30.12.2022

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ustawa antylichwiarska już obowiązuje

To koniec naciągactwa... Nowe przepisy kładą kres lichwie 

Nowa ustawa antylichwiarska to rewolucja. Nowelizacja zapewni skuteczną ochronę Polaków. Wprowadzone przepisy oznaczają koniec dramatów wszystkich tych, którzy – np. z racji choroby, z powodu cieknącego dachu czy chęci kupna dziecku upominku – na skutek drakońskich odsetek od zaciągniętej pożyczki tracili dorobek życia. 

Wszyscy – także ci, którzy pilnie potrzebują „chwilówek” – muszą się czuć bezpiecznie. Państwo powinno chronić ich interesy i surowo karać naciągaczy. Dzięki nowej ustawie ukrywane opłaty dodatkowe, ubezpieczenia oraz marże, które dla wielu osób były zmorą, nie będą już bezkarne. Przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy ograniczą dowolną możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych. Limit opłat, jak prowizje czy marże, zostanie radykalnie zmniejszony – do 20 proc. kwoty pożyczki w skali roku i 45 proc. w całym okresie kredytowania.Dzięki ustawie antylichwiarskiej zadłużający się Polacy zyskają rzeczywistą prawną ochronę. Państwo będzie mogło skutecznie działać jeszcze zanim ktokolwiek padnie ofiarą oszustwa. Nowe przepisy umożliwią szybką reakcję na każdy sygnał świadczący o tym, że udzielający pożyczek przedsiębiorcy łamią prawo.

Porady prawne

18 grudnia 2022 r., w życie weszły przepisy ustawy antylichwiarskiej. Zakupy na raty, „chwilówki” albo pożyczki od osób fizycznych nie mogą już zawierać ukrytych, rażąco wysokich opłat czy oprocentowania. Ustawa wprowadza jasne, niższe limity wszystkich kosztów ich udzielania.

- "Walka z Eldorado dla lichwiarzy nie była prosta i trwała nadzwyczaj długo. Ważny jest jednak finał. To, co robimy, robimy dla ludzi, którzy padli ofiarą lichwiarzy" – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej 18 grudnia br.

- "Polskie państwo nie pozwoli, aby lichwiarz nadużywał swojej przewagi i był bezkarny. Nie pozwolimy, by ludziom odbierano mieszkania, co było na porządku dziennym w poprzednim stanie prawnym" – zapewnił minister Zbigniew Ziobro.

Podkreślił, że ustawa antylichwiarska przywraca elementarną sprawiedliwość i bezpieczeństwo finansowe Polaków.

- "Koniec z lichwą. Dziś, tydzień przed świętami, ustawa antylichwiarska wchodzi w życie. Wchodzą zmiany obniżające poziom kosztów pozaodsetkowych nawet pięciokrotnie" – podkreślił wiceminister Marcin Warchoł.

Jak zauważył wiceminister Marcin Warchoł, w 2011 r., za czasów rządów PO-PSL wprowadzono korzystne zmiany prawne dla lichwiarzy. Wykreślono z przepisów przestępstwo lichwy i maksymalny poziom kosztów pozaodsetkowych.

Dotychczas wiele ofert pożyczek kusiło „zerowymi odsetkami”, choć w rzeczywistości umowy zawierały liczne opłaty dodatkowe, które znacząco podnosiły ostateczny koszt zaciąganego zobowiązania finansowego. Pożyczkodawcy wprowadzali różne prowizje czy opłaty za przygotowanie wniosku i umowy bądź za obsługę zobowiązania. Efekt? Rażąco wygórowana kwota do spłaty, a w przypadku niemożności zwrócenia długu powiększonego o dodatkowe koszty – spore problemy.

Zakupy na raty na jasnych zasadach

Nowelizacja kończy z dowolnością w doliczaniu dodatkowych prowizji i marży. Ich limit maksymalny zostaje ustalony na 45 proc. całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie trwania umowy. Jeśli okres kredytowania będzie obejmował 6 miesięcy, suma odsetek i kosztów pozaodsetkowych nie może przekroczyć 25 proc.

W przypadku spłaty przedterminowej konsument może oczekiwać od pożyczkodawcy proporcjonalnego zwrotu wszelkich opłat i kosztów związanych z pożyczką, jak prowizja czy ubezpieczenie.

Limit odsetek pozostaje na obecnym poziomie, czyli maksymalnie 20,5 proc. w skali roku.

Koniec drakońskich opłat

Podobnie, jak w przypadku zakupów na raty, zmieniają się zasady udzielania „chwilówek”. Dotąd rzeczywista roczna stopa oprocentowania sięgała czasami nawet kilkuset procent, co dla wielu konsumentów oznaczało niemożność spłaty zobowiązania.

Nowelizacja, dzięki obniżeniu kosztów pozaodsetkowych (m.in. opłat związanych z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą, ubezpieczeniem, pozyskiwaniem informacji dotyczących biorącego pożyczkę, wynagrodzeniem  reprezentującego przy zawarciu umowy agenta bądź pośrednika itp.) oraz za sprawą zakazu „rolowania długów”, czyli zastępowania jednego długu kolejnym, ograniczy możliwość nakładania dodatkowych drastycznych opłat na klientów firm pożyczkowych.

Limit opłat maleje do 20 proc. kwoty zobowiązania w skali roku oraz do 45 proc. całkowitej kwoty zobowiązania w całym okresie kredytowania.

Maksymalny możliwy limit odsetek od samej pożyczki nadal obowiązuje na poziomie 20,5 proc. w skali roku.

Koniec ze spłacaniem wygórowanych kosztów

Dotychczas prawo nie chroniło dostatecznie pożyczkobiorców. Padali oni ofiarą lichwiarzy, na wiele lat stając się niewolnikami zaciągniętych zobowiązań. Od dziś wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych, obliczonych od pożyczonej kwoty za dany okres.

Nowe przepisy to realna ochrona

Nowe przepisy kładą kres sytuacjom, w których – przez często nagłe, nieprzewidziane trudności życiowe – Polacy tracili cały dorobek życia wskutek rażąco wysokich kosztów zaciągniętych pożyczek. Od teraz wszyscy konsumenci, którzy zdecydują się na takie zobowiązanie, będą mogli czuć się chronieni. To koniec ukrytych opłat dodatkowych i wypisanych małym drukiem wygórowanych kosztów zobowiązania. Działalność lichwiarzy przestaje być bezkarna, a państwo zyskuje realną możliwość zadbania o bezpieczeństwo Polaków.

Dość lichwiarskich pożyczek! Ruszyła kampania Ministerstwa Sprawiedliwości

Nowa kampania ma ostrzegać przed lichwiarzami.

Grudzień jest miesiącem, w którym – z myślą o zakupach świątecznych i gwiazdkowych prezentach – szczególnie chętnie sięgamy po pożyczki. Dziś, 15 grudnia br., rusza kampania medialna „Mamy prawo do walki z lichwą”, w której Ministerstwo Sprawiedliwości ostrzega przed lichwiarzami. To – obok przygotowanej przez resort ustawy o przeciwdziałaniu lichwie – skuteczna broń przeciwko wykorzystywaniu najsłabszych.

Nowe przepisy dopiero wkrótce zaczną wchodzić w życie. Do tego czasu uważajmy więc, od kogo i na jakich warunkach pożyczamy pieniądze. Zawsze dokładnie czytajmy to, co podpisujemy! Przypominać będzie o tym kampania, której emisję w telewizji i w mediach społecznościowych rozpoczyna Ministerstwo Sprawiedliwości..

Medialna kampania resortu sprawiedliwości ma skłonić do ostrożności i przypomnieć, że lichwiarze wciąż próbują zachęcić konsumentów do skorzystania z „łatwych” pieniędzy.

Istnieją instytucje i sklepy, które regularnie kuszą „specjalnymi ofertami”, a niekiedy nawet wręcz zerowymi odsetkami. Przekonują też, że wszystkie formalności można załatwić na miejscu. Jednak oferta „zerowych odsetek” czasem może oznaczać, że finalnie za kupiony sprzęt zapłacimy znacznie więcej niż wynikałoby to z ceny na etykiecie w sklepie. Do takiej pożyczki ratalnej doliczane są bowiem różne prowizje oraz opłaty, np. za złożenie wniosku. Możemy też spotkać się z żądaniem dokupienia ubezpieczenia. Specjalna oferta z pozoru wygląda więc bardzo korzystnie, bowiem o opłatach dodatkowych często dowiadujemy się znacznie później.

Zanim wszystkie nowe przepisy zaczną obowiązywać, czytajmy dokładnie to, co podpisujemy!

Co przewiduje ustawa z dnia 6 października 2022 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie?

Nowa ustawa o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie ma na celu zapobieganie udzielaniu pożyczek o charakterze lichwiarskim.

W związku z powyższym uchwalona ustawa wprowadza w obowiązujących ustawach zmiany mające na celu zwiększenie ochrony osób fizycznych, zawierających umowy o pożyczkę pieniężną, niepozostające w bezpośrednim związku z prowadzoną przez te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową.

Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny polegające na dodaniu przepisów art 7201-7205 i art 7241 określających:

 • definicję pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki;
 • wzór pozwalający określić maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów ponoszonych przez biorącego pożyczkę pieniężną;
 • górną granicę pozaodsetkowych kosztów w całym okresie spłaty pożyczki w wysokości do 25% całkowitej kwoty pożyczki;
 • obowiązek informacyjny względem biorącego pożyczkę;
 • warunki ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki;
 • skutki przedterminowej spłaty pożyczki.

Zgodnie z wprowadzanymi regulacjami przez pozaodsetkowe koszty związane z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej należy rozumieć wynikające z tej lub innej umowy lub z innej czynności prawnej:

 1. marże, prowizje lub opłaty związane z przygotowaniem umowy pożyczki, udzieleniem pożyczki lub jej obsługą, albo koszty o podobnym charakterze,
 2. opłaty związane z odroczeniem terminu spłaty pożyczki, jej nieterminową spłatą albo koszty o podobnym charakterze,
 3. koszty usług dodatkowych, w szczególności koszty ubezpieczeń, koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia pożyczki, koszty pozyskiwania informacji dotyczących biorącego pożyczkę, w przypadku gdy ich poniesienie jest niezbędne do zawarcia umowy – z wyłączeniem opłat notarialnych oraz danin o charakterze publicznoprawnym, które strony są zobowiązane ponieść w związku z zawarciem umowy.

Ponadto, jeśli dającego pożyczkę reprezentuje przy zawarciu umowy agent lub inna osoba, za której pośrednictwem dający pożyczkę zawiera umowę lub przy której pomocy wykonuje swoje zobowiązanie, do pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki wlicza się również wynagrodzenie agenta lub tej osoby, o ile ponosi je biorący pożyczkę.

Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, w umowie pożyczki pieniężnej zawieranej z osobą fizyczną i niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby łączna wysokość pozaodsetkowych kosztów nie może przekraczać maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów określonej wzorem:

MPK = K × n/R × 20%

w którym poszczególne symbole oznaczają:

MPK – maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów,

K – całkowitą kwotę pożyczki, rozumianą jako suma wszystkich środków pieniężnych nieobejmujących współfinansowanych kosztów pożyczki, które dający pożyczkę wydaje biorącemu pożyczkę na podstawie umowy,

n – okres spłaty wyrażony w dniach, licząc od dnia wydania przedmiotu pożyczki,

R – liczbę dni w roku.

Pozaodsetkowe koszty, w całym okresie spłaty pożyczki nie mogą być wyższe od 25% całkowitej kwoty pożyczki. Jeżeli pozaodsetkowe koszty przekraczają maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów określoną we wprowadzanych regulacjach, należą się pozaodsetkowe koszty w maksymalnej wysokości. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy uchwalonej ustawy.

Jeżeli w związku z zawarciem umowy pożyczki pieniężnej jest udzielane zabezpieczenie zwrotu pożyczki, zobowiązanie takie powinno być określone w umowie, a suma zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy nie może być wyższa od sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych obliczonych bezpośrednio od tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka, wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Przepisów powyższych nie stosuje się do zabezpieczenia przyjmującego postać hipoteki lub zastawu rejestrowego.

Przed zawarciem umowy dający pożyczkę informuje biorącego pożyczkę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o łącznej wysokości pozaodsetkowych kosztów, wysokości odsetek oraz kwocie należnej z tytułu odsetek, którą jest on zobowiązany zapłacić w związku z zawarciem umowy. W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie nie można żądać odsetek za okres pozostały do zakończenia okresu, na który zgodnie z umową została udzielona pożyczka, a poniesione pozaodsetkowe koszty ulegają obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby biorący pożyczkę poniósł je przed tą spłatą.

Powyższe, nowowprowadzane regulacje mają zastosowanie do nieuregulowanych innymi przepisami umów, na mocy których osobie fizycznej zostaje przekazana suma pieniężna z obowiązkiem jej zwrotu, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, a także do nieuregulowanych innymi przepisami umów przeniesienia na osobę fizyczną za wynagrodzeniem wierzytelności lub innych praw majątkowych, których wartość oznaczono sumą pieniężną z obowiązkiem ich zwrotu, jeżeli umowy te nie są związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby. W takim przypadku przez całkowitą wartość pożyczki należy rozumieć wartość tych wierzytelności lub praw według stanu na dzień rozporządzenia nimi.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego wymóg, aby oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji złożone w odrębnym akcie notarialnym, zawierało wskazanie stosunku prawnego, w związku z którym dłużnik poddaje się egzekucji, datę powstania zobowiązania dłużnika, jego treść, a w przypadku zobowiązań z umów wzajemnych - dodatkowo oświadczenie wierzyciela z terminem jego wykonania. Ponadto dodawana regulacja wskazuje, iż składane oświadczenie o poddaniu się egzekucji składane w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z zawarcia przez osobę fizyczną umowy pożyczki niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową prowadzoną przez tę osobę albo z zawarcia przez tę osobę innej umowy, do której przepisy o pożyczce stosuje się odpowiednio, wysokość sumy pieniężnej, do której dłużnik poddaje się egzekucji, nie może przekraczać sumy kwoty pożyczki powiększonej o wysokość odsetek maksymalnych obliczonych bezpośrednio od tej kwoty za okres, na który została udzielona pożyczka, wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie obliczonych od kwoty pożyczki za okres do 6 miesięcy oraz maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów wskazanych w ustawie – Kodeks cywilny.

W zakresie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim uchwalona ustawa przewiduje m.in. zmiany polegające na:

 • wprowadzeniu regulacji wskazującej, iż instytucja pożyczkowa uzależnia udzielenie kredytu konsumenckiego od pozytywnej oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy, a oceny takiej dokonuje się na podstawie analizy danych udostępnianych przez zaufanych dostawców gromadzących i przetwarzających dane niezbędne do takiej oceny;
 • obniżeniu maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego oraz wprowadzeniu rozróżnienia ich wysokości w zależności od długości okresu spłaty kredytu; ustawa przyjmuje, iż dla kredytów o okresie spłaty nie krótszym niż 30 dni maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według wskazanego w ustawie wzoru przyjmującego wartości 10% dla kosztów niezależnych od okresu kredytowania oraz 10 % dla kosztów uzależnionych od okresu kredytowania (w miejsce dotychczasowych wartości 25 % i 30 %); ponadto ustawa wprowadza dodatkową regulację przyjmującą, iż dla kredytów o okresie spłaty krótszym niż 30 dni maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu oblicza się według wskazanego w ustawie wzoru przyjmującego wartość 5 %;
 • obniżeniu maksymalnej wysokości kosztów pozaodsetkowych kredytu konsumenckiego ze 100 % do 45% całkowitej kwoty kredytu;
 • podwyższeniu wysokości minimalnego kapitału zakładowego instytucji pożyczkowej do kwoty 1 000 000 zł.;
 • wprowadzeniu ograniczenia, że środki przeznaczane na udzielanie kredytów konsumenckich przez instytucje pożyczkowe nie mogą pochodzić z działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, w tym z emisji obligacji lub innych instrumentów dłużnych oraz ze źródeł nieudokumentowanych;
 • wprowadzeniu zasady odpowiedzialności instytucji pożyczkowej w zakresie udzielanych kredytów konsumenckich za działania lub zaniechania jej pracowników, pośredników kredytowych, za których pośrednictwem udziela kredytów konsumenckich, lub innych przedsiębiorców wykonujących na jej rzecz czynności związane z udzielaniem kredytów konsumenckich, w tym za działania związane z żądaniem od kredytobiorcy zapłaty odsetek lub pozaodsetkowych kosztów kredytu w wysokości wyższej niż maksymalna lub zawarciem umowy, która zobowiązuje do tego kredytobiorcę wobec instytucji pożyczkowej;
 • wprowadzeniu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad instytucjami pożyczkowymi oraz określenie zasad tego nadzoru, w tym również sankcji dla instytucji pożyczkowych oraz członków zarządu instytucji pożyczkowych za naruszenie obowiązków wskazanych w ustawie jak również zobligowanie instytucji pożyczkowych do ponoszenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru;
 • wprowadzeniu regulacji dotyczącej możliwości wykreślenia instytucji pożyczkowej z rejestru instytucji pożyczkowych oraz jeżeli jest wpisana jednocześnie do rejestru pośredników kredytu konsumenckiego - także z tego rejestru, w przypadku gdy przestanie ona spełniać warunki do prowadzenia tej działalności.
 • wprowadzeniu przepisu karnego penalizującego wprowadzanie w błąd organu nadzoru.

Przyjęte w uchwalonej ustawie zmiany ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych wyłączają stosowanie nowych przepisów ustawy - Kodeks cywilny do umów kredytów i pożyczek udzielanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

Natomiast w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny uchwalona ustawa wprowadza w art. 115 § 25 definicję legalną kosztów innych niż odsetki, która w swojej treści odpowiada zakresowi pozaodsetkowych kosztów związanych z zawarciem umowy określ

W ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym uchwalona ustawa wprowadza zasadę, iż nadzór nad rynkiem finansowym obejmuje również nadzór nad instytucjami pożyczkowymi sprawowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Poza zmianami wprowadzonymi w powyższych regulacjach uchwalona ustawa wprowadza również dostosowujące zmiany w ustawie z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym oraz ustawie z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

W przepisach przejściowych, dostosowujących i epizodycznych uregulowano wpływ nowelizacji na stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych oraz kwestie związane z dostosowaniem adresatów, organów i instytucji do nowych regulacji.

W szczególności przesądzono, że:

 • zmienianych przepisów ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o kredycie konsumenckim w zakresie regulacji dotyczących zasad ustalania maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, w brzmieniu nadanym uchwaloną ustawą, nie stosuje się do umów zawartych przed dniem wejścia w życie tych przepisów;
 • instytucje pożyczkowe wpisane do rejestru instytucji pożyczkowych przed dniem wejścia w życie wskazanych w ustawie zmienianych przepisów ustawy o kredycie konsumenckim, które z dniem wejścia w życie tych przepisów nie spełniają określonych w nich wymogów, mogą prowadzić działalność w zakresie udzielania kredytów konsumenckich bez spełniania tych wymogów do dnia 31 grudnia 2023 r.;
 • wejście w życie uchwalonej ustawy nie powoduje obowiązku wcześniejszego wykupu wyemitowanych obligacji ani wcześniejszej spłaty finansowania uzyskanego z wykorzystaniem innych instrumentów dłużnych, jeżeli zaciągnięcie takich zobowiązań nie jest dopuszczalne na gruncie nowo wprowadzonej regulacji ustawy o kredycie konsumenckim, dotyczącej określenia pochodzenia środków przeznaczanych na udzielanie kredytów konsumenckich przez instytucje pożyczkowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia z tym, że znowelizowane przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz ustawy o kredycie konsumenckim dotyczące maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów kredytu, wymogów w zakresie prowadzenia działalności przez instytucje pożyczkowe oraz źródeł pochodzenia środków przeznaczonych na udzielanie kredytów konsumenckich wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2024 r. wejdą w życie przepisy wprowadzone w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, dotyczące nadzoru nad działalnością instytucji pożyczkowych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ustawa antylichwiarska ostatecznie przyjęta przez Sejm

Ustawa antylichwiarska ostatecznie przyjęta przez Sejm

Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu – zakończył prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą o przeciwdziałaniu lichwie. Nowe prawo, które będzie strzegło Polaków przed zagrożeniem lichwiarskimi pożyczkami, czeka już tylko na podpis Prezydenta (...)

Jak wysoko można oprocentować kredyt?

Jak wysoko można oprocentować kredyt?

Za pół roku - wtedy ustawa antylichwiarska wejdzie w życie - wysokość odsetek od kredytów i pożyczek nie będzie mogła przekraczać czterokrotności tzw. stopy lombardowej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej. Obecnie wynosi ona 6,25 proc., więc nielegalny będzie każdy kredyt oprocentowany (...)

Rząd zdradza plany na przyszłość

Rząd zdradza plany na przyszłość

Najważniejsze dokonania rządu zebrano na specjalnej stronie www.2lata.premier.gov.pl. Znajdziecie tam przegląd najważniejszych działań poszczególnych resortów. Czym rząd chwali się na półmetku obecnej kadencji? RODZINA Urlop rodzicielski Obowiązuje roczny urlop po urodzeniu dziecka. (...)

Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

Nowa ustawa antylichwiarska w drodze

Bezpieczne zakupy na raty, „chwilówki” bez zdzierstwa, koniec z odbieraniem mieszkań za niespłacone pożyczki o wielokrotnie niższej wysokości, limity kosztów dodatkowych i surowe kary za lichwę – to pakiet rewolucyjnych zmian w prawie, które przygotowało (...)

Podpis Prezydenta na ustawie antylichwiarskiej

Podpis Prezydenta na ustawie antylichwiarskiej

Chociaż tzw. ustawę antylichwiarską uchwalił już Sejm i przegłosował Senat, to nie wiadomo, czy wejdzie ona w życie. Kolejny ruch należy bowiem do prezydenta, który musi ustawę podpisać. Nie jest to jednak takie pewne, gdyż cały czas bardzo aktywnie działa silne lobby firm żerujących (...)

Prezydent za czy przeciw lichwie?

Prezydent za czy przeciw lichwie?

Ustawa antylichwiarska trafi w poniedziałek na biurko prezydenta. Branża finansowa z jednej strony boi się nowego prawa jak diabeł święconej wody, a z drugiej - już ostro kombinuje, jak ominąć zakaz lichwy.W poselskiej walce z lichwą do zrobienia został już tylko ostatni krok. Po tym, jak (...)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 r.

Nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składki Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz korzystających z ulgi na start. Od nowego roku zasady te będą różne (...)

Jakie są niedociągnięcia ustawy antylichwiarskiej?

Jakie są niedociągnięcia ustawy antylichwiarskiej?

Niejednoznaczne przepisy służą instytucjom pożyczkowym. Mogą omijać limity oprocentowania i opłat z ustawy antylichwiarskiej (...)Jeśliby jednak do zabezpieczenia kredytu wykorzystać ubezpieczenia na życie z cesją na instytucję udzielającą kredytu, jego koszty byłyby już poza ustawowym (...)

Specustawa zdrowotna już obowiązuje

Specustawa zdrowotna już obowiązuje

26 września br. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Czego dotyczą nowe przepisy? Ustawa ta ma na celu zwiększenie środków finansowych przeznaczonych (...)

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

Wyjaśnienia dotyczące wakacji kredytowych

W związku z pytaniami kierowanymi do Rzecznika Finansowego przez przedstawicieli prasy, jak równie za pośrednictwem infolinii oraz skrzynki mailowej uruchomionej w Biurze Rzecznika Finansowego przestawił on odpowiedzi na najczęściej poruszane kwestie dotyczące „wakacji kredytowych”. Jeśli (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Skutkiem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów jest to, że 2,5 mln użytkowników wieczystych stało się właścicielami. 1 stycznia 2019 r. użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych (...)

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Odszkodowanie za szkody związane z naruszeniem konkurencji

Co reguluje ustawa o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji?  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji wprowadza od 27 czerwca szereg ułatwień dla poszkodowanych, którzy (...)

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

Termin na wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej

1 stycznia 2019 r. nastąpiły zmiany istotne dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), dotyczące m.in. wyboru formy opodatkowania. Minister Finansów wydał w tym zakresie objaśnienie podatkowe. Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. 1 stycznia 2019 r. zmienił (...)

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Wsparcie odbiorców energii elektrycznej w 2023

Dowiedz się, na jakie wsparcie mogą liczyć odbiorcy energii elektrycznej w 2023 r., na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

Co przewiduje ustawa o zarządzie sukcesyjnym w firmach jednoosobowych? Nowe przepisy wychodzą naprzeciw potrzebom tzw. firm jednoosobowych, które stanowią ogromną większość polskich przedsiębiorstw. Dzięki tym rozwiązaniom, w przypadku śmierci przedsiębiorcy, jego firma będzie mogła (...)

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Oświadczenia i wnioski mające wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych

Objaśnienia podatkowe Objaśnienia podatkowe MF z 30 grudnia 2022 r. dotyczą oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (dalej:zaliczka lub zaliczki), które obliczają i pobierają płatnicy tego podatku. Poniżej (...)

Ustawa wdrażająca dyrektywę „policyjną” już obowiązuje

Ustawa wdrażająca dyrektywę „policyjną” już obowiązuje

6 lutego 2019 r. weszła w życie ustawa z 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), wdrażająca do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2016/680, zwana (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) (...)

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Jak uzyskać 500 zł z programu „Rodzina 500 plus”?

Najważniejsze informacje o programie  Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko po spełnieniu kryterium dochodowego.  Wniosek o świadczenie (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym

Ustawa o świadku koronnym, jak wynika z przepisów końcowych , obowiązuje do 1 września 2006 roku. Czy oznacza to, że po 1 września nie maja już zastosowania te przepisy? Czy też jest przewidziana (...)

Odpowiedzialność zakładu energetycznego

Odpowiedzialność zakładu energetycznego

W dniu 28. 06. 2007r. w budynku w którym mieszkam doszło do tzw. przepięcia (odłączył się przewód 0 na zewnątrz budynku), co spowodowało uszkodzenie sprzętu gospodarstwa domowego, w tym pieca (...)

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Przedawnienie przestępswtwa skarbowego

Zasada lex retro non agit (zasada niedziałania prawa wstecz) zabrania stosowania nowo ustanowionych norm prawnych do zdarzeń, które miały miejsce przed wejściem w życie tych norm, i z którymi to (...)

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Czy mogę jeździć po polskich drogach na zagranicznych prawach jazdy.

Przed paroma laty straciłem prawo jazdy za punkty karne. Jakiś czas po tym wyjechałem za granicę, tam wyrobiłem sobie tamtejsze prawo jazdy. Ostatnio jadać po Polsce dostałem mandat za jazdę bez (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Zaliczki i zwolnienie podmiotowe w VAT

Jakie zasady odprowadzania podatku VAT od zaliczek istniały przed zmianą przepisów, która miała miejsce w 2004 r.? Jaka była kwota zwolnienia od podatku VAT przed wspomnianą zmianą? Od kiedy zmiany (...)

Błędny AWZ

Błędny AWZ

Geodeta - biegły sądowy stwierdził pisemnie, że nieruchomość mylnie została wpisana do aktu własności ziemi (AWZ) i w konsekwencji ten błędny AWZ stał się podstawą wpisu do ewidencji gruntów (...)

Stosunek zależności lub dominacji

Stosunek zależności lub dominacji

Proszę o wyjaśnienie co oznacza zapis "podmioty oraz osoby związane z dłużnikami stosunkiem zależności lub dominacji w rozumieniu art. 4 pkt.16 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r Prawo o publicznym (...)

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Wypłata zasiłku pielęgnacyjnego

Pobierałem na córkę zasiłek pielęgnacyjny - świadczenie pielęgnacyjne. Córka jest osobą niepełnosprawną, tylko że niepełnosprawność jest wydawana na rok czasu, czyli miała ją od lipca (...)

Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki

Likwidacja nieprzerejestrowanej spółki

Spółka z o.o. założona w 1992 r. nigdy nie podjęła działalności gospodarczej i, jak dotychczas, nie przerejestrowała się do KRS. Wspólnicy zamierzają zlikwidować spółkę. Jaki tryb postępowania (...)

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

Zwolnienie pracownika z przyczyn ekonomicznych

Jesli zwalniam pracownicę, która w oddziale firmy pracowała na stanowisku sekretarki dlatego, że ww. oddział zostaje wcielony do centrali firmy i jej stanowsko staje się zbędne czy podana przyczyna (...)

Zameldowanie a rejestracja pojazdu

Zameldowanie a rejestracja pojazdu

Osoba zamieszkiwała i była zameldowana w Warszawie, w dzielnicy Mokotów. Obecnie osoba ta wymeldowała się z meldunku mokotowskiego a zamieszkuje (bez meldunku) w Warszawie-Bemowo. W wydziale (...)

Przydział mieszkania a jego powierzchnia

Przydział mieszkania a jego powierzchnia

W przypadku przydziału lokalu przez gminę decydująca jest powierzchnia mieszkalna lokalu, na który zawarta zostanie umowa najmu lokalu. Ostatnio spotkałam się z przypadkami, że definicja powierzchni (...)

Działka budowlana

Działka budowlana

Mam działkę leżącą w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną. Działka ma nieregularny kształt. Obecnie by poprawić warunki do zabudowy dokupiłam działkę o pow kilkuset metrów - dokupiona (...)

Podatek od spadku po rodzicach

Podatek od spadku po rodzicach

Rodzice w 2004 r. wspólnie podpisali i potwierdzili u notariusza testament przyznający mi i mojemu bratu (po połowie) domek z działką, którego byli współwłaścicielami w stosunku 50/50. Testament (...)

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Ewidencja przebiegu pojazdu ciężarowego

Polska spółka z o.o. wynajmuje samochód ciężarowy od firmy niemieckiej. Jest to samochód na niemieckich numerach rejestracyjnych. Samochód ten jeździ po Polsce i za granicą. Polska spółka dokonuje (...)

FORUM PRAWNE

Dni wolne za święta w sobotę

Dni wolne za święta w sobotę 1 i 3 maja to wolne dni. 1 - czwartek, 3 - sobota, co w takim razie z piątkiem, czy aby nie jest ustawowo wolnym dniem o pracy, jeżeli 3 maja wypada w sobotę, proszę (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej?

Jak odzyskać pieniądze? Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Co dalej? Proszę o pomoc lub cenne wskazówki.Mam wyrok z klauzulą wykonalności. Z wyroku dowiedziałam sie, że firma (spółka jawna) (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko

Alimenty na pełnoletnie dziecko Rozwodzę się. Moja córka jest pełnoletnia chcę ją utrzymywać ale ciekawy jestem czy jest to moim prawnym obowiazkiem. Podkreślam nie mam zamiaru się wymigiwać (...)

ZUS i zadłużenie

ZUS i zadłużenie Witam Proszę o rade w nast sprawie; Prowadziłem kiedyś firmę, która okazała się niewypałem, w ten sposób dorobiłem się mnóstwa długów, wtym zaległości w Zusie obecnie (...)

Praca w sądzie

Praca w sądzie Nie wiecie może, jaki egzamin trzeba zdać aby dostać pracę w sądzie (pracownik biurowy)? Pani która przyjmowała podanie sttwierdziła, że trzeba przejść egzamin z UPC czy coś (...)

Alimenty na dziecko

Alimenty na dziecko W jakiej wysokości sad może przyznac alimenty na dziecko jesli mój mąż zarabia ok 1600zł a ja nie pracuje? Chodzi tu o sytuację przyszłej matki(nie mężatki), która spodziewa (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne?

Umorzenie długu przez komornika,czy to realne? Witam. Kilka lat temu miałem nie zapłacony rachunek w idei. Oczywiście odbyła się sprawa i dostałem nakaz spłaty, obecnie dostałem wezwanie do komornika, (...)

Zmiany w świadczeniach alimentacyjnych

Zmiany w świadczeniach alimentacyjnych Słyszałam, że od 1 września mają być nowe kwoty dodatków do rodzinnego, zamiast dotychczasowego 170 zł na dziecko mam dostawać 70% poprzedniej wysokości (...)

Zmiana imienia

Zmiana imienia Będe wdzięczna za informacje do kogo powinnan się zgłosic w sprawie zmiany swojego imienia. Czy to zakres prawa cywilnego? Czyli do prawnika zajmującego się pr. cywilnym? Chciałabym (...)

Porady prawne