Jak poprawnie rejestrować towary na kasie?

7.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Organy skarbowe twierdzą, że ewidencja kasowa jest poprawna wtedy, gdy pozwala bez wątpliwości zidentyfikować towar

Takie stanowisko zajął naczelnik Urzędu Skarbowego w Opolu w interpretacji (nr PP/443-61-2/BP/05) udzielonej podatniczce rozpoczynającej sprzedaż papierosów.Zapytała, czy różne ich gatunki może umieścić pod jedną pozycją na kasie rejestrującej.

(...)W podobnej kwestii, choć niezwiązanej wprost z ewidencją na kasie, lecz z paragonem, który jest z niej drukowany, wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 kwietnia 2007 r. Uznał, że wystarczające jest wskazanie grupy towarowej, do której należy produkt. „Gdyby autor rozporządzenia chciał wskazania jednostkowej nazwy towaru, powiedziałby to wprost” - stwierdził, uzasadniając wyrok WSA (sygn. III SA/Wa 2772/06).

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne