Zastój gospodarczy wynikiem kryzysu finansowego

4.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Komisja odnotowała poważne osłabienie gospodarki krajów UE i strefy euro w trzecim kwartale tego roku. Gospodarka kilku krajów pogrąża się w recesji, co grozi też kilku innym.

W wyniku kryzysu i globalnego spowolnienia gwałtownie spadnie dynamika wzrostu gospodarczego w UE.

Najnowsze prognozy ekonomiczne English Komisji zapowiadają gwałtowny spadek wzrostu gospodarczego w UE do 1,4 proc. w 2008 r. (czyli o połowę w stosunku do 2007 r.), do 0,2 proc. w 2009 r. oraz do 1,1 proc. w 2010 r. (wartości dla strefy euro są niewiele niższe, odpowiednio 1,2 proc., 0,1 proc. oraz 0,9 proc.). Podane wartości są niższe od wartości przedstawionych w prognozach wiosennych.

Spowolnienie wzrostu pomoże jednak złagodzić presję inflacyjną. Spadek cen ropy ułatwi również opanowanie tendencji zwyżkowej inflacji. Zatrudnienie powinno nieznacznie wzrosnąć w okresie 2009-2010, podczas gdy w latach 2007-2008 powstało 6 mln nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia prawdopodobnie wzrośnie o 1 punkt procentowy w okresie 2008-2010.

Pogorszenie koniunktury gospodarczej z pewnością odbije się na finansach publicznych. Zakładając, że polityka nie ulegnie zmianie, deficyt budżetowy poszczególnych krajów może wzrosnąć z wartości poniżej 1 proc. PKB w 2007 r. do 2,6 proc. w 2010 r. W przypadku strefy euro przewidywany deficyt może w tym roku osiągnąć 1,3 proc., a w 2010 r. 2 proc. Jednak z uwagi na ewentualne skutki fiskalne rządowych programów ratunkowych trudno o czymkolwiek wyrokować w przypadku finansów publicznych, a zwłaszcza długu publicznego.

Sytuacja gospodarcza jest w tej chwili wyjątkowo niestabilna z uwagi na kryzys finansowy, który tej jesieni gwałtownie się rozprzestrzenił. Istnieje ryzyko, że aktualne prognozy trzeba będzie skorygować w dół.

Komisja publikuje prognozy ekonomiczne cztery razy do roku. Kompleksowe analizy przedstawiane jesienią i wiosną obejmują wzrost gospodarczy, inflację, zatrudnienie, deficyt budżetowy i dług publiczny wszystkich krajów UE. Mniejsze prognozy, publikowane w lutym i we wrześniu, stanowią przegląd zmian, jakie dokonały się od chwili opublikowania poprzednich prognoz.

  • Jesienne prognozy gospodarcze UE

Źródło: Komisja Europejska, http://ec.europa.eu

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: