Prawa korzystających z płatności elektronicznych w UE

Prawa korzystających z płatności elektronicznych w UE

Poznaj prawa konsumentów (użytkowników usług płatniczych) wynikające z dyrektywy PSD2 oraz powiązanego prawa Unii Europejskiej. Chodzi o ich uprawnienia przy dokonywaniu płatności w Europie, czyli korzystaniu z usługi finansowej w formie zdalnej.

Broszura Komisji Europejskiej dla użytkowników usług płatniczych

Zgodnie z art. 106 dyrektywy PSD2, Komisja Europejska w dniu 05.09.2019 r. opublikowała na swojej stronie internetowej broszurę dla użytkowników usług płatniczych, w której wymienione zostały prawa konsumentów (użytkowników usług płatniczych) wynikające z dyrektywy PSD2 oraz powiązanego prawa Unii Europejskiej. Niżej przedstawiono, co z niej wynika.

Porady prawne

Jakie masz prawa?

Dzięki unijnym przepisom dokonywane przez Ciebie płatności elektroniczne stają się tańsze, łatwiejsze oraz bezpieczniejsze.

Oto przykłady:

  • Możesz dokonywać płatności w niemal całej Europie (tj. w UE, Islandii, Norwegii i Liechtensteinie) równie łatwo i bezpiecznie jak w Twoim rodzinnym kraju.
  • ƒHandlowcy nie mogą Cię już obciążać dodatkowymi kosztami w przypadku zapłaty kartą wydaną w UE.
ƒNowe przepisy dotyczą wszelkich rodzajów płatności elektronicznych (np. polecenia przelewu, polecenia zapłaty, płatności kartą itd.).

ƒKażda osoba mieszkająca legalnie w Unii Europejskiej ma prawo do rachunku bankowego umożliwiającego dokonywanie płatności elektronicznych („rachunek płatniczy”).

Te nowe prawa wynikają ze zmienionej unijnej dyrektywy w sprawie usług płatniczych, dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych oraz innych unijnych przepisów, które mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa i wygody Twoich płatności.

Płatności elektroniczne dostępne dla wszystkichƒ

Każdy konsument legalnie zamieszkały w UE ma prawo do przynajmniej podstawowego rachunku płatniczego, udostępnianego nieodpłatnie bądź  za rozsądną opłatą (tj. do rachunku umożliwiającego deponowanie środków, wypłatę gotówki oraz dokonywanie i otrzymywanie płatności, do którego wydawana jest też karta debetowa).

Płatności w euro - takie same koszty w całej Europie ƒ

Jeden rachunek w euro wystarczy Ci na dokonywanie wszystkich płatności w całej Europie.

Koszty płatności transgranicznych w euro były dotąd dla Ciebie takie same jak koszty płatności krajowych w euro, a od 15 grudnia 2019 r. koszty Twoich płatności transgranicznych w euro są takie same jak koszty płatności krajowych w walucie krajowej.ƒ

Wypłata gotówki w euro z bankomatów, które nie należą do sieci Twojego banku, powinna Cię w innym państwie członkowskim kosztować tyle samo co w kraju rodzinnym.

Bezpieczniej...ƒ

Od września 2019 r. płatności dokonywane przez Ciebie drogą elektroniczną mają być bezpieczniejsze - dzięki technologiom silnego uwierzytelniania klientów. Działają one na zasadzie łączenia różnych elementów uwierzytelniania, np. kodu PIN i odcisku palca. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać od swojego dostawcy usług płatniczych.ƒ

Twoja odpowiedzialność w przypadku nieautoryzowanej płatności – np. w następstwie kradzieży karty kredytowej – jest ograniczona do maksymalnej kwoty 50 EUR (z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa). Nie ponosisz także żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane płatności, które nastąpiły po poinformowaniu Twojego banku, ani też za płatności w internecie, w przypadku gdy Twój dostawca usług płatniczych czy bank nie oferują silnego uwierzytelniania klienta.ƒ

Jeśli ostateczna kwota płatności kartą nie jest znana z góry (np. w przypadku wynajmu samochodu bądź pobytu w hotelu), to dostawca danej usługi może zablokować na Twojej karcie wyłącznie uzgodnioną kwotę i tylko za Twoją zgodą.

ƒW przypadku polecenia zapłaty (czyli upoważnienia drugiej strony transakcji do pobrania kwoty z Twojego rachunku) masz 8 tygodni na wyrażenie sprzeciwu wobec pobrania wszelkich nienależnych kwot. Muszą one zostać zwrócone w ciągu 10 dni roboczych.

Uczciwe cenyƒ

Masz prawo wiedzieć, jakie opłaty – o ile są w ogóle pobierane – mają zastosowanie do Twoich płatności.

Co do zasady sklepy – zarówno stacjonarne, jak i internetowe – nie mogą w przypadku zapłaty kartami debetowymi i kredytowymi dla konsumentów obciążać Cię dodatkowymi kosztami, które sprawiałyby, iż za towar czy usługę zapłacisz więcej niż cenę widniejącą „na etykiecie”.

W pewnych okolicznościach (np. w przypadku niektórych kart płatniczych) tego rodzaju „dopłata” może mieć nadal zastosowanie, ale wtedy musi ona odzwierciedlać rzeczywiste koszty ponoszone przez sklep w związku z daną metodą płatności.

Nowe usługi

Dzięki najnowszym technologiom masz teraz możliwość korzystania z nowatorskich usług finansowych oferowanych przez licencjonowane banki i innych podlegających regulacjom dostawców usług płatniczych, innych niż Twój bank. Oznacza to na przykład, że możesz kontrolować swoją osobistą sytuację finansową bądź  dokonywać zakupów w internecie bez karty kredytowej lub debetowej. Podobnie jak banki te nowe podmioty świadczące usługi płatnicze podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia i nadzorowi oraz muszą zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Przepisy unijne zapewniają sprawną realizację Twoich płatności elektronicznych.

W razie wystąpienia problemu Twój bank lub inny dostawca usług płatniczych musi zareagować na skargę w ciągu 15 dni roboczych. Jeśli zaproponowane rozwiązanie Cię nie zadowala, możesz zwrócić się o pomoc do właściwego organu krajowego.

Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika