Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)

Naczelny Sąd Administracyjny - Orzecznictwo

 • Czy droga konieczna musi umożliwiać przejazd samochodem? 5.6.2014

  Sąd Najwyższy rozpatrywał zagadnienie prawne na kanwie sprawy o odpowiedni dostęp do drogi publicznej nieruchomości. Specyfika sprawy polegała na tym, że działka położona była na wzgórzu, w takiej konfiguracji terenu, że dostęp był możliwy tylko pieszo, schodami wykonanymi w gruncie. Do nieruchomości nie można się było dostać samochodem, gdyż wjazd był tak stromy, że nawet pojazd terenowy nie mógłby dotrzeć pod zabudowania.

 • Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej 15.1.2014

  Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na (...)

 • Wypożyczenie akt uzasadnia zwłokę w postępowaniu 4.1.2014

  Strona złożyła skargę na na naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym bez uzasadnionej zwłoki (skarga na przewlekłość postępowania). Postępowanie toczyło się (w II Wydziale Izby Finansowej) już (...)

 • Czy dywidenda niepieniężna podlega VAT? 21.11.2013

  Przedmiotem sporu w sprawie rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny była kwestia opodatkowania dywidendy niepieniężnej z tytułu akcji w spółce komandytowo-akcyjnej. Zdaniem organu interpretacyjnego taka dywidenda jest bądź nieodpłatną dostawą w (...)

 • Jaki wpis od skargi na decyzję w przedmiocie nadpłaty podatku 9.10.2013

  W myśl art. 231 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne, pobiera się wpis stosunkowy, natomiast w innych sprawach pobiera się wpis stały. Pewna spółka zaskarżyła (...)

 • Uzupełnianie braków formalnych nie zawsze jest celowe 23.9.2013

  Po wniesieniu przez stronę zażalenia na postanowienie wojewódzki sąd administracyjny najpierw wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych tego zażalenia, a następnie – po ich uzupełnieniu – zażalenie odrzucił, jako wniesione po terminie. (...)

 • Organ nie może oceniać, czy skarga do sądu jest dopuszczalna 31.8.2013

  Strona wniosła skargę na bezczynność zarządu pewnej spółki akcyjnej. Zarząd uznał, że nie jest organem administracji publicznej, dlatego nie przekazał skargi do sądu administracyjnego. Z tego powodu wojewódzki sąd administracyjny wymierzył zarządowi (...)

 • Sprawdzenie wartości przedmiotu zaskarżenia nie podlega zaskarżeniu 22.8.2013

  Od wartości przedmiotu zaskarżenia w postępowaniu sądowoadministracyjnym zależy wysokość wpisu. W pewnej sprawie strona wartość przedmiotu zaskarżenia określiła na 36.051 zł. Przewodniczący zarządzeniem sprawdził z urzędu tę wartość i ustalił ją na (...)

 • Skargę do sądu administracyjnego należy wnieść za pośrednictwem organu 18.7.2013

  Skargę na decyzję organu administracyjnego do sądu administracyjnego należy wnieść za pośrednictwem tego organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, przekazuje skargę (...)

 • Zamieszkiwanie za granicą trzeba wykazać 13.7.2013

  Termin do uzupełnienia opłaty od pisma w postępowaniu przed sądem administracyjnym różni się w zależności od tego, czy strona ma miejsce zamieszkania w kraju (siedem dni), czy za granicą (co najmniej dwa miesiące). Tak wynika z art. 220 §§ 1 i (...)

 • Czy trzeba udokumentować dochody żony? 17.6.2013

  Po złożeniu wniosku o przyznanie prawa pomocy przed sądem administracyjnym wnioskodawca został wezwany m.in. o przedłożenie dokumentów dotyczących sytuacji majątkowej jego żony. Ponieważ wnioskodawca tych dokumentów nie przedłożył, odmówiono (...)

 • Potwierdzenie elektronicznego doręczenia pism sądowych 11.5.2013

  W sprawie rozpoznawanej przez Naczelny Sąd Administracyjny pojawiła się kwestia doręczenia przez sąd administracyjny wezwania dla strony w formie elektronicznej. Zgodnie z art. 65 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej "p.p.s.a.") pismo (...)

 • Prowadzenie gospodarstwa rolnego a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 24.1.2013

  Córka będąca właścicielką gospodarstwa rolnego i w związku z tym podlegająca obowiązkowemu ubezpieczeniu w KRUS jako rolnik ubiegała się o przyznanie świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawną matką. Jej sprawa ostatecznie, na skutek skargi kasacyjnej, (...)

 • Przy wnoszeniu skargi trzeba dołączyć pełnomocnictwo 15.11.2012

  Na skutek wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, uchylającego wcześniejszą decyzję, organ administracyjny ponownie wydał decyzję w tej samej sprawie. Strona, reprezentowana przez pełnomocnika, zdecydowała się na zaskarżenie do sądu administracyjnego (...)

 • Zawieszenie postępowania musi być uzasadnione 8.10.2012

  Wojewódzki Sąd Administracyjny zawiesił postępowanie sądowe w sprawie ze skargi na decyzję w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jako powód zawieszenia WSA podał, że rozstrzygnięcie (...)

 • O brakującą opłatę od skargi trzeba wezwać 13.9.2012

  Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku ze względu na nieuiszczenie opłaty. Strona złożyła zażalenie na postanowienie WSA, bowiem uznała, że Sąd powinien był wpierw wezwać ją o opłacenie (...)

 • Pełnomocnictwo trzeba uważnie redagować 25.8.2012

  Spółka, działając przez swojego pełnomocnika, złożyła do akt sprawy ww. pełnomocnictwo, załączając je do skargi wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Wnosząc za pośrednictwem Sądu pierwszej instancji skargę kasacyjną (...)

 • Interpretacja prawa podatkowego nie jest aktem administracyjnym 14.7.2012

  Podatnik zaskarżył do sądu administracyjnego pierwszej instancji indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego w rozumieniu rozdziału 1a działu II Ordynacji podatkowej. Sprawa na skutek skargi kasacyjnej trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, (...)

 • Kto może egzekwować podatek od nieruchomości w innym mieście 26.5.2012

  Prezydent Miasta W. wystawił tytuł wykonawczy obejmujący należność z tytułu podatku od nieruchomości przeciwko spółce z siedzibą w innym mieście. Następnie przekazał ów tytuł z wnioskiem o wszczęcie egzekucji Naczelnikowi Urzędu Skarbowego w (...)

 • Zabużanie mogą wnosić o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków 10.3.2012

  Strona wystąpiła o rekompensatę za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wojewoda wezwał stronę do uzupełnienia braków formalnych wniosku w terminie 6 miesięcy (na podst. art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 8 lipca 2005 roku o realizacji (...)

< >

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • P.Ł

  ocena usługi:

  Dziękuje. Było rzeczowo. Co jest cenne
 • Henryka

  ocena usługi:

  Przesłana opinia wystarczająco mi wyjaśniła opisaną moją sprawą i choć jest niekorzystna dla mnie, to stronę e-prawnik polecam
 • Kamiński

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolony z opinii wszystko dokładnie wyjaśnione, POLECAM
 • Elżbieta

  ocena usługi:

  zadowolona jestem z wyczerpującej odpowiedzi
 • Azajac

  ocena usługi:

  Bardzo pomocna porada
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Tomasz

  ocena usługi:

 • Paweł

  ocena usługi:

 • Konrad

  ocena usługi:

 • Jacek Tomczak

  ocena usługi:

  Szybko, tanio i profesjonalnie
 • PSH

  ocena usługi:

  Dziękujemy za wyczerpującą opinię. Polskie Stowarzyszenie Haiku.
 • Marzena

  ocena usługi:

  Odpowiedź na zadane pytanie była bardzo szczegółowa, merytoryczna, poparta przepisami i wyrokami SN, NSA. Już zwróciłam się z kolejnym pytanie; BARDZO polecam, sama z pewnością tez będę jeszcze korzystała
 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam. Otrzymałam opinię wyczerpującą , zrozumiałą dla mnie.Terminowo. Będę korzystała i polecam innym.
 • Ryszard

  ocena usługi:

  Jestem zadowolony z udzielonej odpowiedzi. Nie rozumiem tylko co to znaczy z wyłączeniem nieruchomości rolnych?!
 • agawia

  ocena usługi:

  Jestem bardzo wdzięczna za opinię prawną napisaną zrozumiałym dla mnie językiem i wyjaśniającą moje wątpliwości, które wysłałam do e-prawników.
 • Grażyna

  ocena usługi:

  Rzetelnie,wyczerpująco-zrozumiałym dla laika językiem.Bardzo jestem zadowolona z porady i będę w przyszłości korzystała z usług biura e-prawnik.
 • Szymon

  ocena usługi:

  Otrzymana opinia w pełni wyjaśniła moje wątpliwości.Dziękuję bardzo i pozdrawiam.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane