17.4.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kasy rejestrujące w automatach

Ministerstwo Finansów poinformowało, że przepisy dotyczące kas rejestrujących przewidują specjalne rozwiązania dla sprzedaży towarów lub usług przy zastosowaniu automatów.

Porady prawne

Informacje podstawowe

Podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów i będą używać kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży, mogą nie wystawiać paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, jeżeli zapewnią nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży poprzez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług w sposób określony w przepisach o wymaganiach technicznych (kryteriach i warunkach technicznych) dla kas (w zakresie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zagadnienie to reguluje rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące) - powyższe reguluje § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących).

Kasa zainstalowana w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług może nie emitować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego w postaci papierowej, pod warunkiem wyświetlania na wyświetlaczu dla nabywcy pozycji paragonu dotyczących transakcji sprzedaży danych w kolejności:

 1. numer unikatowy kasy,
 2. numer identyfikacji podatkowej (NIP) podatnika,
 3. datę sprzedaży,
 4. numer kolejny paragonu,
 5. łączną wartość sprzedaży brutto,
 6. łączną kwotę podatku,
 7. typ formy płatności,
 8. inne formy płatności,

- przez nie mniej niż 30 sekund lub do rozpoczęcia kolejnej transakcji sprzedaży.

Podatnicy mają możliwość wydania paragonu w postaci elektronicznej. Przy prowadzeniu ewidencję przy użyciu kas on-line, można wystawiać i wydawać nabywcy, za jego zgodą i w sposób z nim uzgodniony, paragon fiskalny lub fakturę w postaci elektronicznej. Jeżeli rozpoczęta sprzedaż nie zostanie dokonana, podatnik może wystawić paragon fiskalny anulowany lub fakturę anulowaną w postaci elektronicznej (zob. art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz § 19a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących).

Pytania i odpowiedzi

Czy miejsce prowadzenia sprzedaży w myjni, to stanowisko mycia auta, czy cały obiekt myjni? Odpowiedź na to pytanie jest kluczowa, ponieważ w zależności od niej na myjni będziemy potrzebowali jedną kasę, lub kilka.

Miejsce prowadzenia działalności to każde stanowisko myjni, gdzie pobierana jest opłata, ponieważ podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących zostali zobowiązani do wystawiania i wydawania nabywcy, bez jego żądania, paragonu fiskalnego podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności (§ 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących). Zarówno w przypadku kas online, a także kas mających postać oprogramowania tzw. wirtualnych, zasady ich funkcjonowania są zbliżone. W przypadku prowadzenia ewidencji przy użyciu kas umieszczanych w urządzeniach do automatycznej sprzedaży towarów i usług, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar lub świadczą usługę, podatnik może nie drukować paragonu fiskalnego i paragonu fiskalnego anulowanego, jeżeli zapewnia nabywcy możliwość zapoznania się z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży towarów i usług (§ 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania).

Kasy online oraz wirtualne muszą być umieszczone w urządzeniach do automatycznej sprzedaży.

Czy jeżeli właściciel myjni zdecydowałby się na fiskalizację urządzenia w oparciu o klasyczną kasę fiskalną online, drukującą paragony. Czy dopuszcza się, że klient będzie musiał odebrać paragon w miejscu oddalonym o kilka metrów? Np. w budynku stacji benzynowej, znajdującej się obok myjni, lub w specjalnym punkcie odbioru zabezpieczonym przed wodą?

Nie ma potrzeby instalacji kasy rejestrującej drukującej paragony fiskalne w myjniach automatycznych.

Odnośnie obowiązków jakim podlegają podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą przy zastosowaniu automatów zagadnienie to reguluje § 12 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Gdyby właściciel myjni jednak zainstalował kasę drukującą paragony, paragon musi być odebrany na miejscu wykonywania usługi. Zgodnie z § 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, podatnicy, prowadząc ewidencję wystawiają i wydają nabywcy, bez jego żądania, paragon fiskalny podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności.

W przypadku kas specjalnych, tych online, jak i tych w postaci oprogramowania dopuszcza się wyświetlenie paragonu, zamiast wydruku. Czy element wyświetlający paragon, musi być częścią kasy fiskalnej, czy może to być część myjni, która otrzyma dane do wyświetlenia od kasy fiskalnej?

Wyświetlacz kasy musi być częścią kasy rejestrującej. W rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących (§ 6 ust. 1 pkt 8) wskazano, że podatnicy umieszczają wyświetlacz kasy w miejscu umożliwiającym nabywcy odczyt wyświetlanych na nim danych.

Czy dopuszcza się wyświetlenie paragonu klientowi w postaci strony internetowej, na którą musiałby wejść np. skanując quer kod? Jeżeli tak, to czy ta strona musi być częścią kasy fiskalnej w postaci oprogramowania, czy wystarczy, że wyświetli dane, które otrzyma od kasy fiskalnej?

Należy rozróżnić wyświetlanie paragonu fiskalnego na wyświetlaczu kasy pozwalającym na zapoznanie się klienta z danymi o sprzedaży przez ich odpowiednie wyświetlenie na urządzeniu do automatycznej sprzedaży, a przekazanie paragonu w postaci elektronicznej dla klienta. Zgodnie z regulacjami ustawowymi (art. 111 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży:

 1. w postaci papierowej lub
 2. za zgodą nabywcy, w postaci elektronicznej, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony.

Zatem jedną z możliwych form przekazania paragonu fiskalnego jest postać elektroniczna paragonu, pod warunkiem, że nabywca wyrazi na to zgodę. Zgoda nabywcy nie została uregulowana, więc może być wyrażona w dowolnej formie. Przekazanie paragonu w postaci elektronicznej również może przyjąć dowolną formę, istotne aby paragon fiskalny został wydany nabywcy podczas dokonywania sprzedaży, nie później niż z chwilą przyjęcia należności.

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące (Dz.U. poz. 1206);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 816, ze zm.);
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania (Dz.U. poz. 957).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Kasa fiskalna w przedsiębiorstwie

Czym jest kasa fiskalna, kto i kiedy musi ją mieć, a także jakie obowiązki związane są z jej posiadaniem. ##baner## Co to jest kasa fiskalna? Kasa fiskalna to urządzenie, w którym możesz zapisać wszystkie towary lub usługi z asortymentu twojej firmy oraz ewidencjonować ich sprzedaż. Są (...)

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

Kasy fiskalne - o czym warto pamiętać?

  Którzy podatnicy mają obowiązek stosowania kas fiskalnych? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (...)

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - kiedy i jak je stosować?

Kasy on-line - dobrowolne Od 1 maja 2019 r. podatnicy zobowiązani do używania kas rejestrujących do prowadzenia ewidencji sprzedaży mają możliwość stosowania nowego rodzaju kas rejestrujących: kas on-line. Urządzenia te umożliwiają przekazywanie danych o sprzedaży rejestrowanej na kasach (...)

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

Dla kogo kasy fiskalne w 2008 roku?

  Jakie przepisy regulują, którzy podatnicy powinni zainstalować kasy fiskalne? Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (VAT), w zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących określono zwolnienia na czas określony niektórych (...)

Kiedy się należy podatek od gier hazardowych?

Kiedy się należy podatek od gier hazardowych?

Czego dotyczy podatek od gier hazardowych? Gry hazardowe obejmują gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach. Grami losowymi są gry, w tym gry urządzane przez sieć Internet o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to: (...)

Kasy online wkrótce konieczne

Kasy online wkrótce konieczne

Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach zakłada wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na stosowanie kas rejestrujących (tzw. kasy online - przesyłające dane do centralnego systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej (...)

Opinia dot. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Opinia dot. kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

Poniżej przedstawiamy opinię PKPP Lewiatan do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz.U. Nr 212 poz. 138). A. UWAGI OGÓLNE Rozporządzenie Ministra (...)

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Kasy fiskalne online ostatecznie uszczelnią VAT...

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo o miarach, przedłożony przez ministra finansów. Proponowane przepisy zakładają (...)

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Wygrałeś? Podziel się z fiskusem!

Kto jest podmiotem obowiązku podatkowego od gier i zakładów?Podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gier i zakładów, na podstawie udzielonego zezwolenia oraz podmioty urządzające gry i loterie stanowiące monopol państwa podlegają opodatkowaniu podatkiem od gier. (...)

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

Wymagania techniczne dla kas rejestrujących

1 maja 2021 r. traci moc aktualne rozporządzenie w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące. Trwają prace na nowym rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych dla kas rejestrujących, zarówno w zakresie kas on-line, (...)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Od kiedy obowiązują nowe przepisy wykonawcze do ustawy o VAT?28 listopada 2008 r. Minister Finansów wydał szereg rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o VAT. Są one dostępne na stronach Ministerstwa Finansów. Wszystkie one weszły w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.Co regulują (...)

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Wykreślenie z CEIDG, rozwiązanie umów z pracownikami, wyrejestrowanie z ZUS, rozliczenie podatków, zamknięcie księgowości, przechowywanie dokumentów po zamknięciu, inne obowiązki po zakończeniu działalności – o czym trzeba pamiętać? Do zakończenia działalności (...)

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

Kto i kiedy musi montować kasy fiskalne?

  Czego dotyczyrozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r.? W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Od 2023 r. będzie można tworzyć grupy VAT. Poznaj najistotniejsze kwestie dotyczące dokumentacji i raportowania w grupach VAT. Raportowanie Przed wejściem do grupy VAT podatnicy VAT powiązani finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie zobowiązani są do dokumentowania fakturami VAT każdej czynnościdokonywanej (...)

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

Kasy fiskalne jeszcze poczekają...

Skąd się wziął obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku VAT należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących?  W zasadzie wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są (...)

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Urząd skarbowy może przedłużyć termin na zakup kasy online

Termin na zakup kas online dla branży gastronomicznej i restauracyjnej mija 1 stycznia 2021 r. Do końca 2020 r. przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji, mogą wnioskować o przedłużenie terminu na ich zakup. Indywidualne decyzje w takiej sytuacji będą (...)

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Rozporządzenie o kasach rejestrujących – nowe przepisy

Z dniem 1 kwietnia 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. o kasach rejestrujących, równocześnie z tą datą traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, (...)

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

Kamery wyłapią stadionowych chuliganów

Przynajmniej jedna kamera pojawi się przy kasach biletowych czy na parkingu przed stadionem. Sektory dla kibiców monitorowane będą co najmniej przez dwa urządzenia rejestrujące. Stadiony piłkarskie i inne obiekty – na których organizuje się imprezy masowe – zostaną naszpikowane (...)

Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

Kiedy będą kasy fiskalne on-line?

Kasy on-line, czyli jakie? Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza udzielił odpowiedzi na interpelację nr 16014 Poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie wprowadzenia elektronicznych paragonów. Na wstępie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Zwrot ulgi za kasy fiskalne

Kupując kasy fiskalne właściciel sklepu uzyskał ulgę w podatku VAT. Czy jeśli sklep po 2 latach od zakupu kas trzeba zlikwidować, to ulgę będzie trzeba zwrócić? Jesli tak, to czy wprowadzenie (...)

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy

Chcę dokonać przeglądu kasy fiskalnej, ostatni przegląd miałem zrobiony 23 kwietnia 2005, zgodnie z przepisami przeglądy należy wykonywać co 12 miesięcy. Dzień 23 kwietnia 2006 to jest niedziela (...)

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił (...)

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Sprzedaż pojemników a kasy rejestrujące

Przedsiębiorstwo Komunalne sprzedając pojemniki na śmieci dla osób fizycznych wystawia faktury VAT. Czy sprzedaż ta musi być ewidencjonowana za pomocą kasy rejestrującej? Ani przepisy ustawy o (...)

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Kasy fiskalne a usługi budowlane

Czy przedsiębiorca świadczący usługi polegające na wykonywaniu prac budowlanych jest zobowiązany do posiadania kas fiskalnych i dokumentowania sprzedaży osobom fizycznym za ich pomocą? Jeśli tak, (...)

Sprzedaż na rzecz parafii

Sprzedaż na rzecz parafii

Sp. z o.o. w związku ze sprzedażą detaliczną posiada kasę fiskalną. Ostatnio zaczęła sprzedawać swój własny program komputerowy na rzecz parafii. Czy w związku z obowiązkiem fiskalizacji spółka (...)

Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Hurtownia wielobranżowa a sprzedaż detaliczna

Jako osoba fizyczna pierwszy raz będę prowadziła działalność gospodarczą. Czy mając zgłoszoną do urzędu skarbowego hurtownię będę mogła prowadzić również sprzedaż detaliczną? Czy dla (...)

Działalność gospodarcza - sprzedaż ozdób

Działalność gospodarcza - sprzedaż ozdób

Jestem zarejestrowana w Urzędzie Pracy, bez prawa do zasiłku. Chcę ubiegać się o kredyt z Urzędu Pracy w wysokości 12.000 zł na otworzenie działalności gospodarczej. W tym celu muszę sporządzić (...)

Konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa

Konsekwencje zbycia przedsiębiorstwa

Prowadzę działaność handlową (sklep) jako osoba fizyczna, opodatkowaną na zasadach ogólnych, jestem też płatnikiem podatku VAT. Oczywiście posiadam kasę rejestrującą. Z dniem 1 stycznia 2005 (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku (...)

Kasa fiskalna u hurtownika

Kasa fiskalna u hurtownika

Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda? Obowiązek posiadania kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów (...)

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Usunięcia fiskalne w kasie fiskalnej

Zdarza się, że istnieje konieczność dokonania usunięć fisklanych. Czy istnieje konieczność dokumentowania usunięć fiskalnych sporządzonymi protokołami? Naczęściej kasa rejestrująca (fiskalna) (...)

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwidacja kasy fiskalnej

Likwiduję działalność gospodarczą, a w związku z tym i kasę fiskalną. Serwisant powiedział, że kasa musi być utylizowana, aby nie musiała być wpisana w remanent likwidacyjny. Dlaczego kasa (...)

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Kasa fiskalna a dwa rodzaje działalności

Świadczymy usługi hotelarskie polegające na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych. Łączna liczba pokoi (w tym także w domkach turystycznych) nie przekracza 12. Oprócz tego zaczniemy (...)

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Handel rzeczami nowymi i używanymi

Pan X otwiera działalność gospodarczą - sklep-komis z rzeczami używanymi i nowymi. Część towaru ma być sprowadzana z Niemiec (używanych), a część towarów nowych zakupiona w Polsce od hurtowników (...)

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Karta podatkowa a kasa fiskalna

Podatnik jest lekarzem weterynarii, prowadzi firmę jednoosobową, bez pracowników i jest opodatkowany w formie karty podatkowej, nie jest płatnikiem podatku VAT i zgodnie z ustawą nie ma obowiązku (...)

Kasa fiskalna u hurtownika

Kasa fiskalna u hurtownika

Prowadzę sprzedaż hurtową warzyw i owoców - czy muszę zakupić kasę fiskalną? Jak to obecnie wygląda? Obowiązek posiadania kasy rejestrującej, zgodnie z art. 111 ustawy o podatku od towarów (...)

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajem mieszkań a kasa fiskalna

Wynajmuję kilka mieszkań, najemcy czynsz wpłacają na konto bankowe. Czy muszę mieć w roku 2014 kasę fiskalną ? Zgodnie z pozycją 24 załącznika do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia (...)

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Kasa fiskalna a najem mieszkań

Przewiduję, że w roku 2011 uzyskam dochód 50 000 zł (dochód roczny) z wynajmu mieszkań. Czy w tym przypadku muszę kupić i zainstalować kasę fiskalną? Zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia (...)

Kasa fiskalna a wynajem

Kasa fiskalna a wynajem

Wynajmuję mieszkania od roku, z dalszą kontynuacją; rozliczenie z fiskusem za wynajem następuje ryczałem. Jak wyglada w poszczególnych latach, tj. 2008 i 2009, sprawa obowiązku posiadania kasy fiskalnej (...)

Handel motorami

Handel motorami

Chcę rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie sprowadzania używanych motocykli i skuterów od osób fizycznych z Niemiec i firm z Niemiec, a następnie sprzedawać je w Polsce w (...)

Kasy fiskalne a wynajem

Kasy fiskalne a wynajem

Prowadzę własną działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (KPiR) i jestem płatnikiem VAT. W chwili obecnej mam podpisane 2 umowy wynajmu: 1) W miejscu, gdzie jestem zameldowany (mieszkanie (...)

Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

Sprzedaż środka trwałego wspólnikowi spółki jawnej

Wspólnicy spółki jawnej postanowili przekazać samochód osobowy z majątku spółki na rzecz jednego ze wspólników na jego osobiste cele inne niż prowadzona działalność gospodarcza. Udokumentowane (...)

Paragon i faktura dla firmy

Paragon i faktura dla firmy

Gdy osoba fizyczna zażąda faktury, uzyskuje ją, a jej kopia spinana jest z paragonem fiskalnym, jednak czy - gdy sprzedaż dokonywana jest firmie - należy wystawić samą fakturę, bez wystawiania (...)

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Kasa fiskalna w inwenturze likwidacyjnej

Likwiduję działalność gospodarczą (PKPiR + VAT). Sporządzam inwenturę dla celów VAT i pdof. Została mi na stanie kasa rejestrująca, którą kiedyś przy kupnie ująłem bezpośrednio w kosztach (...)

Parkometry

Parkometry

Czy parkometry muszą byc fiskalne? Gdyż chcemy zakupic taki parkometr i nie wiemy, czy musi on posiadać kasę fiskalną!? Gmina na nieruchomości stanowiacej jej własność zamierza urządzić i udostepnić (...)

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Kasy rejestrujące a wynajem pokoi

Prowadzę sezonową działalność gospodarczą jako osoba fizyczna - wynajem pokoi przez miesiące VI-IX, dotychczas nie byłem płatnikiem VAT i nie posiadałem kasy fiskalnej - mój roczny utarg mieścił (...)

FORUM PRAWNE

wydruki z kasy fiskalnej

wydruki z kasy fiskalnej Mam takie małe pytanie, prowadzę działalność gospodarcza i zastanawiam się jak długo muszę przechowywać wydruki z kasy? czy do momentu przedawnienia się obowiązku podatkowego? (...)

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego

Unieważnienie małżeństwa Kościelnego Prosze o pomoc.Mam 25 lat i od 2 lat jestem po rozwodzie cywilnym.Teraz chcialabym rowodu Koscielnego.Prosze mi pomoc bo nie wiem od czego mam zacząc.Bylam u (...)

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia Witam serdecznie Mam podpisaną umowę na czas określony o najem/dzierżawę (nie zaznaczone dokładnie w umowie) powierzchni lokalu pod automat. Wynajmujący nagle chce natychmiastowego (...)

Jazda bez biletu

Jazda bez biletu Witam, dostałem dziś mandat, Chciałem uzupęłnic karte miesieczna niestety automat kolo domu był zepsuty/nieczynny, poszedłem do drugiego 10 minuet dalej i to samo, wiec wsiadłem (...)

Sprzedaż kluczy aktywacyjnych gier

Sprzedaż kluczy aktywacyjnych gier Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej, która miałaby polegać na kupnie w ilości hurtowej, cyfrowych (...)

Potwierdzenie konta ebay przez numer stacjonarny innemu użytkownikowi

Potwierdzenie konta ebay przez numer stacjonarny innemu użytkownikowi Witam, dostałem propozycję aby pomóc w aktywacji konta na Ebay kompletnie mi nieznanej osobie. Osoba ta twierdzi iż mieszka w (...)

minimalny dochód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w 2011 r.

minimalny dochód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w 2011 r. Jestem studentką na utrzymaniu rodziców. W grudniu 2011 r.otrzymałam wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na kwote (...)

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!!

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!! Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ma zamiar wprowadzić zmiany dotyczące kar za brak biletów. Mandaty mają się zwiększyć kwotowo, ze 150zł (...)

Płatne usługi sms- jak sie tego pozbyc?!

Płatne usługi sms- jak sie tego pozbyc?! dziendobry, prosze o pilna pomoc. dostałam rachunek za komróke, mam abonament, ale teraz przekroczyłam go o jakies 50 zł. Kolezanka powiedziała mi ze to (...)

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów?

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów? Przedstawie sprawe w skórcie. dostaje sms z powiadomieniem o wygranych pienieznych, samochodach, pralakch i loduwkach spod nr 7***, oraz coraz czesciej telefony (...)

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia Witam serdecznie Mam podpisaną umowę na czas określony o najem/dzierżawę (nie zaznaczone dokładnie w umowie) powierzchni lokalu pod automat. Wynajmujący nagle chce natychmiastowego (...)

Jazda bez biletu

Jazda bez biletu Witam, dostałem dziś mandat, Chciałem uzupęłnic karte miesieczna niestety automat kolo domu był zepsuty/nieczynny, poszedłem do drugiego 10 minuet dalej i to samo, wiec wsiadłem (...)

Sprzedaż kluczy aktywacyjnych gier

Sprzedaż kluczy aktywacyjnych gier Witam serdecznie. Od jakiegoś czasu zastanawiam się nad założeniem działalności gospodarczej, która miałaby polegać na kupnie w ilości hurtowej, cyfrowych (...)

Potwierdzenie konta ebay przez numer stacjonarny innemu użytkownikowi

Potwierdzenie konta ebay przez numer stacjonarny innemu użytkownikowi Witam, dostałem propozycję aby pomóc w aktywacji konta na Ebay kompletnie mi nieznanej osobie. Osoba ta twierdzi iż mieszka w (...)

minimalny dochód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w 2011 r.

minimalny dochód podlegajacy opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych w 2011 r. Jestem studentką na utrzymaniu rodziców. W grudniu 2011 r.otrzymałam wynagrodzenie z tytułu umowy-zlecenia na kwote (...)

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!!

Droższe kary za brak biletów w Krakowie 2012!! Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, ma zamiar wprowadzić zmiany dotyczące kar za brak biletów. Mandaty mają się zwiększyć kwotowo, ze 150zł (...)

Płatne usługi sms- jak sie tego pozbyc?!

Płatne usługi sms- jak sie tego pozbyc?! dziendobry, prosze o pilna pomoc. dostałam rachunek za komróke, mam abonament, ale teraz przekroczyłam go o jakies 50 zł. Kolezanka powiedziała mi ze to (...)

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów?

Jak pozbyć się niechcianych sms\'ów? Przedstawie sprawe w skórcie. dostaje sms z powiadomieniem o wygranych pienieznych, samochodach, pralakch i loduwkach spod nr 7***, oraz coraz czesciej telefony (...)

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści... ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe z cyfrą, (...)

woda liczniki i co dalej

woda liczniki i co dalej witam troche sie rozpisze wiec przepraszam ze zabieram tyle miejsca do rzeczy . mieszkam w starej kamienicy na śląsku nalezymy po Zakład Gospodarki Mieszkaniowej . W maju otrzymalismy (...)

Intrum Justitia i głuche telefony

Intrum Justitia i głuche telefony Od pewnego czasu Intrum Justitia nasyła na mnie jakiś automat, który wydzwania o najróżniejszych porach i mówi, żeby oddzwonić do Warszawy. Równocześnie z tymi (...)

Porady prawne