Obowiązek uzyskania pozwolenia na wywóz poza UE środków ochrony indywidualnej

16.3.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Od 15 marca wywóz poza Unię Europejską środków ochrony indywidualnej wymaga uzyskania pozwolenia. Dotyczy to takich przedmiotów jak okulary i przyłbice ochronne, osłony twarzy, sprzęt do ochrony ust i nosa, odzież ochronna, rękawice.

Porady prawne

Dlaczego wprowadzono regulację?

Od momentu wybuchu kryzysu epidemiologicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2, choroba COVID-19, rozprzestrzeniła się szybko na całym świecie, docierając również na terytorium Unii. Popyt na medyczny sprzęt ochronny wzrósł w ostatnich dniach i oczekuje się, że w najbliższej przyszłości będzie się nasilał. W wielu państwach czonkowskich członkowskich występują niedobory. Na całym jednolitym rynku UE występują ograniczenia niepozwalające zaspokoić zapotrzebowania klientów na odpowiednie środki ochrony indywidualnej, w szczególności maski ochronne na usta.

Obecny poziom produkcji unijnej oraz istniejące zapasy nie wystarczą do zaspokojenia popytu w Unii. Wymóg uzyskania pozwolenia ma na celu zapewnienie takiego poziomu dostaw w Unii, który zaspokoi podstawowe zapotrzebowanie.

Bez takiego pozwolenia wywóz jest zakazany.

Terminy

Ograniczenie będzie obowiązywało przez 6 tygodni.

Termin rozpatrzenia wniosku nie przekracza 5 dni roboczych od daty dostarczenia właściwym organom wszystkich wymaganych informacji. W wyjątkowych okolicznościach i z należycie uzasadnionych powodów okres ten może zostać przedłużony o kolejnych 5 dni roboczych.

Osoba do kontaktu

W sprawie uzyskania pozwolenia można kontaktować się z:

Pani Iwona Mazurkiewicz
Naczelnik Wydziału Handlu i Zezwoleń
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Ministerstwo Rozwoju
Numer telefonu: 22 411 94 57
Adres email: Iwona.Mazurkiewicz@mr.gov.pl

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/402 z dnia 14 marca 2020 r. uzależniające wywóz niektórych produktów od wydania pozwolenia na wywóz. 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne