"To idzie starość"

9.7.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Starość jako zadanie o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju społecznego w Polsce, niewystarczająco jednak obecna w świadomości Polaków stojących u jej progu - tak najkrócej można ująć wnioski płynące z konferencji zorganizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Instytut Spraw Publicznych.  

Tytuł konferencji, która 4 lipca 2008 roku odbyła się w Fundacji im. Batorego w Warszawie mówi sam za siebie. "To idzie starość" odsyła wprost do podstawowego zagadnienia społecznego Polski najbliższych lat i dziesięcioleci: dynamicznego wzrostu liczby osób starszych, powyżej 65. roku życia, pobierających emerytury i renty, często korzystających z dobrodziejstw pomocy socjalnej i opieki zdrowotnej.

Porady prawne

Konferencja stała się okazją do zaprezentowania i przedyskutowania wyników badań na temat oczekiwań, wyobrażeń i planów Polaków w wieku 45-65 lat dotyczących ich starości. "Przeprowadzone badania pokazują - piszą autorzy w materiałach przygotowanych z okazji konferencji - że Polacy postrzegają perspektywę wydłużania aktywności zawodowej raczej w kategorii utraty zdobyczy socjalnych. W zbyt małym stopniu traktują też aktywne przygotowanie do starości jako zadanie własne, adresując oczekiwania do służb publicznych. Przede wszystkim zaś liczą na wsparcie ze strony najbliższych, co jednak wyostrza problem demograficzny związany z postępującą zmianą proporcji między liczebnością starszego i młodszego pokolenia Polaków. Uwzględniając sytuację demograficzną i oczekiwania społeczne, należy przede wszystkim budować sieć wsparcia środowiskowego, w którym aktywną rolę powinny odgrywać organizacje pozarządowe, służby publiczne, ale także sami seniorzy. Oznacza to w praktyce stwarzanie warunków dla podtrzymywania zarówno aktywności zawodowej, jak i społecznej osób starszych".

- Postępujący proces starzenia się ludności w naszym kraju to problem ekonomiczny i społeczny. Jednocześnie postęp medycyny, propagacja zdrowego stylu życia i podejmowane przez różne instytucje działania prewencyjne powinny prowadzić do przedłużania aktywności zawodowej osób starszych. W ten nurt wpisują się również działania prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki programowi rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, prowadzonemu przez ZUS, osoby ubezpieczone uzyskują nie tylko poprawę stanu zdrowia, ale otrzymują szansę odzyskania zdolności do pracy. Mogą dzięki temu, mimo często konieczności kontynuowania leczenia, utrzymywać się z pracy własnych rąk co ma istotne znaczenie dla ich pozycji zawodowej, społecznej, materialnej i rodzinnej - mówiła w czasie konferencji Członek Zarządu ZUS, Elżbieta Łopacińska.

Gospodarzami konferencji były: Członek Zarządu ZUS Elżbieta Łopacińska oraz Dyrektor Instytutu Spraw Publicznych prof. Lena Kolarska-Bobińska.

Źródło: http://e-inspektorat.zus.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne