Zwiększenie odporności instytucji finansowych?

Projekt dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Zmiany zwiększą odporność instytucji finansowych na kryzys. 21 kwietnia rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw.

Porady prawne

Co przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw?

Nowelizacja kontynuuje szereg unijnych reform dotyczących zwiększenia odporności instytucji finansowych po kryzysie z lat 2007-2008. Ma celu usprawnienie dotychczasowych rozwiązań funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 842, z 2021 r. poz. 680), którą wdrożono pierwotną dyrektywę BRR oraz dyrektywę DGS.

- "Dzięki tym zmianom, banki będą odporniejsze na szoki. Jednocześnie w sytuacji, w której po wyczerpaniu wszelkich środków prywatnych i nadzorczych, które mogłyby poprawić sytuację kapitałową banku, będzie on mógł być restrukturyzowany sprawnie i szybko, przy zachowaniu stabilności całego systemu finansowego, jak również przy minimalnym wykorzystaniu środków publicznych" - powiedział wiceminister finansów Piotr Patkowski.

Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji

Najważniejsze rozwiązania w nowelizacji to:

  • wprowadzenie minimalnego wymogu, jeśli chodzi o posiadane fundusze własne i zobowiązania kwalifikowalne (tzw. MREL), co ma wzmocnić zdolność m.in. banków do pokrycia strat i dokapitalizowania. Dotyczyć to będzie głównie sytuacji, gdy konieczne jest przeprowadzenie przymusowej restrukturyzacji.
  • ustanowienie dwóch poziomów wyznaczania MREL, uzależniając je od przyjętej strategii przymusowej restrukturyzacji;
  • regulacja przepisów mających ochronić inwestorów detalicznych przed ryzykiem inwestowania w papiery dłużne banku, które mogą – po spełnieniu zdefiniowanych przez unijne prawo warunków oraz wydaniu stosownej decyzji przez uprawniony organ – podlegać umorzeniu lub konwersji długu.
  • doprecyzowanie m.in. warunków zastosowania rządowych instrumentów stabilizacji finansowej oraz roli w tym procesie Ministra Aktywów Państwowych, Prezesa Rady Ministrów oraz Komitetu Stabilności Finansowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne