Obowiązkowe ubezpieczenie wypadkowe ma objąć dodatkowe grupy osób

19.12.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Projekt zakłada, m. in. objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym zleceniobiorców i osób wykonujących pracę agencyjną poza siedzibą zleceniodawcy. W konsekwencji obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu - opłacanemu przez zleceniodawcę - podlegać będą np. akwizytorzy czy agenci ubezpieczeniowi. 

Projekt zobowiązuje ponadto banki, aby na pisemne żądanie organu wypłacającego świadczenie z ubezpieczenia społecznego lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku sporządzały i przekazywały dane umożliwiające identyfikację współwłaścicieli rachunku wspólnego, na który zostały przekazane świadczenia za miesiące następujące po śmierci świadczeniobiorcy.  

Projekt wydłuża też z 5 do 10 lat okres w jakim banki zobowiązane będą do przechowywania potwierdzenia wpłat (przetwarzania informacji dotyczących należności z tytułu składek opłaconych przez płatników składek).

Przekazujemy Państwu do konsultacji projekt nowelizujący ustawę ubezpieczeniową oraz prawo bankowe.
Projekt.

Porady prawne

Uzasadnienie.

Prosimy o przesłanie ewentualnych uwag lub propozycji zmian załączonych regulacji na adres mrusewicz@pkpplewiatan.pl do dnia 4 stycznia 2009 r. 

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne