Porzucenie pracy przez pracownika

24.2.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Kodeksie pracy uprawnienia pracownika w związku z wadliwie przez pracodawcę dokonanym wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę zajmują sporo miejsca. Problematyki tej dotyczą aż dwa osobne oddziały kodeksu, natomiast uprawnień pracodawcy w związku z niezasadnym rozwiązaniem przez pracownika stosunku pracy - raptem dwa artykuły. Pracodawca ma więc o wiele mniejsze możliwości prawnego zaskarżenia rozwiązania umowy o pracę przez pracownika. Wyposażenie go w mniejsze niż u pracownika kompetencje w tym zakresie zapewne podyktowane jest relatywnie słabszą pozycją pracownika oraz faktem, że zdecydowanie rzadziej inicjuje on rozwiązanie umowy o pracę.

Jednak na wypadek wystąpienia "niespodzianki" w postaci nieoczekiwanego rozstania się pracownika z firmą, przypomnijmy jakimi uprawnieniami odwoławczymi dysponuje w takich sytuacjach pracodawca.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne