Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

Skąd się wziął obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących? 

W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. 

Jednak Minister Finansów na mocy ustawy o VAT uzyskał kompetencje polegające na tym, iż w drodze rozporządzenia:  

  • określa sposób, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku należnego (zwrotu) kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, uzyskanych za zakup kas rejestrujących, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania lub nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego przeglądu technicznego przez właściwy serwis, a także w przypadkach naruszenia warunków związanych z odliczeniem tych kwot, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu, mając na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujących oraz przestrzeganie przez podatników warunków technicznych związanych z wykorzystywaniem tych kas; 

  • może określić inny limit odliczeń dla kas o zastosowaniu specjalnym, które programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie są zintegrowane z innymi urządzeniami; 

  • może zwolnić na czas określony niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu. 

W wykonaniu tej legitymacji ustawowej zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie kas rejestrujących. Z dniem 27 grudnia 2005 r. ulega ono zmianie wynikającej z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących

Dłuższe zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej

W wyniku tych zmian do dnia 31 marca 2006 r.(z 31 grudnia 2005 r.) przedłużono zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tzn. następujące czynności:

Poz. 

Symbol PKWiU*) 

Nazwa towaru, usługi (czynności) 

I. Sprzedaż towarów lub świadczenie usług 

ex 01.4 

Usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt, z wyjątkiem usług weterynaryjnych, z wyłączeniem: 

1) usług wypożyczania sprzętu rolniczego i ogrodniczego bez obsługi 

2) usług ślusarskich i kowalskich 

40 

Energia elektryczna, gaz, para wodna i gorąca woda 

41 

Woda zgromadzona w zbiornikach i woda oczyszczona, usługi w zakresie rozprowadzania wody 

55.23.11 

Usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci 

ex 55.23.15 

Usługi krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych 

ex 60.21.2 

Przewozy miejskie rozkładowe pasażerskie, inne niż kolejowe, za które pobierane są ceny urzędowe ustalone przez gminę (Radę m.st. Warszawy) lub związek komunalny 

ex 60.21.42 

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

e-prawnik.pl

Legalsupport sp. z o.o.

ul. Św. Filipa 23/3

31-150 Kraków

biuro@e-prawnik.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika