Możliwość nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia PAP

Nowelizacja przepisów ma na celu umożliwienie realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji w ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A.

Co przewiduje ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej?

Celem ustawy jest przyjęcie nowych regulacji dotyczących umożliwienia realizacji prawa do nieodpłatnego nabycia przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji akcji spółki powstałej po ewentualnym połączeniu z Polską Agencją Prasową S.A. 

Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz.U. z 2017 r. poz. 1055 z późn. zm.), uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% udziałów albo akcji, objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru. W związku z tym, że skutkiem połączenia z Polską Agencją Prasową S.A. będzie wykreślenie spółki przejmowanej z rejestru sądowego, uniemożliwi to de facto skorzystanie przez jej uprawnionych pracowników z prawa, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Obecnie obowiązujące regulacje nie przewidują bowiem prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Polskiej Agencji Prasowej S. A. (spółki przejmującej) przez pracowników spółki powstałej w wyniku komercjalizacji (spółki przejmowanej).

Porady prawne

Ustawa wprowadza więc zmiany w ustawie z dnia 31 lipca 1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 643), mające na celu stworzenie ustawowej możliwości nieodpłatnego nabywania akcji Polskiej Agencji Prasowej S.A. przez pracowników spółki powstałej w wyniku komercjalizacji i łączonej z Polską Agencją Prasową S.A. Ustawa przewiduje, że uprawnieni pracownicy spółki przejmowanej - w miejsce prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów albo akcji spółki przejmowanej – będą mogli skorzystać z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji Polskiej Agencji Prasowej S.A., objętych przez Skarb Państwa w wyniku połączenia. Nieodpłatne nabywanie akcji przez uprawnione osoby będzie następowało w trybie przepisów działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników. Osoby uprawnione będą przy tym musiały spełniać warunki, o których mowa w art. 2 pkt 5 tej ustawy.

Tak więc nowelizacja umożliwi nieodpłatne nabycie akcji przez uprawnionych pracowników spółek powstałych w wyniku komercjalizacji z połączenia Polskiej Agencji Prasowej i Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” (jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, następca prawny Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita”).

W wyniku do senackiej poprawki, z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji objętych przez Skarb Państwa w wyniku przejęcia spółki przejmowanej nie będzie można skorzystać w związku z połączeniem spółek ustosunkują się teraz posłowie.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne