Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

Pytanie: Czy policja ma prawo zatrzymać daną osobę nie przedstawiając jej konkretnych zarzutów? Czy zatrzymany ma prawo napisania skargi na tego rodzaju przeprowadzoną czynność? Jeśli tak, do kogo skarga powinna być skierowana? Jak długo można przetrzymywać zatrzymanego? Czy w czasie przesłuchań ma on prawo do kontaktowania się z rodziną? Jakie warunki policja ma obowiązek zapewnić zatrzymanemu około godziny 14 jednego dnia i zwolnionemu po południu dnia następnego (nocleg, posiłek itp.)?

Odpowiedź specjalisty e-prawnik.pl - ZADAJ PYTANIE:

Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną jedynie wtedy, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a ponadto zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby, albo zatarcia śladów przestępstwa, bądź też nie można ustalić jej tożsamości. Na zatrzymującym ciąży też obowiązek natychmiastowego poinformowania zatrzymanego o przyczynach zatrzymania, o przysługujących zatrzymanemu prawach, a także obowiązek wysłuchania zatrzymanego. Zatrzymanemu przysługuje uprawnienie do złożenia zażalenia na zasadność zatrzymania, legalność zatrzymania lub prawidłowość wykonania zatrzymania. Zażalenie powinno zostać złożone do sądu rejonowego miejsca zatrzymania lub prowadzenia postępowania. Oczywiście w razie stwierdzenia bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. Ponadto osobie, która dokonała takiego zatrzymania grozi odpowiedzialność dyscyplinarna. Ponadto sam niesłusznie zatrzymany może złożyć skargę do przełożonego funkcjonariusza, który dokonał zatrzymania. Co więcej, niesłusznie zatrzymany może dochodzić na drodze powództwa cywilnego odszkodowania za poniesione szkody, a także zadośćuczynienia za doznane krzywdy moralne. Policja ma obowiązek zwolnić zatrzymanego natychmiast, gdy ustaną przyczyny uzasadniające zatrzymanie, a także jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie on przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Ponowne zatrzymanie osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowodów jest niedopuszczalne. Jeżeli chodzi o kontakt z rodziną, to rodzina zatrzymanego ma zostać niezwłocznie po zatrzymaniu o tym fakcie poinformowana, natomiast obowiązek umożliwienia kontaktu dotyczy jedynie adwokata. Jeśli więc zatrzymany zażąda skontaktowania się z adwokatem, należy mu to umożliwić. Pokoje dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz ich wyposażenie powinny spełniać następujące warunki:  1) zapewniać powierzchnię pokoju przypadającą na jedną osobę w rozmiarze nie mniejszym niż 3 m2;  2) mieć ściany wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej, o grubości co najmniej 1,5 cegły, lub z innych materiałów o nie mniejszej wytrzymałości;  3) mieć podłogę trwałą i zmywalną;  4) mieć okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na zewnątrz kratą z prętów lub płaskowników, a od wewnątrz siatką stalową;  5) być wyposażone w punkty świetlne zapewniające oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatką stalową lub nietłukącym się szkłem;  6) mieć ogrzewanie zapewniające temperaturę według norm określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;  7) mieć wentylację grawitacyjną lub mechaniczną, zapewniającą półtorakrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, z otworem wentylacyjnym zabezpieczonym siatką stalową;  8) być wyposażone w prycze jednoosobowe oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi lub ściany;  9) mieć zainstalowane przyciski do wzywania obsługi pomieszczenia pod bezpiecznym napięciem elektrycznym;  10) mieć drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną.

  Ponadto osoba zatrzymana ma prawo do:  1) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, 2) otrzymywania trzy razy dziennie posiłku (w tym co najmniej jednego posiłku gorącego), napojów w celu zaspokojenia pragnienia, a gdy wymaga tego stan zdrowia tej osoby - diety według wskazań lekarza; wartość energetyczna posiłków powinna wynosić nie mniej niż 2600 kcal, a dla kobiety w ciąży i osoby, która nie ukończyła 18 lat - nie mniej niż 3200 kcal. Posiłki wydaje się w następujących godzinach: śniadanie 07°°-08°° (w dni świąteczne 08°°-09°°), obiad 12°°-14°°, kolacja 18°°-19°°. 3) korzystania z opieki lekarskiej;  4) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania higieny osobistej;  5) posiadania przedmiotów kultu religijnego (pod warunkiem że ich właściwości nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa w pomieszczeniu), wykonywania praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych w sposób niezakłócający porządku i bezpieczeństwa w pomieszczeniu;  6) korzystania z prasy;  7) zakupu z własnych środków pieniężnych wyrobów tytoniowych, prasy i posiadania jej w pokoju dla osób zatrzymanych oraz przedmiotów osobistego użytku, służących do utrzymania higieny osobistej, i posiadania ich w pokoju dla osób zatrzymanych, pod warunkiem że przedmioty te oraz ich opakowania nie stanowią zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w pomieszczeniu;  8) palenia tytoniu, za zezwoleniem policjanta pełniącego służbę w pomieszczeniu, w miejscu do tego wyznaczonym;  9) otrzymywania - po skontrolowaniu w jej obecności - paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być udostępnione za zgodą lekarza; leki osobie przebywającej w pomieszczeniu wydaje lekarz lub policjant według ustaleń dokonanych z lekarzem;  10) składania próśb, skarg i wniosków do policjanta odpowiadającego za funkcjonowanie pomieszczenia i komendanta jednostki organizacyjnej Policji, w której jest usytuowane pomieszczenie.

Czy ten artykuł wyjaśnił wszystkie poszukiwane przez Ciebie informacje prawne?

TAK NIE

 

Komentarze: Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

 • Waldek K 2009-11-26 19:45:45

  Re: Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

  w ciągu ostatniego tygodnia 2-krotnie zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy antynarkotykowej policji powiatowej(jakoś tak dokładnej nazwy wydziału nie znam)i przeszukany(kieszenie,nogawki,portfel i inne rzeczy osobiste). Po tych zajściach chciałbym się dowiedzieć jakie mam prawa poza tym że muszą mi podać powód zatrzymania np czy mają prawo wkładać ręce do mojej kieszeni, przeszukać ciuchy czy portfel?

 • Waldek K 2009-11-26 18:12:51

  Re: Uprawnienia Policji do zatrzymywania osób

  w ciągu ostatniego tygodnia 2-krotnie zostałem zatrzymany przez funkcjonariuszy antynarkotykowej policji powiatowej(jakoś tak dokładnej nazwy wydziału nie znam)i przeszukany(kieszenie,nogawki,portfel i inne rzeczy osobiste). Po tych zajściach chciałbym się dowiedzieć jakie mam prawa poza tym że muszą mi podać powód zatrzymania np czy mają prawo wkładać ręce do mojej kieszeni, przeszukać ciuchy czy portfel?


Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dorota

  ocena usługi:

  Szybka i profesjonalna obsługa, wyczerpujace odpowiedzi na zadane pytania, prowadzenie krok po kroku.
 • Roman

  ocena usługi:

 • Magda

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Anna

  ocena usługi:

  Jestem bardzo zadowolona,opinia konkretna ,rzeczowa.Polecam.
 • Artur

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały wyjaśnione.Polecam.
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Maria

  ocena usługi:

  porada udzielona szybko, wyczerpująco i rzetelnie polecam
 • Marek

  ocena usługi:

 • D.Schaffner

  ocena usługi:

  Dokladnie, profesjonalnie, wyczerpujaco i bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona z uslugi. POLECAM!!! Wszystkim, bo warto :) Pozdrawiam zespol i dziekuje :)
 • Formiga

  ocena usługi:

  Warto skorzystać z usług e-prawnika, kompetentna i solida firma, w krótkim czasie odpowiedź. Polecam.
 • mirek

  ocena usługi:

  Wyczerpująca opinia, jestem zadowolony.
 • gabriela

  ocena usługi:

  porada prawna rzetelnie wykonana dziękuję
 • Łukasz

  ocena usługi:

  Moje wątpliwości zostały jasno i precyzyjnie wyjaśnione. Polecam.
 • Jacek

  ocena usługi:

 • Anna

  ocena usługi:

 • Zbigniew

  ocena usługi:

 • Piotr

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zadaj pytanie – porady prawne w 24h już od 30zł

* pola wymagane