Logowanie

Porozmawiajmy o naszych prawach

Napisz na forum

Porady prawne specjalistów e-prawnik.pl

Pomoc prawna online

najwyższa jakość

Głosowanie na zebraniach wspólnoty

 • AUTOR
  WIADOMOŚĆ
 • Czy zasada głosowania "1 lokal = 1 głos" powinna być uchwalana na początku każdego zebrania wspólnoty, czy też wystarczy podjąć taką uchwałę raz. A jeśli raz to czy w treści tej uchwały powinien istnieć zapis, iż obowiązuje ona na pozostałych zebraniach wspólnoty?

  Odpowiedz Cytuj
 • mirbink
  Wysłany: 2006-03-14 23:14:36

  Kwestię głosowania we wspólnocie reguluje art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, który w punkcie 2 mówi, że: " Uchwały zapadają większością głosów właścicieli lokali, liczoną według wielkości udziałów, chyba że w umowie lub w uchwale podjętej w tym trybie postanowiono, że w określonej sprawie na każdego właściciela przypada jeden głos". Oznacza to, że przyjmując zasadę głosowania w systemie: "1 właściciel-1 głos" należy określić w jakiej sprawie taki system głosowania bedzie obowiązywał. Nie można więc raz i na zawsze przegłosować stosowania tego systemu. W praktyce decyzję o przyjęciu takiego systemu głosowania podejmuje się na każdym zebraniu albo raz, w odniesieniu do wszystkich planowanych do przegłosowania na zebraniu uchwał (wtedy trzeba krótko opisać wszystkie sprawy, których dotyczyć będą uchwały), albo też podejmuje się decyzję o głosowaniu w tym systemie przed głosowaniem każdej kolejnej uchwały (wtedy treść uchwały o wyborze systemu głoswania musi określać czego dotyczyć będzie uchwała głosowana w systemie: "1 właściciel-jeden głos"). Należy zwrócić uwagę, że art. 2a wspomnianej ustawy mówi, że: "Jeżeli suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo większość udziałów należy do jednego właściciela bądź gdy obydwa te warunki spełnione są łącznie, głosowanie według zasady, że na każdego właściciela przypada jeden głos, wprowadza się na każde żądanie właścicieli lokali posiadających łącznie co najmniej 1/5 udziałów w nieruchomości wspólnej", ale trzeba pamietać, że i w tym przypadku żadanie nie może dotyczyć ustanowienia systemu głosowania raz i na zawsze, a wprowadzane jest na żądanie przed głosowaniem danej uchwały. Zarządca nieruchomości Mirosław Binkowski (nr licencji:5015)
  Odpowiedz Cytuj
 • Reklama

Najnowsze tematy

Porady prawne e-prawnik.pl:


 • Pełnomocnik na zebraniach walnych stowarzyszenia

  Statut stowarzyszenia nie przewiduje możliwości głosowania uchwał na zebraniach walnych za osoby nie obecne. Czy osoby, które z jakiś przyczyn nie mogą brać udziału w zebraniu walnym, mogą pisemnie upoważnić inną osobę, jeżeli tak to jaki rodzaj upoważnienia (notarialny z wyszczególnieniem rodzaju głosowań) czy odręcznie napisane?

 • Zebranie wspólnoty

  Na zebrania wspólnoty stawia się pełnomocnik jednego z właścicieli , który przedstawił zarządowi pełnomocnictwo notarialne do jego reprezentowania (przed osobami prawnymi). W pełnomocnictwie nie jest napisane, że członek naszej wspólnoty upoważnia pełnomocnika do występowania na zebraniach wspólnoty. Dodatkowo na zebraniu głos zabiera prawnik członka wspólnoty, nie podpisuje jednak uchwał. Czy pełnomocnik właściciela może występować na zebraniach wspólnoty bez upoważnienia w którym jest wyraźnie napisane o jakie zebranie chodzi (tj. termin zebrania)?. Czy radca prawny członka wspólnoty może na równi z pełnomocnikiem zabierać głos i kwestionować każdą uchwałę czy plany budżetowe?

 • Sposoby podejmowania uchwał przez właścicieli loka

  Jestem właścicielem restauracji umiejscowionej w lokalu użytkowym na parterze budynku mieszkalnego (apartamentowca). Nie właścicielem lokalu użytkowego, ale zajmuję lokal w którym znajduje się restauracja, na podstawie umowy najmu. Od dłuższego czasu borykamy się z problemem braku decyzyjności wspólnoty mieszkaniowej i wynajętego przez wspólnotę zarządcy budynku. Wspólnota mieszkaniowa i zarządca budynku twierdzą że dla ważności uchwał wspólnoty (i decyzji zarządcy z nich wynikających) niezbędne jest aby podejmowane one były większością głosów mieszkańców budynku (czyli ponad 50% mieszkańców). Ponieważ w zebraniach wspólnoty bierze udział nie więcej niż 10% mieszkańców budynku, nigdy takiej większości nie udaje się uzyskać i od ponad pół roku każde zebranie wspólnoty kończy się nie podjęciem żadnej decyzji z powodu niedostatecznej ilości osób biorących udział w glosowaniu. Paraliżuje to całkowicie współpracę najemców lokali użytkowych, zajmujących cały parter budynku z lokatorami mieszkań - żadne działania wymagające zgody wspólnoty/zarządcy nie mogą być podjęte lub są podejmowane bez tej zgody co rodzi nieustanne konflikty (np. wieszanie reklam, oświetlenie lokali użytkowych, zagospodarowanie wejść do lokali użytkowych, sprzedaż alkoholu). Proszę o potwierdzenie prawnej możliwości wyegzekwowania od wspólnoty i zarządcy budynku wiążących uchwał i decyzji, niezbędnych do dalszego funkcjonowania najemców lokali użytkowych.

 • Żądanie dokumentu własności przez zarządcę

  W art. 27 ustawy o własności lokali jest zapis, który mówi, że Zarząd może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności do lokalu. W Statucie Wspólnoty jest natomiast punkt, który uzależnia prawo właściciela do głosowania w sprawach Wspólnoty od złożenia w dokumentacji Wspólnoty kserokopii aktu notarialnego świadczącego o prawie właściciela do lokalu. Kilku członków Wspólnoty nie złożyło kserokopii aktu notarialnego. Czy Zarząd ma prawo nie dopuścić tych osób do głosowania uchwał wspólnoty?

 • Umowny zarząd we wspólnocie

  W naszym przekonaniu, jeżeli wspólnota powierzyła zarząd aktem notarialnym licencjonowanemu zarządcy nie istnieje podział na małe i duże wspólnoty, a podczas głosowania nad uchwałami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu wymagana jest większość. Wspólnota do 7 lokali powierzyła zarząd aktem notarialnym licencjonowanemu zarządcy, to czy głosowanie nad uchwałami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu wymagana jest jednomyślność czy wystarczy większość?

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane