Ubezpieczenia wypadkowe zleceniobiorców osłabią kondycję firm

19.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Z dużym zaniepokojeniem przyjęliśmy projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który wprowadza obowiązek ubezpieczenia wypadkowego zleceniobiorców wykonujących zlecenie poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy. Podnosi to koszty funkcjonowania przedsiębiorstw. 

Nasze wątpliwości budzą też zawarte w nowelizacji propozycje, które zobowiązują banki do nieodpłatnego wykonywania usług związanych z zapewnieniem przetwarzania informacji o składkach na ubezpieczenia społeczne, opłaconych przez płatników składek w formie bezgotówkowej.

Nie zgadzamy się z argumentacją, że zmiany nie będą miały wpływu na konkurencyjność gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Zdaniem PKPP Lewiatan część z proponowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozwiązań istotnie osłabi kondycję finansową wielu firm.

Opinia PKPP Lewiatan do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy Prawo bankowe

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
14 stycznia 2009 roku 

Porady prawne

Źródło: PKPP Lewiatan - www.pkpplewiatan.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne