Trudniej będzie podsłuchiwać obywateli

13.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Policja nie sprawdzi tak łatwo zawartości paczek pocztowych, skrzynek e-mailowych czy listów. Teraz musi uzasadnić, dlaczego chce to zrobić.

Taki nakaz wprowadza nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która obowiązuje od 11 czerwca.

Według odświeżonych przepisów do wniosku o zgodę na podsłuch lub inną formę tajnej kontroli (po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora) trzeba dołączyć materiały, które uzasadnią potrzebę zastosowania takich metod.

Do tej pory składany był jedynie wniosek bez materiałów uzasadniających. – Ta zmiana zapewni możliwość nie tylko formalnej, ale i merytorycznej oceny wnioskowanych czynności operacyjnych – tłumaczy Krzysztof Kwiatkowski na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Znowelizowany kodeks zapewni ponadto większą kontrolę nad podsłuchami. Prokurator Generalny będzie teraz musiał przedstawiać raz na rok informację o liczbie osób, którym założono podsłuchy. Z raportu przedstawianego posłom dowiemy się również w ilu przypadkach sąd odmówił podsłuchiwania. Dotychczas takie dane były objęte tajemnicą.

Materiały z podsłuchów, które w ocenie służb są istotne dla bezpieczeństwa państwa, będą mogły być przechowywane dopiero po zatwierdzeniu przez warszawski sąd okręgowy, na pisemny wniosek szefa służby, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego. 

Nowe przepisy zobowiązują również organy ścigania do powiadomienia prokuratora o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów z kontroli operacyjnej, które nie potwierdziły informacji o popełnieniu przestępstwa.

- Nowe przepisy to ważny krok. Jestem przekonany, że dzięki nim kontrola nad stosowaniem podsłuchów zdecydowanie się zwiększy, co jednocześnie wpłynie na zmniejszenie liczby stosowanych podsłuchów – twierdzi szef resortu sprawiedliwości.

PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z 4 lutego 2011 r. o zmianie ustawy ? Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 53, poz. 273).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: