Zasady wznawiania postępowania karnego z urzędu

Art. 542 § 3 kodeksu postępowania karnego stanowi, że postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego.

Sąd Najwyższy stwierdził, że wznowienie postępowania na podstawie art. 542 § 3 k.p.k. w związku z ujawnieniem się jednego z uchybień wymienionych w art. 439 § 1 k.p.k. może nastąpić tylko z urzędu, nie zaś na wniosek strony.

Mimo że treść art. 542 par. 3 sugeruje, że prócz możliwości wznowienia z urzędu w razie zaistnienia przesłanek przewidzianych w tym przepisie istnieje możliwość wznowienia postępowania również na wniosek, to Sąd Najwyższy poglądu tego nie podzielił. Ograniczając jednocześnie możliwość wznowienia w tym przypadku wyłącznie do działania podjętego przez sąd z urzędu.

Porady prawne

Uchwała Sądu Najwyższego składu 7 sędziów Izba Karna z dnia 24 maja 2005 r., sygn. akt I KZP 5/05

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?