Wsparcie z Planu Junckera

29.3.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polska w europejskiej czołówce

Polska awansowała na 5. miejsce w UE pod względem wysokości wsparcia pozyskanego z Planu Junckera. Europejski Bank Inwestycyjny przeznaczył 2,9 miliarda euro (około 12,4 miliarda złotych) na polskie inwestycje.

Dane pochodzą ze statystyk Komisji Europejskiej na marzec 2018 roku. Jeszcze na koniec grudnia 2017 r. Polska zajmowała 6. pozycję, ale wyprzedziła Wielką Brytanię. Przed nami są:

  • Francja (9,2 miliarda euro pozyskanego wsparcia),
  • Włochy (7,1 miliarda euro),
  • Hiszpania (5,9 miliarda euro),
  • Niemcy (5,2 miliarda euro).

Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej Polska jest liderem. Drugą pozycję zajmują Czechy (569 milionów euro), trzecią - Słowacja (487 milionów euro), a czwartą - Węgry (101 milionów euro).

- "Mamy bardzo dobry wynik, pomimo tego, że w Polsce dużą konkurencją dla Planu Junckera są dotacje unijne. Musimy jednak przyzwyczajać się powoli do zwrotnego finansowania inwestycji, czyli pożyczek, kredytów, gwarancji. Komisja Europejska kładzie na to coraz większy nacisk. Poza tym bogacimy się, a to oznacza, że dotacje nie będą zawsze dostępne w takiej wysokości" – skomentował najnowsze dane minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik podkreślił, iż statystyki nie są najważniejsze.

- "Dają obraz sprawności w pozyskiwaniu finansowania, ale bardziej istotne jest co za te pieniądze powstanie. W przypadku Polski trafią one zarówno na duże inwestycje infrastrukturalne, jak i niewielkie przedsięwzięcia pojedynczych firm" – powiedział Słowik. 

Porady prawne

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) dzieli pieniądze z Planu Junckera na dwa sposoby:

  • Pierwsza ścieżka przeznaczona jest dla dużych inwestycji o wartości co najmniej 25 milionów euro (powyżej 7 milionów euro dla projektów wysokoinnowacyjnych). Zainteresowane podmioty (np. spółki skarbu państwa, agendy rządowe, firmy, samorządy) same zgłaszają się do EBI i negocjują warunki umowy. W ramach tej ścieżki finansowane są różne inwestycje – od infrastrukturalnych po przedsięwzięcia banków, którym EBI gwarantuje kredyty dla przedsiębiorców. W ramach tej ścieżki EBI zatwierdził finansowanie w wysokości 2,4 miliarda euro dla 26 przedsięwzięć. 6 z nich to inwestycje rządowe (Tauron Dystrybucja, Przewozy Regionalne, Energa Operator, PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Bank Gospodarstwa Krajowego). 6 projektów realizują samorządy (dwa projekty związane z mieszkaniami komunalnymi w Poznaniu, szpital wojewódzki w Toruniu, spalarnia odpadów w Warszawie, Trasa Łagiewnicka w Krakowie, drogi wojewódzkie w Dolnośląskim w formule PPP). 14 przedsięwzięć ma charakter prywatny.
  • Druga ścieżka przeznaczona jest dla przedsiębiorców. EBI podpisuje umowy z bankami, które finansują inwestycje firm. Do końca 2017 roku z tej formy wsparcia na rozwój swojej działalności skorzystało prawie 9 tysięcy polskich przedsiębiorców. Wartość zawartych przez nich umów kredytowych wyniosła niemal 1,7 miliarda złotych.

"Poszukujemy różnych źródeł finansowania inwestycji. Rozwijamy np. partnerstwo publiczno-prywatne. Stworzyliśmy rządową politykę rozwoju PPP, opłacamy zewnętrznych ekspertów, którzy pomagają instytucjom publicznym i sami służymy swoją wiedzą, prowadzimy szkolenia i zmieniamy prawo" – wskazał Kwieciński. 

"Skontaktowaliśmy się też z setkami samorządów w kraju i stworzyliśmy bazę planowanych inwestycji. To swoista oferta sektora publicznego dla przedsiębiorców" – dodał szef MIiR.

Zapowiedział też, że 6 kwietnia w Nowym Sączu odbędzie się oficjalna inauguracja działalności sądu rejonowego. Budynek sądu to pierwsza polska inwestycja rządowa w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Plan Junckera, czyli co?

Plan Junckera to przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Plan powstał w czerwcu 2015 r. z inicjatywy Jeana-Claude'a Junckera, przewodniczącego KE.

Pierwotnie Plan zakładał wygenerowanie inwestycji o wartości 315 mld euro, jednak z dniem 1 stycznia br. został on wydłużony do końca 2020 r., a powyższa kwota zwiększona do 500 mld euro.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne