13.9.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Opłata roczna uwłaszczonych

Spółdzielnie, ich związki i inne osoby prawne, będące 5 grudnia 1990 r. posiadaczami gruntów państwowych i komunalnych, które skorzystały z bezpłatnego uwłaszczenia, mają obowiązek w razie ich sprzedania przed upływem 10 lat uiścić właścicielowi gruntu pierwszą opłatę roczną.

Uwłaszczenie dla państwowych osób prawnych, które mogły wylegitymować się prawem zarządu do gruntów, przyniosła nowelizacja z września 1990 r. do ustawy z 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości. Dotyczyło to głównie przedsiębiorstw państwowych. Następnie prawo do uwłaszczenia rozciągnięto na wszystkie spółdzielnie, ich związki i inne osoby prawne, jeśli nie miały dokumentów potwierdzających przekazanie im gruntu stanowiącego własność skarbu państwa albo gminy, ale grunt znajdował się w ich posiadaniu w granicznej dacie 5 grudnia 1990 r. i wcześniej został przez nie albo ich poprzedników legalnie zabudowany. Przepisy te znalazły się następnie we wspomnianej ustawie z 1985 r., a potem w obowiązującej dziś ustawie z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt to coś więcej – zawiera cały pakiet działań, które ułatwią zatrzymywanie (...)

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

Gruntowne zmiany w gospodarce nieruchomościami

    W zasadzie od 22 października zaczynają obowiązywać znowelizowane przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zmienią się m.in. zasady sprzedaży dawnych mieszkań komunalnych. Skorzystać będą mogli na tym nowi właściciele lokali i osoby, które wykupiły je przed wejściem zmian w życie.   W jakich dziedzinach nie będzie się stosowało przepisów (...)

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy

Leasing podatkowy został uregulowany w przepisach dotyczących podatku dochodowego dopiero z dniem 1.10.2001 r. Nie oznacza to jednak, że wcześniej przepisy podatkowe milczały na temat rozliczeń leasingowych. Do dnia uregulowania umowy leasingu w ustawach o podatkach dochodowych, obowiązywało bowiem rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6.04.1993 r. w sprawie zaliczania przedmiotu (...)

Zmiany w czynszach za użytkowanie wieczyste

Zmiany w czynszach za użytkowanie wieczyste

Nowe przepisy zlikwidują drastyczne podwyżki opłat za mieszkanie. Mogą wejść w życie już za miesiąc. Skorzystają na tym osoby wynajmujące swoje cztery kąty od gminy, która pobiera z tego tytułu tzw. opłatę roczną. Teraz miasta mogą podwyższać ją raz na rok w sytuacji, gdy wartość nieruchomości ulegnie zmianie. Mieszkańcy odczuwają zmiany w płaconym co miesiąc czynszu. - (...)

Akt o usługach cyfrowych

Akt o usługach cyfrowych

Pierwsze wspólne przepisy dotyczące obowiązków i odpowiedzialności pośredników na jednolitym rynku otworzą nowe możliwości świadczenia usług cyfrowych ponad granicami przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu ochrony użytkowników bez względu na ich miejsce zamieszkania w UE. ##baner## Jakie są najważniejsze cele aktu o usługach (...)

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing finansowy i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Co to jest leasing finansowy w podatku dochodowym?  Umowa leasingu finansowego (kapitałowego), zgodnie z przepisami podatkowymi, powinna łącznie spełniać następujące warunki:   umowa leasingu musi zostać zawarta na czas oznaczony, suma ustalonych w umowie leasingu opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, musi odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków (...)

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

Wysokość wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku bez zmian

10 grudnia 2018 r. ogłoszony został komunikat Ministra Cyfryzacji o wysokości wskaźnika rocznej opłaty telekomunikacyjnej w 2019 roku. Wskaźnik opłaty na 2019 r. został ustalony na poziomie 0,05% rocznych przychodów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i pozostaje na tym samym, niezmiennym poziomie od 2009 roku. Roczna opłata telekomunikacyjna Roczna opłata telekomunikacyjna (...)

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska?

Jeśli prowadzisz działalność mającą wpływ na środowisko (czyli korzystasz ze środowiska), to corocznie składasz sprawozdania i wnosisz opłaty. Dowiedz się, jak złożyć wykaz o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (ZAŁATW ONLINE - potrzebny (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (przygotowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Jej celem jest m.in. wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych (...)

Tworzenie, organizacja, zadania i źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tworzenie, organizacja, zadania i źródła finansowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Bankowy Fundusz Gwarancyjny Bankowy Fundusz Gwarancyjny został ustanowiony w drodze ustawy z 14 grudnia 1994 r. Zgodnie z nią, BFG posiada osobowość prawną, a siedzibą Funduszu jest Warszawa. Zadania Funduszu Ustawa określiła zadania Funduszu, którymi są przede wszystkim nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem systemów obowiązkowego i umownego gwarantowania środków (...)

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - problem nieuzasadnionej aktualizacji opłaty rocznej

Utrzymujące się od kilku lat wysokie ceny na rynku nieruchomości sprawiają, że przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność gospodarczą z wykorzystaniem nieruchomości gruntowych, już na pierwszym etapie planowanej inwestycji muszą dysponować znacznymi środkami finansowymi. Fundusze przeznaczone na rozwój przedsięwzięcia w pierwszej kolejności uszczuplone zostaną bowiem (...)

Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

Zmiany w opłatach produktowych i opłatach depozytowych

1 kwietnia wchodzi w życie ustawa nowelizująca ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Jakie zmiany wprowadza ustawa nowelizująca? Do tej pory zakres podmiotowy był w taki sposób określony w ustawie, iż ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz (...)

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Leasing operacyjny i jego rozliczenie w podatku dochodowym

Pojęcie leasingu operacyjnego w podatku dochodowym W praktyce umowa leasingu operacyjnego cieszy się większą popularnością niż leasing finansowy. Wynika to z dość przejrzystych procedur wzajemnych rozliczeń. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, iż w leasingu operacyjnym opłaty leasingowe stanowią z jednej strony przychód finansującego, zaś z drugiej koszt korzystającego. (...)

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Grunty wykorzystywane na cele mieszkaniowe w użytkowaniu wieczystym przejdą na własność

Właściciele lokali nie będą zaskakiwani podwyżkami opłat za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłat przekształceniowych, które zastąpią gwałtownie zwiększające się opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, będzie przewidywalna. Efektem przyjętej przez rząd ustawy jest wyeliminowanie dotychczasowych problemów z aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego (...)

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Co trzeba wiedzieć o kredycie mieszkaniowym?

Wady i zalety kredytu Oczywiście najlepszy byłby odwrotny porządek rzeczy – najpierw sobie uskładać, a potem kupić za własne pieniądze mieszkanie i nie zapożyczać się na całe życie. Jest jednak inaczej, tylko nielicznym udaje się odwrócić proces zakupu własnego kąta. Pewne jest to, że ci, którzy korzystają z bankowych kredytów przyczyniają się do wzrostu (...)

Ustawa antylichwiarska ostatecznie przyjęta przez Sejm

Ustawa antylichwiarska ostatecznie przyjęta przez Sejm

Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu – zakończył prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą o przeciwdziałaniu lichwie. Nowe prawo, które będzie strzegło Polaków przed zagrożeniem lichwiarskimi pożyczkami, czeka już tylko na podpis Prezydenta RP. Cel ustawy Ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie to kompleksowe i skoordynowane (...)

Nowe prawo w walce z lichwą

Nowe prawo w walce z lichwą

Po co zmiany w przepisach? - "Liczymy na to, że ustawa antylichwiarska uderzająca w fortuny, jakie kosztem Polaków zyskują firmy pożyczkowe, zostanie dziś przegłosowana przez Sejm" – powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro na konferencji prasowej 5 października br.   Jak podkreślił, obowiązkiem państwa jest ustrzec Polaków przed zagrożeniem (...)

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Podwyżka „wieczystego” zaskarżalna...

Przegapiłeś termin skargi na podwyżkę "wieczystego"? Możesz odwołać się od decyzji SKO do sądu administracyjnego. Dopuszczalna jest skarga do sądu administracyjnego, jeśli samorządowe kolegium odwoławcze odmówi obywatelowi przywrócenia terminu do zakwestionowania podwyżki opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu. Zdecydował o tym Naczelny Sąd Administracyjny, (...)

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Do Sejmu idzie rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przygotowany przez ministra zdrowia. Jakie są cele projektu? Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności ma poprawić się koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Chodzi o: lepszą opiekę skoncentrowaną (...)

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Wyższe koszty przy zaciąganiu pożyczki!

Od 1 lipca 2021 r. nie obowiązują już przepisy z tarczy antykryzysowej, które mocno ograniczały pozaodsetkowe koszty kredytów konsumenckich. Teraz pożyczki, zwłaszcza chwilówki, mogą być nawet pięciokrotnie droższe – policz koszty, zanim podpiszesz umowę. Uważaj również na opłaty pobierane przy odraczaniu spłaty pożyczki. ##baner## Koniec (...)

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Kiedy rusza program Pracowniczych Planów Kapitałowych?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada utworzenie prywatnego, dobrowolnego systemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. W program ma być zaangażowane państwo, pracodawcy i pracownicy.  Co reguluje ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych? Celem ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych jest wprowadzenie regulacji prawnych (...)

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Firmowy samochód jako środek trwały w kosztach i przychodach podatkowych

Kiedy samochód jest środkiem trwałym? Dokonując zakupu samochodu do firmy, zwykle zakładamy, że będzie on używany w dłuższym okresie. Aby poprawnie rozliczyć wydatek na nabycie samochodu w kosztach uzyskania przychodów, niezbędne jest więc określenie czasu, przez jaki  samochód ten będzie używany.  Zaznaczmy, że jeżeli zostaną spełnione dwa poniższe (...)

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Chcesz prowadzić stację benzynową, zobacz jak uzyskać koncesję na obrót paliwami

Co do zasady, obrót paliwami ciekłymi jest koncesjonowany (podlega koncesjonowaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki). Zatem czy na wszystkie paliwa, obrót nimi, jest potrzebna koncesja? O które paliwa chodzi? Mowa tu o tych substancjach, które są substancjami ciekłymi będącymi nośnikami energii chemicznej, czyli o następujące paliwa ciekłe: benzyny silnikowe (...)

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

Stawki podatków i opłat lokalnych na 2008 rok

Co zmieni się w podatku od środków transportowych? Od 1 stycznia 2008 r. opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej (a więc już nie od) 3,5 tony. Górna granica stawki dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie wynosić ma w 2008 r. - 676,20 (...)

Określanie wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Określanie wartości nieruchomości w związku z aktualizacją opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Czego dotyczy wyrok SN? Wyrokiem z 14 października 2022 r. Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną pozwanego Skarbu Państwa w sprawie o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Wyjaśnił przy tym reguły określania wartości nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste oraz zasady aktualizacji opłaty rocznej z tytułu (...)

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pułapka Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, który jest przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Środki zgromadzone w PPK będą stanowić prywatną własność uczestników - zapewnił Premier. Rząd przyjął projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dodatkowego i dobrowolnego (...)

Poznaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Poznaj projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Projekt ustawy o PPK przekazany do finalnych konsultacji Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). Nowy projekt jest efektem dyskusji i uzgodnień z przedstawicielami pracodawców, związkowców, instytucji (...)

Ponad dwieście naruszeń prawa w umowach

Ponad dwieście naruszeń prawa w umowach

Odbiór rat w domu, przygotowanie umowy, wydłużenie czasu spłaty pożyczki, czynności detektywistyczne - parabanki za wszystko pobierają dodatkowe opłaty. Urząd przeanalizował koszty stosowane przez 30 przedsiębiorców. Praktyki wszystkich skontrolowanych wzbudziły zastrzeżenia. Prezes UOKiK skontrolowała 30 przedsiębiorców, 73 wzorce umów oraz 300 faktycznie zawartych z konsumentami (...)

O opłacie rocznej decyduje przeznaczenie gruntu

O opłacie rocznej decyduje przeznaczenie gruntu

Choć użytkownik nie podjął jeszcze inwestycji związanych z gruntem, o stawce opłaty rocznej decyduje jego przeznaczenie, nawet jeśli cel, na który został przekazany, nie został wskazany w umowie o użytkowanie wieczyste. Tak wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 13 lutego 2009 r. (sygn. III CSK 268/08).Rzeczpospolita 25.02.2009 r. grunt, użytkowanie wieczyste, nieruchomość, opłata roczna

Jak kwestionować podwyżkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste?

Jak kwestionować podwyżkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste?

Użytkownik wieczysty może kwestionować podwyżkę opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu najpierw w samorządowym kolegium odwoławczym, a potem wnosząc sprzeciw od decyzji kolegium do sądu cywilnego.   (...)Tak też postąpił sąd I instancji. Skutek zaś odrzucenia może być taki, że upłynie termin do zakwestionowania niekorzystnego orzeczenia, a to pozbawi stronę możliwości (...)

Obniżka opłaty za użytkowanie wieczyste

Obniżka opłaty za użytkowanie wieczyste

Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości uprawniająca do niższej stawki opłaty rocznej następuje z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowyTo sedno wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego, ważnego zwłaszcza dla deweloperów i użytkowników wieczystych (sygn. I ACa 49/08).  Rzeczpospolita 13.10.2008 r. opłaty, opłata roczna, użytkowanie wieczyste, budowa, (...)

Od kiedy można domagać się obniżenia opłaty rocznej od nieruchomości?

Od kiedy można domagać się obniżenia opłaty rocznej od nieruchomości?

Zmiana sposobu korzystania z nieruchomości uprawniająca do niższej stawki opłaty rocznej następuje z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia budowy. To sedno wyroku warszawskiego Sądu Apelacyjnego, ważnego zwłaszcza dla deweloperów i użytkowników wieczystych (sygn. I ACa 49/08).Rzeczpospolita, 13.10.2008 r. nieruchomość, opłata roczna, stawka, budowa, pozwolenie, (...)

Użytkowanie wieczyste a VAT

Użytkowanie wieczyste a VAT

Powyższego stanowiska nie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny, który w uchwale z dnia 8 stycznia 2007 r. sygn. akt I FPS 1/06, stwierdził, że oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste jest dostawą towarów. (...)Zgodnie z powołaną uchwałą NSA, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, ustanowionego przed dniem 1 maja 2004 r. (gdy taka czynność nie podlegała podatkowi (...)

Wyższe opłaty za użytkowanie wieczyste

Wyższe opłaty za użytkowanie wieczyste

W 2005 roku najboleśniej różnicę między użytkowaniem wieczystym a prawem własności odczują posiadacze działek i właściciele mieszkań w Warszawie. Podwyżkę stawek opłaty rocznej dostało tu 28 tys. osób. W innych miastach było ich mniej. Opłata roczna to w praktyce jedyna różnica między kosztami utrzymania nieruchomości w użytkowaniu wieczystym a uzyskanych na własność. Podwyżki (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zwrot opłaty rocznej

Zwrot opłaty rocznej

Użytkownik wieczysty sprzedał prawo użytkowania wieczystego osobie fizycznej, po czym zwrócił się do właściciela nieruchomości o zwrot części opłaty rocznej, proporcjonalnie do czasu trwania (...)

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

Opłata za wieczyste użytkowanie gruntu

W 2002 r. nabyłem notarialnie od Developera lokal mieszkalny w nowowybudowanym budynku wielorodzinnym, w którym dwa lokale są przeznaczone na działalność usługową, a pozostałych 15 to typowe lokale (...)

Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę

Zasady pobierania opłat skarbowych przez gminę

Czy Gmina za wydanie zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości ma prawo pobierać oprócz opłaty skarbowej również opłatę za wydanie tegoż zawiadomienia? Jeżeli tak to na jakiej (...)

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Żądanie opłaty za użytkowanie wieczyste on najemcy

Wynajmujemy od spółdzielni mieszkaniowej lokal biurowy i magazynowy. Spółdzielnia na początku każdego roku kalendarzowego obciąża nas opłatą za użytkowanie wieczyste za cały rok. Czy spółdzielnia (...)

Opłata produktowa

Opłata produktowa

Jak prawidłowo rozliczyć się z opłaty produktowej w Spółdzielni prowadzącej zakład produkcji piekarskiej, gdzie zakupuje się gotowe woreczki foliowe z logo firmy i z zakupionych w drukarni etykiet (...)

Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedawnienie opłaty rocznej za użytkowanie

W 1991 roku spółka zawarła umowę z Urzędem Miasta w X, na użytkowanie wieczyste gruntu. Przez ostatnie 3 lata uprawniony do przyjęcia świadczenia za użytkowanie nie występował o nie. Czy może (...)

Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Przedawnienie roszczenia za użytkowanie wieczyste

Po ilu latach następuje przedawnienie zobowiązań z tytułu nie zapłaconej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu? Termin przedawnienia roszczeń wynosi dziesięć lat, a dla roszczeń o świadczenia (...)

Usługi ciągłe opłacone z góry a podatek dochodowy

Usługi ciągłe opłacone z góry a podatek dochodowy

Spółka z o.o. świadczy usługi serwisowe w zakresie obsługi oprogramowania. Zgodnie z umowami z klientami, zawartymi w poprzednich latach podatkowych i obowiązującymi obecnie, klienci ponoszą opłatę (...)

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Jednorazowa opłata za użytkowanie wieczyste

Prawo wieczystego użytkowania nabyliśmy w roku 1997 i otrzymaliśmy wówczas ustne zapewnienie, że opłata z tytułu wieczystego użytkowania została uiszczona za cały okres tegoż użytkowania. Do (...)

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Ustalenie opłaty rocznej za użytkowanie

Przedsiębiorstwo państwowe w 1991 r. sprzedało na mocy aktu notarialnego pawilon z prawem użytkowania wieczystego do gruntu, które wpisano do prowadzonej księgi wieczystej. Burmistrz pobierał opłatę (...)

Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

Obniżka stawki procentowej oplaty za użytkowanie

W 1999 r. z Urzędem Gminy zawarłam umowę w formie aktu notarialnego na okoliczność nieodpłatnego przeniesienia własności garażu i oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na okres 40 lat, w którym (...)

Zezwolenie na alkohol

Zezwolenie na alkohol

Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie? Przedsiębiorca rozpoczynający (...)

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Wysokość opłat za użytkowanie wieczyste

Kto ustala opłaty za dzierżawę wieczystą gruntów i na jakiej podstawie? Na wstępie zakładamy, że pod pojęciem dzierżawa wieczysta rozumieją Państwo użytkowanie wieczyste. Za oddanie nieruchomości (...)

Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

Zakup działki z wieczystym użytkowaniem gruntu

Zamierzamy kupić od firmy działkę z wieczystym użytkowaniem gruntu. Czy przy zakupie, oprócz ceny należnej firmie - zbywcy będziemy musieli zapłacić dodatkowo opłatę jednorazową do gminy za (...)

Ustanowienie bezpłatnej dożywotnej służebności

Ustanowienie bezpłatnej dożywotnej służebności

Wraz z ojcem jesteśmy właścicielami lokalu mieszkalnego w udziale wynoszącym: ja - 1/4, tato 3/4 części. Chcielibyśmy ustanowić notarialnie bezpłatną dożywotnią służebność mieszkania na (...)

Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

Wstrzymanie opłat rocznych po śmierci użytkownika

Użytkownik wieczysty zmarł w 2005 r, o fakcie tym poinformowała tutejszy organ gminy jego siostra na początku stycznia 2007 r, stwierdzając, że zamarły nie miał żony ani dzieci a postępowanie (...)

Konkurs na aplikację radcowską

Konkurs na aplikację radcowską

Moja córka wybiera się na aplikację radcowską. Czy w świetle obowiązujących przepisów musi ona posiadać miejsce zameldowania w okręgu właściwej izby radców prawnych, czy też może zdawać (...)

FORUM PRAWNE

roczna opłata za abonament rtv 2011

roczna opłata za abonament rtv 2011 Witam Ile wynosi roczna opłata za abonament RTV w roku 2011?Z góry dziękuję za informacje

Abonament RTV za cały rok

Abonament RTV za cały rok Witam Ile wynosi kwota za całoroczny abonament za rok 2011?W jaki sposób mozna to opłacic?Z góry dziekuje za informacje Witam Interesuje mnie ile wynosi roczny (...)

opłata roczna za rtv i radio za 2011 roku

opłata roczna za rtv i radio za 2011 roku Witam Ile wynosi kwota za roczny abonament RTV i radio w roku 2011?W jaki sposób sie opłaca?Z góry dziękuję

Uwłaszczenie

Uwłaszczenie Witam wszystkich iproszę o poradę!Jest nas trzy siostry, rodzice umarli ale nie zostawili testamentu.Mieszkam w kamienicy i do tego jest ziemia razem 52 ary którą uprawiam 50 lat ! Czy (...)

Uwłaszczenie

Uwłaszczenie Mój wujek po cichu, skrycie przed cała rodziną, uwłaszczył się na całym gospodarstwie po nieżyjących dziadkach. Było to w roku 1971. Dziadkowie nie zostawili testamentu, a wujek (...)

postanowienie o włączeniu wniosku o uwłaszczenie do odrębnego rozpoznania

postanowienie o włączeniu wniosku o uwłaszczenie do odrębnego rozpoznania Aktualnie trwa spawa o zasiedzenie przez inną osobę gospodarstwa lecz ja złożyłam na sprawie wniosek o uwłaszczenie (...)

uwłaszczenie w księgach wieczystych

uwłaszczenie w księgach wieczystych Mam taki problem, chcieliśmy przeprowadzić sprwę spadkowa, ale w księga wieczystych jest zapis, że nastąpiło uwłaszczenie na wuja, który zmarł przed data (...)

powiększenie działki i uwłaszczenie

powiększenie działki i uwłaszczenie Czy można, uwłaszczyć powtórnie na działce? Jeżeli została ona powiększona o jakiś obszar to czy można przeprowadzić powtórne uwłaszczenie?

jak napisać wniosek do sądu o uwłaszczenie gruntu?

jak napisać wniosek do sądu o uwłaszczenie gruntu? jak napisać wniosek do sądu o uwłaszczenie gruntu?

Uwłaszczenia a umowa

Uwłaszczenia a umowa Witam, po przeszukaniu forum nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, ani na jego elementy. Sytuacja jest następująca Część rodziny uwłaszcza się na gruntach należących (...)

zasiedzenie

zasiedzenie jeśli trwa sprawa o zasiedzenie (mineło 30 lat od mojego opuszczenia gospodarstwa rolnego)- a w odpowiedzi na pozew o zasiedzenie złożyłam pismo iż to ja jestem uprawniona do uwłaszczenia (...)

Mieszkanie na własność - spółdzielnia gra na zwłokę?

Mieszkanie na własność - spółdzielnia gra na zwłokę? Witam W mojej spółdzielni mieszkaniowej nie chcą przyjmować wniosków o zamianę własności spółdzielczej mieszkania na pełną własność. (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie Na zasadzie umowy ustnej (w zamian za pralkę, lodówkę itp. w latach 82 ) przez 18 lat uzytkujemy wjazd, gdzie 3/4 ziemi i jest wlasnością sąsiada. Teraz po zmodernizowaniu wjazdu (brama (...)

Uwłaszczenie działki

Uwłaszczenie działki Witam! Jestem mieszkańcem małej wsi. Niedaleko mojego domu jest działka mojego sąsiada, który nie żyje od 12 lat. Za jego zgodą uprawiałem jego działkę, siałem na niej (...)

Zasiedzenie działki czy uwłaszczenie ?

Zasiedzenie działki czy uwłaszczenie ? Witam. Czy istnieje jakiś limit w dół czy w górę co do obszaru działki w arach jeśli chodzi o zasiedzenie takiej działki i czym się różni zasiedzenie (...)

Sprawa o uwłaszczenie

Sprawa o uwłaszczenie Witam. Jestem nowy na tym forum. Szukam porady co mogę dalej zrobić. Otóż planuje przejąść gospodarstwo po ojcu i skorzystać i funduszów unijnych (młody rolnik). Muszę (...)

Uwłaszczenie ziemi art.1ust.2ustawy z 26.10.1971 Dz.U.27.poz.250 z pózn.zm.

Uwłaszczenie ziemi art.1ust.2ustawy z 26.10.1971 Dz.U.27.poz.250 z pózn.zm. Pytanie: Spadek po Ojcu był zrobiony w roku 1951. Zostało wydane Postanowienie Prawomocne. Spadek dziedziczą: Zona Ojca, (...)

Zniesienie współwłasności gruntowej

Zniesienie współwłasności gruntowej Co mam zrobić aby znieść współwłasność na działce, której jest 5 współwłaścicieli, 3 z nich posiada domy mieszkalne zbudowane w różnych czasach, (...)

szukam pomocy prawnej związanej z uwłaszczeniem gospodarstwa rolnego

szukam pomocy prawnej związanej z uwłaszczeniem gospodarstwa rolnego proszę o podanie kontaktu adwokata,radcy prawnego, w sprawie o uwłaszczenie - i zaprzeczenie zasiedzenia przez inną osobę gospodarstwa (...)

Spadek to kłopot ;/

Spadek to kłopot ;/ Witam! mam prosbe do ludzi w temacie przeprowadziłem spadek po ojcu i oczywiscie przyznano mi go ;] przyznano mi połowe bo druga czesc nalezy do siostry mojego ojca schody zaczeły (...)

Porady prawne