Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


18 Maja 2006

Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

Strona 1 z 2

Pani M. H. Marshall pracowała na umowę o pracę jako starszy dietetyk w Southampton oraz South-West Hampshire Health Authority (instytucji służby zdrowia). Instytucja ta prowadziła politykę kadrową polegającą na tym, że zwalniano z pracy osoby, które uzyskały prawo do świadczeń z systemu zabezpieczenia socjalnego. Natomiast brytyjska ustawa regulująca zasady wypłacania emerytur państwowych przewidywała, iż świadczenia należą się osobom, które osiągnęły wiek emerytalny: 65 lat w przypadku mężczyzn oraz 60 lat w przypadku kobiet. Przepisy te nie nakazywały przy tym obowiązkowego przechodzenia na emeryturę po osiągnięciu wspomnianego wieku.

Southampton oraz South-West Hampshire Health Authority zwolnił Panią Marshall po ukończeniu przeznią 62 lat wyłącznie z powodu osiągnięcia przez nią wieku emerytalnego, mimo że chciała ona pracować do ukończenia 65 roku życia. 

W związku z tym, że Pani Marshall poniosła szkodę wynikłą z różnicy między jej zarobkami jako pracownicy a wysokością świadczeń emerytalnych oraz została skrzywdzona zwolnieniem, wszczęła postępowanie przed Sądem Pracy podnosząc, iż jej zwolnienie jest sprzeczne z ustawą o dyskryminacji ze względu na płeć i z prawem wspólnotowym. Dopiero sąd ostatniej instancji zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich o wydanie orzeczenia wstępnego.

Dyrektywa Rady nr 76/207/EEC z dnia 9 lutego 1976 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy stawia sobie za cel wprowadzenie w życie w państwach członkowskich zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, w tym awansu i kształcenia zawodowego, jak również warunków pracy oraz, w sytuacjach przewidzianych w ust. 2, zabezpieczenia społecznego. W jej rozumieniu zasada równego traktowania oznacza brak dyskryminacji ze względu na płeć, tak bezpośredniej, jak i pośredniej, w szczególności przez odniesienie się do stanu cywilnego lub rodzinnego. Według art. 5 ust. 1 tej Dyrektywy stosowanie zasady równego traktowania w zakresie warunków pracy, w tym warunków wypowiedzenia, pociąga za sobą konieczność zapewnienia mężczyznom i kobietom takich samych warunków, bez dyskryminacji ze względu na płeć. W tym celu Dyrektywa ta nakłada (w art. 5 ust 2) na państwa członkowskie obowiązek podejmowania niezbędnych środków, aby:

 • przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne, sprzeczne z zasadą równego traktowania, zostały uchylone;
 • przepisy sprzeczne z zasadą równego traktowania, zawarte w układach zbiorowych lub w indywidualnych umowach o pracę, w wewnętrznych regulaminach przedsiębiorstw lub przepisach regulujących wykonywanie wolnych zawodów, zostały unieważnione lub mogły zostać uznane za nieważne albo można było je zmienić;
 • zmienić przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne sprzeczne z zasadą równego traktowania, jeżeli względy ochrony, które były ich podstawą, nie są już uzasadnione; jeśli układy zbiorowe zawierają podobne przepisy, należy zwrócić się do partnerów społecznych, aby wprowadzili w nich pożądane zmiany.

Na podstawie upoważnienia w ww. Dyrektywie 76/207, Rada wydała 19 grudnia 1978 r.
Dyrektywę 79/7/EEC w sprawie stopniowego wprowadzania w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego. Ta z kolei stanowi, iż nie narusza prawa państw członkowskich do wyłączenia z jej zakresu m.in. ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania rent starczych i emerytur oraz skutków mogących z tego wypływać w odniesieniu do innych świadczeń. 

Trybunał wydał w tej sprawie następujący wyrok:

 1. Art. 5 ust. 1 Dyrektywy 76/207 (...) należy interpretować w ten sposób, że ogólna polityka zatrudnienia, włącznie ze zwolnieniem kobiety, wyłącznie dlatego, że osiągnęła ona wiek kwalifikujący ją do uzyskania państwowej emerytury, który to wiek jest inny w ustawodawstwie krajowym dla mężczyzn, a inny dla kobiet, stanowi sprzeczną z Dyrektywą dyskryminację ze względu na płeć.

 2. Art. art. 5 ust 1 Dyrektywy Rady z dnia 9 lutego 1976 r., która zakazuje jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na płeć w odniesieniu do warunków pracy, włącznie z warunkami zwolnienia, jest przepisem, na który można powołać się przeciwko włądzom państwowym występującym w roli pracodawcy, w celu uniknięcia zastosowania jakiegokolwiek przepisu, który jest sprzeczny z art. 5 ust. 1. 

Trybunał uznał, że pytanie prejudycjalne dotyczy warunków dokonywania zwolnień, a więc powinno być rozpatrzone na gruncie przepisów Dyrektywy 76/207, a nie Dyrektywy 79/7 (regulującej warunki dostępu do ustawowych lub pracowniczych programów emerytalnych, czyli warunki wypłacania emerytur z powodu wieku czy odejścia z pracy).

Zdaniem Trybunału, przepis art. 1 ust. 2 Dyrektywy 76/207, który wyłącza kwestie zabezpieczenia socjalnego (emerytalnego) z zakresu tej Dyrektywy, musi być interpretowany ściśle. Dlatego też wyjątek od zakazu dyskryminacji ze względu na płeć przewidziany w art. 7 ust. 1 lit. a) odnosi się jedynie do ustalenia wieku emerytalnego dla celów przyznania emerytury z powodu wieku lub odejścia z pracy, skutków przejścia na emeryturę oraz innych zasiłków.

Trybunał zaznaczył, iż pojęcie "zwolnienie" z art. 5 Dyrektywy 76/207 należy interpretować rozszerzająco.

<>
 • Podziel się:

 

Komentarze: Zakaz dyskryminacji przy zwalnianiu z pracy

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Dariusz

  ocena usługi:

 • Danuta

  ocena usługi:

  Polecam!
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Szybko, fachowo i za rozsądną cenę. Polecam
 • zofia-ewa

  ocena usługi:

  Dziękuję bardzo.Jestem zadowolona z usługi. Odpowiedź bardzo wyczerpująca. Na pewno będę korzystać często/jeżeli zajdzie taka potrzeba.
 • Sylwka

  ocena usługi:

  Profesjonalna, zrozumiała opinia
 • Magdalena

  ocena usługi:

  Godne polecenia.
 • Dorota

  ocena usługi:

 • HONKI

  ocena usługi:

  Usługa znakomita.
 • Arkadiusz

  ocena usługi:

  Jak zawsze PROFESJONALNIE !
 • Mariusz

  ocena usługi:

 • Robert

  ocena usługi:

 • Mariusz Wierzchowski

  ocena usługi:

  Moje pierwsza porada i jestem pod wrażeniem !!! Uzyskałem mega wyczerpującą informację za rozsądne pieniądze. Od tej pory będę stałym klientem e-prawnik.pl
 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Katarzyna

  ocena usługi:

 • Kazimiera

  ocena usługi:

  bardzo dziękuję za wyczerpującą opartą na konkretnych przepisach opinię, porada prawna mnie zadowala, zdecydowanie polecam . 31.01.2018r
 • Adam Skorupski

  ocena usługi:

  Bardzo konkretna, rzeczowa opinia z przywołaniem dokładnych podstaw prawnych dla poleconych przez prawnika działań. Zdecydowanie polecam. Konkret bez naciągania na koszty.
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!

* pola wymagane