Pytanie pracodawcy o narodowość pracownika

Pytanie:

Pracodawca wprowadza nowy program do ewidencji kadr i płac. W związku z tym przesłał do wszystkich ankietę, w której jest pytanie o narodowość. Czy nie jest to za daleka ingerencja w sprawy osobiste i czy pracownik ma obowiązek na to pytanie odpowiedzieć?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Konstytucja stanowi, iż nikt nie może być zobowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby. Co za tym idzie pracodawca może żądać podania danych osobowych tylko wtedy, gdy obowiązek podania tych danych wynika z przepisów ustawy. Kodeks pracy zawiera wyliczenie danych osobowych, których udzielenia pracodawca ma prawo żądać. Katalog ten nie obejmuje pytania o narodowość. Obowiązek udzielenia informacji może także wynikać z innych ustaw niż kodeks pracy. Możliwe jest np. żądanie informacji o obywatelstwie, gdy jest ono wymagane dla nawiązania stosunku pracy. Prawo nie zezwala natomiast na żądanie udzielenia informacji o narodowości pracowników. Przeciwko możliwości żądania udzielania informacji o narodowości przemawia także zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu ze względu na narodowość. Reasumując, należy stwierdzić, że pracownik nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na pytanie o narodowość.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: