Termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

15 marca mija termin na złożenie wniosku o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Płatnicy z branż określonych w tarczy antykryzysowej mogą od 26 stycznia do 15 marca złożyć wniosek o zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r.

Porady prawne

Do 15 marca 2021 r. wniosek o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy na dzień złożenia wniosku:

  • mają rodzaj przeważającej działalności oznaczony kodem PKD: 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 71.11.Z, 90.03.Z, 90.04.Z (składają wniosek RDZ-B),
  • świadczą usługi oznaczone kodem PKD: 85.51.Z, 85.52.Z, 85.59, 85.60.Z na rzecz muzeów (wniosek RDZ-M),
  • prowadzą muzeum (wniosek RDZ-M).

Wniosek RDZ-B albo RDZ-M można złożyć tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Zob.:

Zwolnienie

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek, płatnik musiał być zgłoszony w ZUS jako płatnik składek przed 30 czerwca 2020 r. oraz musi spełnić warunek dotyczący wysokości przychodu z przeważającej działalności. 

Przepisy nie określają, w jakim terminie wnioski o zwolnienie z opłacania składek mogą złożyć płatnicy, którzy prowadzącą przeważającą działalność oznaczoną kodem 59.20.Z, 93.11.Z, oraz płatnicy, którzy świadczą usługi na rzecz muzeów oznaczone kodem 79.90.A. Dlatego przedstawiciele tych branż będą mogli przekazać wnioski dopiero po nowelizacji przepisów.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne