4.7.2005

Zespół
e-prawnik.pl

ZUS wspólników spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest osobową spółką handlową o szczególnym charakterze, której zasady funkcjonowania określa Kodeks spółek handlowych. Niemniej jednak nie jest to spółka, którą każdy może wybrać dla prowadzenia pozarolniczej działalności. Bowiem wspólnikami spółki partnerskiej (zwanymi partnerami) mogą zostać wyłącznie przedstawiciele tzw. wolnych zawodów. Chodzi tu m.in. o adwokatów, lekarzy, radców prawnych, doradców podatkowych czy księgowych. W dzisiejszym artykule chcemy zaprezentować Państwu zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu wspólników spółki partnerskiej. Omówimy także kwestię podlegania ubezpieczeniom wspólnika będącego emerytem oraz wspólnika zatrudnionego w spółce na podstawie umowy o pracę.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: