4.8.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Prostsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

Nie więcej niż 9 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy to zmiany, które wprowadziła nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury.

Limit 9 egzaminów dziennie na jednego egzaminatora

Nowelizacja przepisów przewiduje, że egzaminator w ciągu dnia będzie mógł przeprowadzić maksymalnie 9 egzaminów praktycznych w zakresie prawa jazdy kat. B oraz nie więcej niż jeden egzamin praktyczny w ciągu 50 minut.

Porady prawne

Zmiana była podyktowana koniecznością likwidacji wymagań ilościowych co do liczby przeprowadzanych egzaminów w ciągu dnia, stawianych egzaminatorom przez ich pracodawców. Egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców.

Egzamin o wyznaczonej godzinie

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy będzie się rozpoczynał dokładnie o godzinie wskazanej przez WORD. Zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu.

Egzamin na kategorię AM możliwy na czterokołowcu

Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego lub motoroweru trójkołowego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Egzaminator przerwie egzamin, jeśli kandydat na kierowcę nie upewni się przed wjazdem na przejazd kolejowy, czy nie zbliża się pojazd szynowy. Taki błąd będzie skutkował negatywnym wynikiem egzaminu praktycznego na prawo jazdy.

Niepotrzebne pieczątki

Zmiany w rozporządzeniach dostosowują dotychczasowe przepisy do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Po ich wprowadzeniu egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz numer uprawnień. 

Nowe rozporządzenia

1 lipca 2019 r. weszły w życie przepisy:

  • rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach;
  • rozporządzenia w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji - 
    przy czym zmiany dotyczące pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu, ze względu na konieczność dostosowania się WORD-ów do nowych zasad, wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Nowe zasady szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów

Czego dotyczy nowe rozporządzenie? Wchodzące w życie 10 stycznia br. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów określa: wymagania w stosunku do podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie wyposażenia dydaktycznego, warunków lokalowych, placu (...)

Łatwiejsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

Łatwiejsze szkolenie i egzaminowanie kierowców

Nie więcej niż 8 egzaminów w ciągu dnia, wyznaczenie dokładnej godziny egzaminu oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych zdających egzamin praktyczny na kategorię AM prawa jazdy zakłada nowelizacja przepisów dotyczących ubiegania się o uprawnienia do kierowania pojazdami, przygotowana w Ministerstwie Infrastruktury. Limit 8 egzaminów dziennie (...)

Pracodawcy już znają szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawcy już znają szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

1 lipca 2005 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określa ono: szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia, sposób dokumentowania szkolenia, przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy (...)

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

Agent ubezpieczeniowy - jak nim zostać, jakie ma obowiązki?

  Agentem ubezpieczeniowym nie może być zgodnie z ustaleniami ustawodawcy każdy bez wyjątku, może nim być przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy agencyjnej zawartej z zakładem ubezpieczeń i wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych.   Jakie warunki należy spełniać, aby zgodnie z prawem wykonywać czynności ubezpieczeniowe? Czynności (...)

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Dla kogo Wojska Obrony Terytorialnej?

Co to są Wojska Obrony Terytorialnej?  Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, powietrznych, specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym (...)

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Lista otwieranych zawodów. Zobacz, jak na tym zyskasz

Koniec z egzaminami na detektywa, pilota wycieczek, bibliotekarza czy taksówkarza. Rząd ułatwi dostęp do prawie 50 profesji. Wszystko za sprawą przygotowanego projektu, który przedstawiło już Ministerstwo Sprawiedliwości. - Wyjmujemy pierwszą cegłę w murze przywilejów, które zapewniły sobie rozmaite korporacje – mówił szef tego resortu podczas prezentacji (...)

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

Szkolenia a czas pracy - opinia prawna

Stan faktycznyJestem pracownikiem działu marketingu. W zeszłym tygodniu pracodawca skierował cały nasz zespół na szkolenie z zakresu technik negocjacji, które odbywało się w piątek i w sobotę. W piątek szkolenie było przeprowadzane w siedzibie naszej firmy, a w sobotę (wtedy biuro jest zamknięte) w sali należącej do firmy szkoleniowej. Szkolenie odbywało się na koszt (...)

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Jak otrzymać refundację kosztów szkolenia pracowników?

Od 8 grudnia obowiązują już szczegółowe zasady refundacji kosztów szkoleń pracowników. Czy wiesz jakiego rodzaju szkolenia są refundowane? Czy wiesz do kogo się udać z wnioskiem o refundację? Czy wiesz, jakich obowiązków musisz dopełnić, aby otrzymać refundację kosztów szkoleń od starosty? Zastanawiasz się jakie środki przeznaczyć na twój (...)

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Kto może sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali?

Osoby uprawnione według Prawa budowlanegoŚwiadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: posiada pełną zdolność do czynności prawnych; ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym; nie była karana za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi (...)

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

Czego musi nauczyć się agent i broker ubezpieczeniowy?

16 lipca 2005 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie. Akt ten został wydany na podstawie ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W ustawie bowiem znalazł się przepis nakładający na osobę wykonującą czynności agencyjne lub brokerskie obowiązek doskonalenia umiejętności (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Co, jeśli straciłem pracę?  Pierwszym krokiem będzie rejestracja w urzędzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa? Odpowiadamy. Jeżeli stracisz pracę, pierwszym miejscem, w jakie powinieneś (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo będzie wspierać bezrobotnych i poszukujących pracy także finansowo. Jakiej finansowej pomocy (...)

Darmowe szkolenia w ramach projektu wolontariat pracowniczy

Darmowe szkolenia w ramach projektu wolontariat pracowniczy

PKPP Lewiatan jako członek Rady Programowej programu Wolontariat Biznesu zaprasza na szkolenia dla firm w ramach projektu wolontariat pracowniczy. Uczestnictwo w szkoleniu jest bezpłatne. Szkolenia w ramach projektu wolontariat pracowniczy - INWESTYCA SPOŁECZNA W DOBRO realizowanego na rzecz programu WOLONTARIAT BIZNESU I ZJAZD: (Firmy WB i Brokerzy)TERMIN: 14-15-16 PAŹDZIERNIKA 2008, WARSZAWAMIEJSCE: (...)

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - co z podatkiem?

Gdy samorząd zawodowy wysyła nas na szkolenie - interpretacja MF Organy podatkowe kwalifikowały uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez samorząd zawodowy do przychodu podatnika – członka tego samorządu. Stanowisko to nie było podzielane w orzeczeniach sądów administracyjnych. W interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej uwzględniono (...)

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Jak zmniejszyć liczbę punktów karnych?

Wystarczy 300 złotych oraz jedno spotkanie z policjantem i psychologiem, a z naszego konta zniknie 6 punktów karnych. Za wykroczenia drogowe kierowca może dostać od 1 do 10 punktów karnych. Gdy zbierzemy 24 punkty, to stracimy prawo jazdy i za kierownicę wsiądziemy dopiero po ponownym zdaniu egzaminu. W przypadku świeżo upieczonych kierowców – którzy prawo jazdy (...)

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

Zmiana przepisów przeciwpożarowych w Senacie

  W związku z rozpatrywaniem przez Senat ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (druk senacki nr 606, druki sejmowe nr 1670, 1671, 1748, 1672, 1849 i 1849-A) w sprawie ochrony przeciwpożarowej, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą o przejęcie i wprowadzenie do ustawy poprawki. Proponowana poprawka przyjmuje brzmienie:W (...)

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Ważność i konsekwencje umowy w sprawie szkolenia zawartej z pracodawcą - opinia prawna

Stan faktyczny Pracownik podpisał z pracodawcą umowę cywilnoprawną określającą konsekwencje rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą przed upływem określonego w niej terminu. W chwili obecnej pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę zawartej na czas oznaczony. W związku z zawartą umową nasuwają się następujące pytania. Czy wynikające z umowy o pracę wynagrodzenie może (...)

Prawo lotnicze

Prawo lotnicze

Nowelizacja Prawa lotniczego dostosuje prawo do przepisów UE w obszarze praw pasażerów, żeglugi powietrznej, personelu lotniczego, techniki lotniczej, lotniczej działalności gospodarczej i transportu lotniczego, lotnisk oraz ochrony lotnictwa cywilnego Inne zmiany dotyczą zaś branży lotnictwa bezzałogowego (dronów). Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy (...)

Jak przebiega szkolenie BHP?

Jak przebiega szkolenie BHP?

W myśl art. 2373 § 2 Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy (...)

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Bezpieczny wypoczynek - wytyczne MEN, GIS i MZ Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania (...)

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Czym są instytucje rynku pracy, czyli jak państwo pomaga bezrobotnym?

Pomoc bezrobotnym ewoluowała, nie jest to już tylko ewentualna wypłata świadczenia w wysokości – co tu dużo ukrywać – niezadowalającej. Ustawa o promocji zatrudnienia o instytucjach rynku pracy – jak sama nazwa wskazuje – stawia w pierwszym rzędzie tę tytułową promocję właśnie. Ustawodawca kładzie nacisk na aktywną pomoc bezrobotnym.   Jakie instytucje (...)

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

Poprawka w sprawie ochrony przeciwpożarowej

  Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą o przyjęcie i zgłoszenie w trakcie drugiego czytania w Sejmie poprawki do projektu nr 1672. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan zwróciła się z prośbą o przyjęcie i zgłoszenie w trakcie drugiego czytania w Sejmie poprawki do projektu nr 1672 - uznanego przez Komisję (...)

Bony dla młodych bezrobotnych

Bony dla młodych bezrobotnych

Sprawy rodzinne, motywacja zarobkowa, szansa na rozwój, chęć zdobycia fachu – to powody, dla których w czołówce form aktywizacji są bony na zasiedlenie, stażowe, szkoleniowe i zatrudnieniowe. Do końca 2018 z różnych form aktywizacji skorzystało już 176,3 tys. bezrobotnych. Bony trampoliną do rynku pracy - "Po ośmiu latach pracy za granicą wróciłam (...)

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja - najważniejsze informacje

Adopcja, inaczej przysposobienie (od łac.: "adoptio" oznacza przybranie, usynowienie), jest uznaniem dziecka innych rodziców, z którym nie ma więzi biologicznej, za własne. Ma ona nie tylko wymiar psychologiczny, lecz także prawny: powstałe w wyniku adopcji relacje łączące dziecko i jego nowych rodziców są tożsame z relacjami opartymi na więzach krwi i pochodzenia. (...)

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Czy warto zapisać dziecko do klubu dziecięcego?

Klub dziecięcy - czyli co? Klub dziecięcy jest jedną z form opieki nad małymi dziećmi (do 3 r.ż.), których celem jest pomoc rodzicom w godzeniu pracy zawodowej z obowiązkami rodzinnymi (opieką nad dziećmi). Realizuje te same funkcje, które pełni żłobek, ale w mniejszym zakresie ze względu na krótszy czas przebywania w nim dzieci. W klubie dziecięcym dziecko ma zapewnioną (...)

Szkolenie internetowe dla administracji publicznej z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Szkolenie internetowe dla administracji publicznej z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej i Szkoła Główna Służby Pożarniczej zapraszają do udziału w "Szkoleniu internetowym dla administracji publicznej z zakresu ochrony ludności, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego". Regulamin szkolenia Zasób  Logowanie na szkolenie od 2 czerwca do 15 września 2008 r. plik tekstowy Źródło: http://cen.sgsp.edu.pl/szkolenie (...)

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Skuteczność systemu szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców ma być zwiększona

Prace nad projektem Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace nad projektem ustawy zakładającym szereg zmian w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. Projekt nowelizacji jest przygotowywany w związku postulatami organizacji społecznych zrzeszających instruktorów nauki jazdy, egzaminatorów i kierowców o dokonanie szeregu zmian w zasadach przeprowadzania i oceny egzaminu (...)

Trudniej pozbyć się punktów karnych

Trudniej pozbyć się punktów karnych

Kursy, pozwalające kierowcom skasować 12 punktów karnych w ciągu roku, zostaną zlikwidowane. Ministerstwo Infrastruktury proponuje w zamian, aby pirat drogowy trafił na szkolenie reedukacyjne po uzbieraniu 24 punktów. - Na kurs skieruje starosta. Po jego ukończeniu z konta kierowcy zniknie cały komplet punktów – mówi w rozmowie z e-prawnik.pl Jakub Dąbrowski (...)

Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

Projekt ustawy o szybszym dojściu do wydatków 6% PKB na zdrowie gotowy

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ma przyspieszyć osiągnięcie 6% PKB na zdrowie do 2024 r. Został on opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w celu konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 22 maja 2018 r. Propozycje zawarte w projekcie są wynikiem dialogu (...)

Studenci do woja...

Studenci do woja...

MNiSW razem z MON będą szkolić studentów Już niedługo studenci-ochotnicy będą mogli doświadczyć wojskowego drylu. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomi pilotażowy program „Koncepcja edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej”, który ruszyć ma w przyszłym roku akademickim. Pilotażowy program (...)

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Co będzie z podstawową opieką zdrowotną?

Do Sejmu idzie rządowy projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, przygotowany przez ministra zdrowia. Jakie są cele projektu? Projekt ustawy przewiduje poprawę organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). W szczególności ma poprawić się koordynacja opieki i pracy zespołowej lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Chodzi o: lepszą opiekę skoncentrowaną (...)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wdraża system przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wdraża system przeciwdziałania zjawiskom korupcyjnym

Częścią systemu jest szkolenie w formie e-learningu, którym objęci są pracownicy resortu, czyli około 800 osób. Szkolenie trwa do 18 grudnia 2013 r. i jest realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Szkolenie pt. Przeciwdziałanie korupcji w administracji publicznej obejmuje wszystkich pracowników MSW, którzy po zakończeniu szkolenia obowiązkowo będą musieli zdać (...)

Masz 25 punktów karnych? Możesz jechać

Masz 25 punktów karnych? Możesz jechać

Przynajmniej według sądu, który stwierdził, że nie trzeba zdawać ponownego egzaminu po przekroczeniu limitu 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe. Wystarczy jedynie przejść szkolenie z zasad ruchu drogowego i tym sposobem zmniejszyć stan konta o 6 punktów. Wynika tak z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z marca tego roku. To już kolejne (...)

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Refundacje wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

15 maja 2007 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom. Zastępuje ono dotychczas obowiązujące rozporządzenie w tej sprawie. Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb refundowania pracodawcom ze środków Funduszu Pracy (...)

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

Nowe zasady wspierania rodzin zastępczych od 11 listopada 2004 r.

  11 listopada 2004 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 18 października 2004 r. w sprawie rodzin zastępczych. Akt ten zajmuje się takimi zagadnieniami jak sposób i zakres współdziałania powiatowego centrum pomocy rodzinie z rodzinami zastępczymi, tryb przygotowywania kandydatów do pełnienia funkcji i szkolenia rodzin zastępczych, (...)

Za szkolenie płatny czas wolny

Za szkolenie płatny czas wolny

Pracownikowi, który odbywa szkolenie poza godzinami pracy, należy się wynagrodzenie oraz dodatkowy czas wolny. Płatne zwolnienie otrzymamy na czas zajęć i dojazdu do szkoły - wynika z senackiej nowelizacji kodeksu pracy. Rządowa wersja projektu - jak czytamy na łamach Gazety Prawnej - jest jeszcze bardziej korzystna dla podwładnych. Według dokumentu pracownikowi, który (...)

Jaki będzie egzamin zawodowy aplikantów, który rozpoczęli szkolenie przed nowelizacją?

Jaki będzie egzamin zawodowy aplikantów, który rozpoczęli szkolenie przed nowelizacją?

Aplikanci adwokaccy, którzy zaczęli szkolenie, zanim wprowadzono państwowy egzamin zawodowy, nie mogą zdawać egzaminu przed komisjami samorządu palestry. Tak zdecydowała większość posłów Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.   (...)- Projekt dotyczy tylko 48 aplikantów adwokackich, którzy mogliby przystąpić do egzaminu w 2006 r. Ich większość zakończy szkolenie w listopadzie (...)

Czy szkoląc się bez skierowania z urzędu pracy traci się status bezrobotnego?

Czy szkoląc się bez skierowania z urzędu pracy traci się status bezrobotnego?

Niedawno pojawiły się sygnały o pozbawianiu statusu bezrobotnego osób, które wzięły udział w szkoleniu organizowanym przez organizacje czy firmy pozarządowe, na które to szkolenie nie miały skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy. (...)Decyzję o tym, czy dany bezrobotny jest zdolny i gotowy do podjęcia zatrudnienia podejmuje bowiem każdorazowo starosta. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ważność szkoleń BHP

Ważność szkoleń BHP

Przez jaki okres ważne są szkolenia bhp wstępne, podstawowe i okresowe? Czy pracownicy biurowi mogą podlegać tylko szkoleniom wstępnym, gdy tak ustali prezes firmy? Nie wolno dopuścić pracownika (...)

Szkolenie pracownika

Szkolenie pracownika

Czy pracodawca ma prawo domagać się od pracownika zwrotu kosztów szkoleń w następującym przypadku: Pracownik został nakłoniony do podpisania aneksu do umowy o pracę (pod sankcją nieprzyjęcia (...)

Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

Szkolenie zatrudnionego pracownika a podnoszenie kwalifikacji

Czy szkolenie pracownika mające na celu umożliwienie mu wykonywania codziennej pracy, gdy jest już zatrudniony na danym stanowisku jest podnoszeniem kwalifikacji? Zgodnie z art. 17 Kodeksu pracy ( dalej (...)

Szkolenie osoby wykonującej czynności agencyjne

Szkolenie osoby wykonującej czynności agencyjne

W nowym rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 roku (Dz.U. nr 125 poz 1053) w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu (...)

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Szkolenie pracownika w dni wolne od pracy

Jestem pracownikiem służby cywilnej (nie urzędnikiem) zatrudnionym w Urzędzie Skarbowym, pracodawca kieruje mnie na szkolenie poza miejsce zamieszkania odbywające się w weekend - tj. dni wolne od (...)

Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Przeszkolenie pracownika w udzielaniu pomocy

Prowadzę firmę i zatrudniam pracowników. Trzech pracowników firmy ma przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i są upoważnieni do obsługi apteczki. W tym zakresie zostali (...)

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Firma zatrudniająca 18 pracowników, nie zatrudnia specjalisty od spraw BHP. Szkolenia pracowników wykonuje firma zewnętrzna. Szkoleniowiec z poprzedniej firmy po przeprowadzonym szkoleniu przekazywał (...)

Szkolenie jako obowiązek pracowniczy

Szkolenie jako obowiązek pracowniczy

Pracodawca wysłał wszystkich pracowników firmy na szkolenie, które odbyło się poza firmą i trwało 2 dni, między innymi w sobotę. Sobota jest w naszej firmie dniem wolnym od pracy wynikającym (...)

Szkolenie BHP przy przyjęciu pracownika

Szkolenie BHP przy przyjęciu pracownika

Zatrudniam nowego pracownika. Wiem, iż nowo zatrudniona osoba powinna przejść instruktaż ogólny, stanowiskowy, a następnie szkolenie podstawowe. Osoba ta ma ważne do 2008 roku szkolenie BHP z poprzedniego (...)

Szkolenie przez pracodawcę i zwolnienie lekarskie

Szkolenie przez pracodawcę i zwolnienie lekarskie

Pracodawca skierował pracownika na szkolenie w ramach podnoszenia jego kwalifikacji. Szkolenie było 2-dniowe, w tym jeden dzień szkolenia wypadł w sobotę. Ani w umowie o pracę, ani w regulaminie (...)

Szkolenie okresowe pracowników

Szkolenie okresowe pracowników

W dniu 5.06.2007r. wszyscy zatrudnieni pracownicy instytucji artystycznej zostali przeszkoleni z zakresu bhp i p. poż , a w szczególności z : oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, metod (...)

Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

Szkolenie BHP a praca u nowego pracodawcy

Czy pracownik, który odbył szkolenie z zakresu BHP u poprzedniego pracodawcy musi przechodzić to szkolenie jeszcze raz u nowego? Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie (...)

Szkolenie pracownika w czasie i po pracy

Szkolenie pracownika w czasie i po pracy

Planuję w firmie szkolenie o charakterze integracyjnym (piątek i sobota). Czy pracownik może mi odmówić udziału w takim szkoleniu? Motywuje to tym, iż to szkolenie nie podnosi kwalifikacji zawodowych. (...)

Szkolenie pracownika w sobotę a czas pracy

Szkolenie pracownika w sobotę a czas pracy

Czy czas spędzony przez pracownika (skierowanego przez pracodawcę) na szkoleniu w sobotę jest czasem pracy czy też nie? Definicja czasu pracy zawarta została w art. 128 §1 kodeksu pracy. Przepis (...)

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Wzór karty szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp

Pracownicy naszej firmy przed przystąpieniem do pracy przechodzą wstępne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Stosujemy wzór kart szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp obowiązujący (...)

Faktury zaliczkowe w KPiR

Faktury zaliczkowe w KPiR

Prowadzę działalność, z której rozliczam się na książce przychodów i rozchodów. W listopadze zapłaciłam za szkolenie (100%), które odbywa się w okresie 11.2008 r.-03.2009 r. W listopadzie (...)

Koszty związane z dobrowolnym szkoleniem

Koszty związane z dobrowolnym szkoleniem

Pracodawca skierował pracowników na szkolenie, które odbywa się po godzinach pracy i w innej miejscowości. Nie jest to szkolenie bhp, a szkolenie zwiększa umiejętności pracowników i ich przydatność (...)

Okresowe szkolenia BHP w zakładzie pracy

Okresowe szkolenia BHP w zakładzie pracy

Jak często pracodawca ma obowiązek przeprowadzać w firmie szkolenia BHP? Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone jest jako: szkolenie wstępne, oraz szkolenie i doskonalenie (...)

Szkolenie pracownika - obowiązkowy udział

Szkolenie pracownika - obowiązkowy udział

Czy pracodawca ma możliwość zmuszenia pracownika do udziału w szkoleniu w dniu wolnym od pracy na przestrzeni roku kalendarzowego bez udzielenia mu wolnego dnia w zamian? Szkolenie oczywiście zawodowe (...)

Szkolenie pracowników w soboty

Szkolenie pracowników w soboty

Czy można oddedelegować pracownika na szkolenie w dniach, które są dla niego wolne np. sobota i niedziela? Istnieje możliwość oddelegowania pracownika na szkolenie w dniach dla niego wolnych od (...)

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Szkolenie pracownika poza godzinami pracy

Chciałbym dowiedzieć się, czy jest dozwolony przypadek pracy w godzinach nocnych (i tylko w nocnych) przez sześć dni w tygodniu włącznie z każdą niedzielą przez okres niemal czterech lat? Czy (...)

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Szkolenie okresowe inspektora BHP

Osoba która ukończyła studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy pełni funkcję inspektora BHP w zakładzie pracy. Czy po roku czasu od ukończenia studiów podyplomowych w zakresie (...)

Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Wydanie certyfikatu przez pracodawcę

Zwalniam się z firmy, która zapłaciła mi za uprawnienia serwisanta kas fiskalnych, pracodawca nie zastrzegł sobie zwrotu kosztów przed kursem, a teraz nie chce mi wydać certyfikatu i plombownicy. (...)

Wartość początkowa wartości niematerialnej

Wartość początkowa wartości niematerialnej

Zakupiony nowy program komputerowy w m-cu lipcu 2005 za kwotę netto 5000 zł zostanie wprowadzony do ewidencji jako podlegający amortyzacji, zakwalifikowany jako wartość niematerialna i prawna. Jednak (...)

Szkolenie pracowników przez GIIF

Szkolenie pracowników przez GIIF

Do zadań Generalnego Inspektora należy szkolenie pracowników instytucji obowiązanych w zakresie zadań nałożonych na te instytucje. Instytucje obowiązane zapewniają udział pracowników w programach (...)

Szkolenie poza godzinami pracy

Szkolenie poza godzinami pracy

Zostałem skierowany przez pracodawcę na szkolenie, które będzie się odbywać od 8 do 14. Następnie będę pracować na drugiej zmianie od 14 do 22. W sumie daje to 14 godzin, a dzień pracy może (...)

Szkolenie pracownika a prawo do wynagrodzenia

Szkolenie pracownika a prawo do wynagrodzenia

Czy czas w którym pracownik przebywa na szkoleniu za wiedzą i zgodą pracodawcy (skierowany przez pracodawcę) jest czasem pracy? Czy nie jest czasem pracy i czy pracownik zachowuje mimo to prawo do (...)

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Uzyskanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Nasza firma ze względu na prowadzoną działalność potrzebowałaby uzyskać zezwolenie na pobyt tymczasowy w Polsce dla obywatela Tajlandii (częściowo dla potrzeb szkoleniowych, a częściowo stażowych). (...)

Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

Uprawnienia do obsługi betoniarki i agregatu

Firma szkoleniowa prowadzi kursy i szkolenia. Ostatnio klienci pytają o kursy na obsługę betoniarek, agregatów tynkarskich i sprężarek. Takie uprawnienia wydaję po pozytywnym egzaminie Instytut (...)

Szkolenie pracownika za granicą

Szkolenie pracownika za granicą

Spółka z o.o. z siedzibą w Polsce wysyła pracownika na szkolenie w zakresie obsługi maszyn do Niemiec, które firma niemiecka przeprowadza bezpłatnie. Na terenie Niemiec pracownik ma zapewnioną (...)

FORUM PRAWNE

Szkolenie

Szkolenie Witam wczoraj byłam na rozmowie kwalifikacyjnej w sprawie pracy (na słuchawkach), pracodawca powiedział że jutro rozpoczyna się szkolenie. Nie stawiłam się na owym szkoleniu ale nie miałam (...)

Szkolenie wyjazdowe - kwestia dojazdu

Szkolenie wyjazdowe - kwestia dojazdu Witam, prezes mojej firmy organizuje szkolenie interpersonalne ktore odbedzie sie poza miejscowoscia, w ktorej miesci sie zaklad pracy. Wyjazd zorganizowany autokarem (...)

Umowa szkoleniowa koszty

Umowa szkoleniowa koszty Witam. Mam problem, szukając pracy po maturze ostatecznie zdecydowałam się do call Center. Podczas rozmowy podpisałam "umowę szkoleniową", która określa między innymi (...)

Czy urząd pracy może odmówić prawa do dodatku aktywizacyjnego jeśli pracownik będący na zasiłku

Czy urząd pracy może odmówić prawa do dodatku aktywizacyjnego jeśli pracownik będący na zasiłku Czy urząd pracy może odmówić prawa do dodatku aktywizacyjnego jeśli pracownik będący na zasiłku (...)

szkolenia po godzinach pracy

szkolenia po godzinach pracy Witam! Obecnie pracóje w firmie ktora wysłała mnie na kurs. Kurs ten odbywa się po godzinach pracy. Czy w tym wypadku powinienem uzyskać wynagrodzenie za nadgodziny lub (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

Szkolenie BHP

Szkolenie BHP Szkolenie BHP Witam, posiadam działalność gospodarczą, 3 miesiące temu przeszłam szkolenie BHP dla pracodawców i kierujących pracownikami. Pracuję również w szkole, jestem nauczycielem. (...)

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011

Zaproszenie na szkolenie: Prawo zamówień publicznych, Łódź, 30.09.2011 Prawo zamówień publicznych dla Zamawiających od A do Z Termin: 2011.09.30, Łódź ________________________________________ Zapraszamy (...)

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014"

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014" TEMAT: ?Nowelizacja postępowania kodeksu karnego i cywilnego? OPIS: Szkolenie wyjazdowe z pracą na przygotowanych materiałach z możliwością (...)

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014"

Szkolenie prawne a propos nowelizacji KPK i KPC "SOLINA2014" TEMAT: ?Nowelizacja postępowania kodeksu karnego i cywilnego? OPIS: Szkolenie wyjazdowe z pracą na przygotowanych materiałach z możliwością (...)

Spóźniona wypłata, nieżetelny pracodawca i kaucja za szkolenie

Spóźniona wypłata, nieżetelny pracodawca i kaucja za szkolenie Witam. Niedawno podpisałam umowę o pracę - jasne warunki, pełny etat itp. Warunkiem umowy było wzięcie udziału w szkoleniu, należało (...)

witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \\\\\\\"szkolenie\\\\\\\"

witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \\\\\\\"szkolenie\\\\\\\" witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \\\"szkolenie\\\" (...)

witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \\\"szkolenie\\\"

witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \\\"szkolenie\\\" witam, W ubiegłym roku przy podpisywaniu umowy o pracę mąż został wysłany na \"szkolenie\" do (...)

Umowa lojalnościowa

Umowa lojalnościowa Zostałam skierowana do pracy nad projektem, który wymagał konkretnej wiedzy. Zaznaczę, ze nie mialam wplywu na jego wybor. W związku z tym MUSIALAM odbyć szkolenie a co za tym (...)

Czas pracy a wolny dzień

Czas pracy a wolny dzień Przypuśćmy ze firma wysyła pracownika na szkolenie (bądź delegację) i np. trwa ono od środy do piątku do godz. 21. W ten dzień już nie ma pracownik żadnego połączenia (...)

Szkolenie a działalność gospodarcza.

Szkolenie a działalność gospodarcza. Witam. Otóż mam pewien problem i wpadłem na pomysł tylko teraz pytanie czy jest to zgodne z prawem/regulaminem i jak to dokładniej będzie wyglądać. A więc (...)

Zwrot kosztów za szkolenie?

Zwrot kosztów za szkolenie? Jeżeli miałem szkolenie które było zagraniczne a faktura była w Euro, to jeśli zwracam koszty szkolenia to czy faktura jaką otrzymuję powinna być w euro czy w PLN? (...)

Urlop na szkolenie

Urlop na szkolenie Witam, czy może mi nie udzielić urlopu na szkolenie za które sam sobie płacę? Czy ma takie prawo, pozostaje mi tylko urlop na żądanie? Za nie udzielenie urlopu na takie szkolenie (...)

kto placi za szkolenie bhp?

kto placi za szkolenie bhp? kto placi za szkolenie bhp? kto placi za szkolenie bhp w UK kuczyk.a

wypadek w drodze na szkolenie.

wypadek w drodze na szkolenie. Witam. Ważne pytanie ma do rpawników. Czy wypadek mający miejsce w drodze na szkolenie na które wysłał mnie pracodawca jest traktowany jak wypadek podczas pracy? Dziękuję (...)

Porady prawne