MF wspiera reformę międzynarodowego opodatkowania

MF wspiera reformę międzynarodowego opodatkowania

Wspólne oświadczenie

130 krajów w tym Polska, 1 lipca br. wydało wspólne oświadczenie o chęci wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania, w tym w zakresie opodatkowania tzw. „gigantów cyfrowych”. To efekt ponad dwuletnich prac na forum Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w ramach projektu przeciwko erozji podstawy opodatkowania i transferu zysku 2.0. (tzw. projekt BEPS 2.0), w których Polska od początku brała aktywny udział.

Rozpoczęte w marcu 2018 roku przez OECD prace nad projektem zrzeszyły kraje gotowe do współpracy w celu wypracowania nowych zasad międzynarodowego opodatkowania, w tym dotyczącego działalności podmiotów cyfrowych.

- "Ogłoszone dziś porozumienie to wielki sukces i ważna wiadomość dla działających w Polsce firm. Z jednej strony mamy wspólnie wypracowane zasady globalnego opodatkowania, z drugiej mechanizm gwarantujący możliwość działania ulg podatkowych, co w praktyce jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich, którzy chcą inwestować w Polsce" – mówił minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński po publikacji oświadczenia.

Porady prawne

Podatek od cyfrowych gigantów

Prace podzielono na dwie części, tzw. filary. Pierwsza część dotyczy opodatkowania największych światowych korporacji odnoszących nadzwyczajne korzyści z globalizacji i z gwałtownie postępującej cyfryzacji. Przedsiębiorstwa te zostaną określone w oparciu o wielkość przychodów (20 mld euro) oraz rentowność (10%). Przedsiębiorstwa międzynarodowe, które spełnią te kryteria, będą musiały częściowo realokować swój zysk rezydualny, czyli tzw. zysk „nadmiarowy”, do krajów w których sprzedają towary lub świadczą usługi.

Podatek minimalny

Druga część zakłada wprowadzenie minimalnego globalnego podatku w wysokości przynajmniej 15% efektywnej stawki. Tworzone do realizacji tego celu mechanizmy podatkowe, będą miały zastosowanie do tych międzynarodowych przedsiębiorstw, które osiągnęły globalne, skonsolidowane przychody w wysokości co najmniej 750 mln EUR.

Polska razem z innymi przystępującymi do współpracy krajami jest zgodna co do tego, żeby prace związane z filarem drugim były prowadzone w kierunku walki z tzw. rajami podatkowymi. Z tego względu głównym celem tej części projektu jest znaczne utrudnienie wyprowadzania nieopodatkowanych dochodów z krajów, gdzie zostały osiągnięte (np. z Polski) do jurysdykcji, które stosują nieuczciwą konkurencję podatkową. Wskutek zastosowania nowych mechanizmów podatkowych, przedsiębiorstwa międzynarodowe opodatkowane w danym kraju poniżej minimalnej, efektywnej stawki podatkowej (czyli co najmniej 15%) zostaną opodatkowane dodatkowym podatkiem wyrównawczym.

Jednocześnie, porozumienie zakłada, że globalny minimalny podatek ma być skonstruowany w taki sposób, aby nie doprowadził do zwiększenia opodatkowania firm prowadzących rzeczywistą działalność gospodarczą. Ma do tego służyć mechanizm tzw. wyłączenia dla rzeczywistej działalności gospodarczej (substance- based carve-out).

Stanowisko Polski

- "Dzięki silnie przez nas wspieranemu wyłączeniu dla rzeczywistej działalności, każda firma, która realnie funkcjonuje w Polsce - prowadzi produkcję, świadczy usługi i zatrudnia pracowników – nie zapłaci wyższego podatku. Wyłączenie to zabezpiecza dalsze działanie ulg wspierających inwestowanie w Polsce, np. ulgę B+R, IP-Box czy Polską Strefę Inwestycji. Dzięki ich zastosowaniu będziemy jeszcze szybciej zmniejszać dystans pomiędzy Polską a krajami zachodu Europy – wyjaśnił wiceminister Jan Sarnowski.

Porozumienie z dnia 1 lipca br. wieńczy pierwszy etap projektu i kładzie fundament pod dalsze rozmowy i prace nad reformą międzynarodowego opodatkowania. Jest to doskonały punkt wyjścia do dalszych negocjacji międzynarodowych.

Prace nad projektem mają potrwać do października br. Polska będzie brała w nich udział jako aktywny negocjator na forum OECD.

- "Jesteśmy nastawieni optymistycznie do kolejnego etapu negocjacji" – dodał wiceminister.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika