Kryzys finansowy głównym tematem szczytu UE

Przywódcy państw UE wezwali do przebudowy światowego systemu finansowego.

Przywódcy państw UE zgodzili się, że reforma musi objąć cały sektor finansowy. Konieczne jest wzmocnienie nadzoru finansowego na poziomie światowym, globalny system wczesnego ostrzegania na wypadek kryzysu oraz międzynarodowe normy gwarantujące przejrzystość i odpowiedzialność.

Unia Europejska opowiedziała się za zwołaniem międzynarodowego szczytu w sprawie kryzysu. Pod koniec tygodnia przewodniczący Komisji Jose Manuel Barroso oraz prezydent Francji Nicolas Sarkozy spotkają się w tej sprawie z prezydentem Stanów Zjednoczonych Georgem W. Bushem.

Porady prawne

Spotkanie Rady Europejskiej w Brukseli było kontynuacją spotkania 15 państw strefy euro DeutschEnglishespañolfrançaisitaliano , które odbyło się na początku tygodnia, i na którym uzgodniono wspólny plan mający przywrócić zaufanie obywateli do sektora bankowego. Wszystkie państwa członkowskie wezwano do poparcia tego planu, ponieważ wspólne działanie ma większe szanse na uspokojenie rynków niż indywidualne działania poszczególnych krajów. W tym celu zostanie powołana specjalna kryzysowa grupa robocza, której zadaniem będzie koordynowanie działań pomiędzy krajami UE.

Na mocy planu ratunkowego rządy będą mogły udzielać gwarancji na kredyty międzybankowe oraz krótkoterminowego wsparcia instytucjom finansowym. Dopuszcza się także częściową nacjonalizację banków. W sumie rządy państw członkowskich postanowiły przeznaczyć na plan ratunkowy ponad 2 biliony euro.

Nacisk położono również na wzmocnienie nadzoru finansowego w UE. Rada wezwała do szybkiego podjęcia decyzji w sprawie propozycji Komisji dotyczącej zaostrzenia przepisów w zakresie wymogów kapitałowych i agencji ratingowych oraz ochrony depozytów bankowych DeutschEnglishfrançais .

Poruszono też kwestię gigantycznych odpraw wypłacanych szefom firm w momencie ich odejścia. Zarobki menedżerów najwyższego szczebla powinny być uzależnione od osiąganych wyników. Nie powinni oni również podejmować nadmiernego ryzyka w celu zwiększenia zysków z opcji na akcje.

W obliczu grożącej recesji Rada stwierdziła, że przepisy UE, na mocy których deficyt budżetowy nie powinien przekroczyć 3 proc. PKB, powinny być stosowane z uwzględnieniem „wyjątkowych okoliczności".

Przywódcy UE ponownie opowiedzieli się za przyjęciem do końca roku wniosków legislacyjnych w sprawie energii i zmian klimatu Deutsch (de) ">

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika