Pełnomocnik na zebraniach walnych stowarzyszenia

Pytanie:

Statut stowarzyszenia nie przewiduje możliwości głosowania uchwał na zebraniach walnych za osoby nie obecne. Czy osoby, które z jakiś przyczyn nie mogą brać udziału w zebraniu walnym, mogą pisemnie upoważnić inną osobę, jeżeli tak to jaki rodzaj upoważnienia (notarialny z wyszczególnieniem rodzaju głosowań) czy odręcznie napisane?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Możliwość głosowania na zebraniach walnych przez przedstawiciela jest dyskusyjna. Prawo o stowarzyszeniach nie przesądza, czy swoje uprawnienia członkowie mogą realizować także przez pełnomocnika. Przeciwko takiemu rozwiązaniu przemawia jednak argument, że prawa członkowskie są ściśle związane z osobą i nie mogą być realizowane przez pełnomocnika. Inaczej jest w sytuacji, gdy w stowarzyszeniu funkcjonuje walne zebranie delegatów. Wtedy członkowie swoje prawa realizują za ich pośrednictwem. W związku z tym, że kwestia głosowania uchwał na zebraniach walnych przez pełnomocnika nie została dotychczas jednoznacznie roztrzygnięta, należy przyjąć, że nie ma takiej możliwości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Robert Szczytniew

25.2.2017 7:57:18

Re: Pełnomocnik na zebraniach walnych stowarzyszenia

"Wiesław Bełz 2012-11-05 20:47:52 Błędna opinia, brak wiedzy o podstawach prawa!" Jakie jest stanowisko www.e-prawnik.pl na powyższe?

Wiesław Bełz

5.11.2012 20:47:52

Błędna opinia, brak wiedzy o podstawach prawa!

Interpretacja przedstawiona w tym tekściku (...w związku z tym, że kwestia głosowania uchwał na zebraniach walnych przez pełnomocnika nie została dotychczas jednoznacznie rozstrzygnięta, należy przyjąć, że nie ma takiej możliwości) - jest błędna. Prawo każdego członka stowarzyszenia do wybrania sobie pełnomocnika i działania za jego pośrednictwem wynika z praw podmiotowych jednostki, określonych w konstytucji państwa oraz - bardziej szczegółowo - w Kodeksie Cywilnym. Pełnomocnictwo jest wyrazem woli jednostki i o ile jest udzielone poprawnie, nikt nie ma prawa go ograniczać. Jeśli chcę by w moim imieniu ktoś oddał głos, nikt nie ma prawa w to ingerować, ponieważ moja wola wyrażona jest wpierw w pełnomocnictwie, a potem przez mojego reprezentanta w wyborach. To tak jak bym ja sam skreślił opcję na liście do głosownia, albo nacisnął przycisk maszynki głosującej. Nie jest istotne czy będę na sali w której odbywa się zebranie, czy o 100 km od niej. Istotne jest że jest to m-o-j-a wola. Wyjaśnienie wyrażone w tekściku powyżej jest z gruntu błędne, a zastosowana argumentacja (prawo o stowarzyszeniach nie przesądza, czy swoje uprawnienia członkowie mogą realizować także przez pełnomocnika) świadczy o braku podstaw dotyczących źródeł prawa u jego autora.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.8.2018

  Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

  Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu (...)

 • 16.7.2013

  Jak przebiega likwidacja stowarzyszeń?

  Drogą do likwidacji stowarzyszenia jest jego rozwiązanie. Nie są to pojęcia tożsame. Likwidacja stowarzyszenia polega na zaprzestaniu działalności, rozdysponowaniu majątku oraz wykreśleniu z Krajowego (...)

 • 31.1.2019

  Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia a zmiana danych w KRS

  Organ sprawujący nadzór nad działalnością stowarzyszenia (art. 8 z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach, jedn. tekst: Dz.U. z 2017 r., poz. 210, ze zm.) nie jest uczestnikiem postępowania (...)

 • 9.12.2016

  Umowa zawarta przez osobę nieuprawnioną

  Często podpisując umowę z daną firmą, czy instytucją, nie weryfikujemy, czy osoba podpisująca się za naszego kontrahenta jest uprawniona do jej zawarcia. Jakie mogą być konsekwencje podpisania (...)

 • 30.7.2014

  Jak założyć stowarzyszenie? - koszty i formalności

  Prawo definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne, trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. Dobrowolność polega na swobodzie tworzenia stowarzyszeń, swobodzie przystąpienia do już istniejącego (...)