiązek wypłat świadczeń rodzinnych i dodatków do nich przejmują gminy. Nasz pracownik pobiera w naszym zakładzie zasiłek pielęgnacyjny na siebie (umiarkowany stopień (...)

Egzekucja nienależnych świadczeń rodzinnych

Egzekucja nienależnych świadczeń rodzinnych

Państwo X pobrali nienależne świadczenia rodzinne, tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami. Rodzina zobowiązana jest do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ale uchyla się od zwrócenia nienależnie (...)

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Zasiłki a sposób ustalenia dochodów

Jakiego rodzaju dochody brane są pod uwagę przy ustalaniu kryterium dochodu dla osoby ubiegającej się o pomoc z OPS (zasiłek rodzinny, zasiłek alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna)? Czy tylko dochody (...)

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Rodzaje świadczeń rodzinnych

Jakie są świadczenia rodzinne w polskim prawie, kto może złożyć wniosek o ich wypłatę? Do świadczeń rodzinnych zalicza się: a) zasiłek rodzinny oraz dodatki do niego b) świadczenia opiekuńcze: (...)

Becikowe a poród za granicą

Becikowe a poród za granicą

Jestem Polką, dziecko urodziło się 2 miesiące temu w Niemczech, Ojcem jest obywatel USA przebywający razem ze mną, razem opiekujemy się dzieckiem. Zgłosiłam się do MOPSU z wnioskiem o zasiłek (...)

FORUM PRAWNE

Pomóżcie jak pokonać drogę po zasiłek

Pomóżcie jak pokonać drogę po zasiłek Proszę o poradę. Pokrótce opiszę moją sytuację Mam 2 córki 14 i 19 lat (obydwie się uczą - gimnazjum i I rok studiów) Właśnie otrzymała rozwód. (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe

Becikowe dokumenty, ile wynosi becikowe Od razu chciałbym przeprosić jeżeli napisałem w złym dziale. Mam pytanie, za 2 tygodnie mam wyznaczony porod, wiem, chcialabym wiec sie dowiedziec ile mam czasu (...)

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY

URLOP WYCHOWAWCZY PŁATNY CHCE SIE DOWIEDZIEC JAKTO JEST Z URLOPEM WYCHOWAWCZYM PLATNYM. OD 1 LISTOPADA ZACZYNAM PRACE. TERMIN PORODU MAM NA 8 MARCA WIEC 3,4MIESIACE POPRACUJE. ALE PONOC TRZEBA PRZEPRACOWAC (...)

alimenty

alimenty alimenty na zone Alimenty na żone płaci się tylko 5 lat jeżeli z twojej winy zostało przez sąd uznane rozpad małżeństwa lub jeżeli żona jet niepełnosprawna nie zdolna do pracy wtedy (...)

Porady prawne