Koszty transgranicznych usług doręczania paczek w UE będą przejrzystsze

Co przewiduje rozporządzenie w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek?

Przyjęte 12 kwietnia br. przez Radę UE rozporządzenie Cross-border parcel delivery (nr 2018/644) wspiera transgraniczny handel elektroniczny, ułatwiając konsumentom i przedsiębiorstwom porównywanie różnych cen dostaw w całej Unii. Tym samym zwiększy ono zaufanie konsumentów do zakupów poza granicami swojego kraju.

 

Nowe przepisy nakazują operatorom publikację cenników dla podstawowych usług paczkowych krajowych i zagranicznych, a krajowi regulatorzy mają obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. 

Tak więc, dla operatorów rozporządzenie oznacza, że zostaną zobowiązani do publikacji cenników dla podstawowych usług paczkowych krajowych i zagranicznych. Krajowi regulatorzy będą mieli obowiązek ocenić ich przystępność dla konsumentów. Ceny opublikuje na specjalnej stronie Komisja Europejska, co umożliwi konsumentom i przedsiębiorstwom porównanie taryf transgranicznych. Dzięki zmianom, konsumenci i małe przedsiębiorstwa będą więc mieli możliwość sprawdzenia listy cen i wyszukania najlepszych ofert na specjalnej stronie internetowej. Przedsiębiorstwa świadczące usługi kurierskie będą zaś musiały dostarczać klientom jasnych informacji na temat cen oraz warunków dostawy. Z kolei krajowe władze regulacyjne będą zbierać dane od firm świadczących usługi doręczania paczek w celu monitorowania rynku i oceny nieuzasadnionych wysokich taryf.

Porady prawne

Po co zmiany?

Według danych Komisji Europejskiej, ponad 2/3 konsumentów zrezygnowało z dokonywania transgranicznych zakupów przez internet, uznając, że koszty dostawy będą zbyt wysokie. Znajduje to pokrycie w faktach: ceny przesyłek transgranicznych są średnio od 3 do 5 razy wyższe od krajowych. 

 Wysokie ceny przesyłek za usługi transgraniczne są jedną z głównych przeszkód dla osób kupujących online i dla sprzedawców internetowych. Stawki za paczki wysyłane z jednego kraju UE do drugiego mogą być nawet pięciokrotnie wyższe niż ceny krajowe. Poza tym występują znaczne różnice między kosztem wysyłki paczki do tego samego miejsca z różnych państw członkowskich. Na przykład wysłanie paczki o wadze 2 kg z Belgii do Włoch kosztowałoby 32,8 euro, podczas gdy przesłanie takiej samej paczki z Holandii do Włoch kosztowałoby 13 euro.

- "Dziś wysokie ceny transgranicznej dostawy przesyłek są jedną z największych przeszkód dla rozwoju handlu w internecie w całej Unii Europejskiej. Dzięki rozporządzeniu europejski rynek paczek powinien stać się bardziej przejrzysty i konkurencyjny. Rozporządzenie będzie też kamieniem milowym dla strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego, której  oczekiwanym długofalowym celem  jest trzykrotne zwiększenie udziału e-commerce w całkowitym PKB Unii Europejskiej" – przekonywał Karol Krzywicki, zastępca Prezesa UKE.

Brak przejrzystości cen może stanowić zachętę dla operatorów pocztowych, aby pobierać wysokie opłaty bez wyraźnego związku z rzeczywistymi kosztami. To z kolei może powstrzymywać małe przedsiębiorstwa internetowe przed rozszerzeniem działalności na inne państwa Unii Europejskiej. Brak przejrzystości utrudnia także konsumentom podejmowanie świadomych decyzji. Wysokie koszty dostawy mogą zniechęcać do zakupu towarów w innym kraju UE i stanowić barierę finansową w przypadku, gdy chodzi o przesłanie paczki do rodziny czy znajomych w innych państwie UE.

Poprawa przejrzystości cen transgranicznych usług doręczania paczek ma się przyczynić do obniżenia cen przesyłek i ułatwić konsumentom zakupy przez internet. 

Rozporządzenie ma zatem sprawić, że rynek transgranicznych dostaw paczek stanie się bardziej przejrzysty oraz konkurencyjny, a przeszkody, na jakie napotykają konsumenci i sklepy internetowe, kupując produkty online w UE, będą mniejsze. Powyższe zasady - wraz z zakazem geoblokowania - mają wzmocnić prawa konsumentów online.

Według szacunków przy niższych kosztach dostaw wartość transgranicznego handlu elektronicznego w UE mogłaby wzrosnąć o 4,3%, a liczba przedsiębiorstw prowadzących sprzedaż internetową zwiększyłaby się o 6,2%. 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne