Praktyczne warsztaty z prawa patentowego

21.11.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Podczas szkolenia omówione zostaną kwestie dotyczące m.in. praktycznych aspektów komercjalizacji wyników badań naukowych realizowanych na UJ, prawa własności intelektualnej oraz regulaminów dotyczących własności intelektualnej obowiązujących na UJ.

Druga część szkolenia obejmie praktyczne warsztaty z wykorzystania baz patentowych pod kątem oceny stanu techniki. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestię przydatności takiej oceny dla najbardziej korzystnego zaplanowania i realizacji prac badawczych prowadzonych przez naukowców oraz komercjalizacji ich wyników.

W związku z tym uczestników szkolenia uprzejmie prosimy o przyniesienie własnych laptopów!

W szczególności, podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • komercjalizacja wyników badań naukowych oraz praktyczne aspekty komercjalizacji z punktu widzenia zespołów badawczych UJ,
  • czym jest własność intelektualna: prawo autorskie i prawo własności przemysłowej,
  • podstawowe formy ochrony wynalazku,
  • cechy wynalazku podlegającego ochronie,
  • jak wykonać ocenę stanu techniki i zastosować ją dla potrzeb własnych badań naukowych; - ochrona patentowa i jej procedury w Polsce,
  • procedury w Europie i na świecie,
  • koszty ochrony patentowej.

Szkolenie poprowadzą:

  • dr Gabriela Konopka-Cupiał – kierownik Zespołu ds. Innowacji CITTRU,
  • Krystian Gurba – specjalista ds. Prawnych w CITTRU,
  • Agnieszka Podrazik – kierownik Regionalnego Ośrodka Informacji Patentowej AGH.

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać przesyłając formularz zgłoszeniowy - dostępny TUTAJ.

Termin: 26.11.2012 Organizator: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) Kontakt: radoslaw.rudz@uj.edu.pl

źródło: uj.edu.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne