13.4.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Niekorzystne umowy

Kupujący za granicą używane samochody mają trudności z wyegzekwowaniem od sprzedających swoich uprawnień w razie wykrycia usterek lub wad.

Europejskie Centrum Konsumenckie dostaje ok. 50 skarg konsumenckich rocznie na przedsiębiorców zza Odry. Pewien klient dostał inne auto, niż zamówił. Inni skarżą się głównie na wady kupionych samochodów i proszą o poradę, jak je reklamować u sprzedawców.

Rzeczpospolita 13.04.2006 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

Jak zawrzeć umowę z deweloperem?

  Umowa z deweloperem - podstawowe zasady   Oferta, z jaką wychodzi do klientów deweloper powinna zawierać pełną informację o terenie, na którym ma powstać budynek, projekt budynku, mieszkania, wyposażenie i standard, określać też cenę za 1 m2 i termin realizacji (...)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czy możliwe jest wprowadzanie zmian do zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa o zamówieniach publicznych wprowadza zasadę zakazu wprowadzania zmian do zawartej i wykonywanej umowy. Zgodnie z jej przepisami zakazane są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych (...)

Kto skorzysta na abolicji podatkowej?

Kto skorzysta na abolicji podatkowej?

W rozliczeniu za 2008 r. wprowadzono tzw. ulgę abolicyjną. Skorzystają z niej Polacy pracujący w takich krajach, jak m.in. Holandia, Belgia, Rosja czy USA. Chodzi o kraje, w których obowiązują niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, z zastosowaniem metody proporcjonalnego odliczenia (...)

Abolicja podatkowa dla emigrantów

Abolicja podatkowa dla emigrantów

Polacy, którzy zarabiali za granicą i nie ujawnili dochodów, by nie płacić podatku w kraju, będą mogli wystąpić o umorzenie zaległości razem z odsetkami. Ci, którzy zapłacili, dostaną zwrot z urzędu skarbowego.(...) Jak oznajmił minister finansów Jan Vincent-Rostowski, (...)

Akcja na rzecz Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii

Akcja na rzecz Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii

Zadowolenie Polaków pracujących w Wielkiej Brytanii może zamienić się w czarną rozpacz, gdy fiskus obedrze ich ze skóry. Powodem kłopotów są niekorzystne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)Nie zapłacą jedynie ci, którzy mieszkają na stałe poza granicami kraju. Pozostali, (...)

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Ubezpieczaj się na korzystniejszych warunkach!

Z dniem 10 sierpnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw, która dotyczy dopełnienia zmian reformy ubezpieczeń gospodarczych poprzez skuteczniejszą ochronę interesów ubezpieczającego (...)

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?

  Kiedy przyczyny wypowiedzenia są uzasadnione, a kiedy nieuzasadnione? W artykule niniejszym omówione zostały poszczególne przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę wraz z oceną ich zasadności. Nie da się jednoznacznie określić, czy dana przyczyna ujęta abstrakcyjnie, (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

  Do chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej umowa leasingu była traktowana jak usługa i tak też była rozliczana dla potrzeb podatku VAT. W tym czasie obowiązywały również specyficzne metody odliczania podatku od samochodów, używanych na podstawie umowy leasingu (pełne (...)

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

Konstrukcja prawna umowy deweloperskiej

    Strony umowy deweloperskiej Stroną umowy deweloperskiej jest najczęściej po jednej stronie przedsiębiorca (deweloper), a po drugiej stronie konsument (nabywca). Definicje tych dwóch pojęć zawiera Kodeks cywilny. Zgodnie z art. 43¹ Kodeksu cywilnego (dalej: „KC") (...)

Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

Zajmujesz się akwizycją? Sprawdź co powinieneś o niej wiedzieć!

Jakiego rodzaju działalności dotyczy ta porada?Porada ta opisuje zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa. Do umów takich zaliczymy przede wszystkim umowy zawierane w drodze sprzedaży akwizycyjnej (obnośnej), umowy zawierane w wyniku zorganizowanego poza lokalem przedsiębiorstwa zbierania (...)

Świadczenie wyrównawcze z tytułu rozwiązania umowy z pośrednikiem handlowym

Świadczenie wyrównawcze z tytułu rozwiązania umowy z pośrednikiem handlowym

Zgodnie z dyrektywy Rady 86/653/EWG z dnia 18 grudnia 1986 r. w sprawie koordynacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do przedstawicieli handlowych działających na własny rachunek (Dz.U. L 382, str. 17, ze zm.) państwa członkowskie mają obowiązek (...)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Dokumenty stwierdzające umowę ubezpieczenia (polisa, legitymacja ubezpieczeniowa i in.)

Tak istotna czynność prawna jak zawarcie umowy ubezpieczenia powinna być stwierdzona pismem. Praktyka ubezpieczeniowa uznaje kilkanaście nazw dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia. Nie nazwa jednak tego dokumentu jest najważniejsza, lecz jego treść. W jakiej formie powinna (...)

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Kredyty hipoteczne – raport UOKIK

Wszystkie skontrolowane banki stosowały niekorzystne dla konsumentów postanowienia umowne - wynika z najnowszej analizy Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zbadano ponad 300 wzorców umów, które stosowane są w przypadku kredytów hipotecznych. Większość (...)

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Klauzule niedozwolone a prawa konsumenta

Niedozwolone klauzule umowne W przypadku wielu dziedzin życia konsumenci nie mają możliwości negocjowania warunków proponowanej umowy. Mają oni tylko możliwość podpisania kontraktu albo jego odrzucenia w całości. Dotyczy to na przykład umów stosowanych przez banki, (...)

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niedozwolone klauzule w umowie deweloperskiej - jak się przed nimi bronić?

Niestety znaczna część postanowień umów deweloperskich wciąż może być zakwalifikowana jako klauzule niedozwolone. Z danych UOKiK wynika, że co dziesięta klauzula w rejestrze postanownień wzorców umowy uznanych za niedozwolone dotyczy rynku nieruchomości. Jak sprawdzić, czy (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo (...)

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

Najczęściej spotykane pułapki w umowach deweloperskich

    W umowach deweloperskich, jako kontraktach najczęściej wciąż narzucanych jednostronnie konsumentowi przez przedsiębiorcę, znajdujemy niejednokrotnie postanowienia niezgodne z prawem czy dobrymi obyczajami. W języku prawniczym noszą one nazwę „klauzul niedozwolonych". W (...)

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

Samochody osobowe i rozliczanie podatku VAT

    Wzór „Lisaka” do 21 sierpnia 2005 r. Przytoczenie starych regulacji jest niezbędne ze względu na zasadę kontynuacji starych rozwiązań dla niektórych podatników.  Do 21 sierpnia 2005 r. obowiązywał „wzór Lisaka”, według którego (...)

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Gdy przedsiębiorca chce skorzystać z gwarancji na sprzęt... - opinia prawna

Stan faktyczny W ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zakupiłem notebooka Maxdata od dystrybutora tej firmy Tech Data Sp. z o.o. Notebook, podczas całego czasu eksploatacji nie działał poprawnie. Wielokrotne naprawy gwarancyjne w autoryzowanych serwisach nie przyniosły rezultatu (...)

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Proponowane zmiany w postanowieniach dotyczących umowy ubezpieczenia

Na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczony został projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jakie są założenia zmian uwzględnionych w projekcie? Jako (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Spełnienie świadczenia przez osobę trzecią

Spełnienie świadczenia przez osobę trzecią

W 2003 i 2004 r. podpisałem dwie niekorzystne umowy jako osoba prowadząca działalność (samodzielnie). Miałem z żoną wspólnośc majątkową. We wrześniu przegrałem obie sprawy w sądzie cywilnym. (...)

Mój znajomy wyłudził ode mnie pieniądze.

Mój znajomy wyłudził ode mnie pieniądze.

Mój znajomy pożyczył ode mnie pieniądze w wysokości 2000 złotych, niby pieniądze miały być przeznaczone na leczenie jego córki, a tak naprawdę pożyczoną kwotę przeznaczył na gry hazardowe. (...)

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

Członkostwo w radzie nadzorczej spółki komunalnej

X Sp. z o.o. powstało w miejsce zlikwidowanego zakładu budżetowego pn. Y. Celem powołania Spółki była realizacja zadań Gminy w zakresie gospodarki Komunalnej. Jedynym 100 % udziałowcem jest Gmina (...)

Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia

Umowne przedłużenie okresu wypowiedzenia

Co do zasady pracownik ma u danego pracodawcy miesięczny okres wypowiedzenia jeśli pracuje u niego do trzech lat lub okres trzymiesięczny jeśli pracuje dłużej. W pewnych okolicznościach obu stronom (...)

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Pracownik otrzymał od pracodawcy do podpisania umowę dotyczącą zakazu konkurencji. Czy brak zgody pracownika na podpisanie zakazu konkurencji może być powodem rozwiązania umowy o pracę? Jak wskazał (...)

Niezgodność towaru z umową

Niezgodność towaru z umową

W listopadzie 2004 r. kupiłem samochód. Moim zdaniem został dostarczony niezgodnie z umową np.: wycięte pasy dla pasażerów w trakcie przerabiania samochodu na wersję dostawczą. Straszony przez (...)

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Prowizja dla pośrednika nieruchomości

Od jakiegoś czasu nosiłem się z zamiarem zamiany mieszkania na większe. Znalazłem odpowiadającą mi ofertę na portalu allegro i zadzwoniłem pod podany nr. Odebrała pani z biura nieruchomości, (...)

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Wypowiedzenie umowy najmu a upadłość

Nasza spółdzielnia jest wierzycielem spółki akcyjnej, która jest w trakcie postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu. Spółka akcyjna wynajmuje od spółdzielni nieruchomość, (...)

Treść zaproszenia a wadliwość zwołania NWZW

Treść zaproszenia a wadliwość zwołania NWZW

Jako udziałowiec spółki z o.o. otrzymałem zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników. W porządku obraz znalazło się miedzy innymi: 1. Zmiany w składzie zarządu 2. Rozpatrzenie (...)

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Umowne ograniczenie możliwości wypowiedzenia umowy o pośrednictwo nieruchomościami zawartej na czas nieokreślony

Czy można w umowie o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ograniczyć prawo do jej wypowiedzenia, jeżeli została zawarta na czas nieokreślony? W wyroku z dnia 28 września 2004 r. IV CK 640/2003 (...)

Propozycja zmiany stanowiska pracy a odprawa pieniężna

Propozycja zmiany stanowiska pracy a odprawa pieniężna

Witam. W przedsiębiorstwie, w którym pracuje niedługo dojdzie do zmian personelu. Pracodawca zaproponował mi przejście na inne stanowisko. Czy jeśli się nie zgodzę, to będzie mi przysługiwała (...)

Zastrzeżenie prawa własności w umowie sprzedaży

Zastrzeżenie prawa własności w umowie sprzedaży

Firma zabezpiecza swoje należności, dodając pod treścią faktury następujący zapis: "Do czasu zapłaty za niniejszą fakturę towar jest własnością sprzedającego art 589 k.c." Co firmie jako (...)

Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

Nieobecność na zgromadzeniu wspólników spółki

W Spółce z o.o. odbyło się zgromadzenie wspólników - dwoje wspólników było nieobecnych. Zwołanie zgromadzenia odbyło się w sposób prawidłowy. Czy istnieją jakieś reperkusje związane z (...)

Związanie umową z naniesionymi poprawkami

Związanie umową z naniesionymi poprawkami

Uzyskując dodatkowy wypis aktu notarialnego stwierdziłem, że wypis ten różni się od wydanego mi wcześniej wypisu. Wydany obecnie mi wypis zawiera przekreślenia i odręczne napisy w treści, w istotny (...)

Czy należy mi sie odprawa?

Czy należy mi sie odprawa?

Do dnia 1 lipca 2013 r. przebywam na urlopie wychowawczym. W czasie jego trwania zlikwidowano dział, w którym pracowałam. Po powrocie spodziewam się albo wypowiedzenia umowy o pracę albo zmiany stanowiska (...)

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. (...)

FORUM PRAWNE

Dręczy mnie Ultimo

Dręczy mnie Ultimo Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc. Wiem, że już takie tematy były poruszane na forum, ale niestety nie do końca wiem co odpisać firmie ultimo. Moje zadłużenie powstało (...)

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin

Umowa deweloperska, szukam specjalisty Lublin Szukam specjalisty z Lublina, radcy czy adwokata, ktory udzieli mi porady i wsparcia przy zawieraniu umowy deweloperskiej. Zależy mi na sprawdzeniu umowy, (...)

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej?????

Czy rozmowy prowadzone na GADU-GADU mogą być dowodem w sprawie karnej????? U mnie w pracy wyszedł brak na kwote kilkunatu tyś. zł, szef uznal że miałam coś z tym wspólnego gdyż znalazł zapis (...)

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści...

firma Kruk i Cyfra + to oszuszuści... ta cała cyfra+ to wyzyskiwacze... Nie dosyć że miałam umowe na rok, a przedłuzałam ją aż do 2 lat i po kilka miesięcy temu rozwiazałam umowe z cyfrą, (...)

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy

dlugosc zwolnienia lekarskiego w ciazy Na zwolnienie poszlam w 6 tygodniu ciazy. Lekarz powiedzial mi, ze nalezy mi sie tylko 180 dni zwolnienia, a ja do pracy przed porodem juz nie wroce. Co robic? Bede (...)

odejście od umowy o kształcenie - proszę o pokierowanie - duzy opis razem z paragrafami

odejście od umowy o kształcenie - proszę o pokierowanie - duzy opis razem z paragrafami Hej. Podpisałem "umowę o przeprowadzenie procesu kształcenia" ze szkołą policealną. Jednak kilka dni temu (...)

intrum justitia - pilne

intrum justitia - pilne Intrum wykupiło moj dług od operatora gsm, dwa dni temu zadwoniła do mnie paniusia wyjaśniła sprawe i spytała czy chce załatwic sprawe polubownie, odpowiedziałem że tak, (...)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?)

PLUSGSM - Nieuznana reklamacja - brak możliwości odwołania (?) Witam, Chciałbym prosić o pomoc w następującej sprawie. (Z góry przepraszam za przydługawy opis, ale chciałbym dokładnie wyjaśnić (...)

pracuję bez spisanej umowy

pracuję bez spisanej umowy Rozpocząłem prace, na rozmowie rekrutacyjnej osoba z firmy powiedziała że praca jest na umowę zlecenie która po okresie próbnym przejdzie w umowę o pracę. Podano (...)

Wypowiedzenie warunków umowy - opinia zwiazków zawodowych

Wypowiedzenie warunków umowy - opinia zwiazków zawodowych Konkretny problem. Pracownik otrzymuje wyjątkowo niekorzystne wypowiedzenie warunków umowy o pracę. Nie przyjmuje warunków wypowiedzenia, (...)

Ciąża a praca

Ciąża a praca W okresie ciąży nie można kobiecie wypowiedzieć dotychczasowych warunków pracy (np. obniżyć wynagrodzenia). Jeśli jednak pracodawca dokonuje takiego wypowiedzenia z przyczyn dotyczących (...)

Porady prawne