Jak prawo chroni wzrok pracowników?

Obecnie trudno wyobrazić sobie biuro, które nie byłoby wyposażone w komputer. Wszechobecne komputery z powodzeniem zastąpiły wiele urządzeń do tej pory spotykanych w miejscach pracy, tak że obecnie nie jesteśmy sobie w stanie bez nich poradzić. Wskutek szerokiej dostępności komputerów znajdują się one również w miejscach pracy. Praca przy komputerze stanowi duże obciążenie dla narządu wzroku i ruchu pracownika, dlatego prawodawca uznał za zasadne uregulowanie kwestii świadczenia pracy przy monitorach ekranowych w akcie prawnym powszechnie obowiązującym. Miało to na celu wprowadzenie pewnych standardów świadczenia pracy przy monitorach ekranowych, aby praca ta była jak najmniej szkodliwa dla wykonujących ją pracowników.

Kto jest pracownikiem pracującym przy monitorach ekranowych?

Nie każdy pracownik korzystający w miejscu pracy jest osobą pracującą przy komputerze w rozumieniu przepisów rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Za pracownika pracującego przy monitorach ekranowych prawo uznaje "każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, w tym praktykanta i stażystę, użytkującą w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy". Ustawodawca nie posłużył się więc sztywnymi limitami godzin pracy przy komputerze, ale stosunkiem godzin pracy przy komputerze do ogólnego czasu świadczenia pracy.


Jakie prawa ma pracownik pracujący przy monitorach ekranowych?

Pracownik zatrudniony na stanowisku pracy wyposażonym w monitory ekranowe ma m.in. prawo tak organizować sobie pracę, a jeśli organizacja pracy zależy od pracodawcy - ma prawo wymagać, aby praca związana z obsługą monitora ekranowego łączyła się naprzemiennie z innymi rodzajami prac nieobciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała - przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ponadto pracownik ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczanej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Z obowiązkiem zapewnienia pracownikowi profilaktycznej opieki zdrowotnej wiąże się uprawnienie do refundacji kosztu zakupu okularów korygujących wzrok. Pracodawca jest bowiem obowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Podstawą refundacji będzie więc zaświadczenie lekarskie, z którego będzie wynikać konieczność stosowania okularów korekcyjnych. Warto pamiętać, że obowiązek pracodawcy powstaje także wtedy, gdy z zaświadczenia wynika konieczność zmiany szkieł w okularach, które pracownik już posiada.

Przepisy nie określają wysokości dofinansowania ani też sposobu, w jaki pracodawca ma wypełnić nałożony na niego obowiązek. Z reguły pracownicy otrzymują refundację poniesionych kosztów w wysokości określonej w przepisach wewnętrznych w danym zakładzie pracy. Kwota musi pokrywać koszt szkieł spełniających wymogi określone w zaświadczeniu lekarskim. Jeśli chodzi o oprawki, to wystarczy zapewnienie standardu użytkowego (choć nie ma przeszkód, by pracodawca z własnej woli sfinansował droższe oprawki).

 

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 r., Nr 148, poz. 973).

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • tymoteusz 2013-06-14 16:56:31

  Totalna bzdura. Badania okresowe pracowników są po to żeby ochronić pracodawcę przed oskarżeniem o zatrudnianie niezdolnych do pracy. Wielu pracowników po takowych badaniach zmarło jako zdrowi po paru dniach, a niektórzy mieli nawet gruźlice.Pisanie o tym że pracodawca refunduje okulary jest nie apetyczne. Dotyczy to na pewno własnej rodziny, budżetówki i służb mundurowych. W służbach refundacja okularów 100%. Dodajmy jeszcze jak chodzi o ten sektor gdzie wszystko gwarantuje Państwo ekwiwalent mundurowy 4500, dla każdego członka rodziny po 860 na wczasy. odprawa emerytalna ok 100000, odprawa mieszkaniowa 250000, emerytura ok 4200 po 25 latach, no i te okulary jeżeli pogorszenie wzroki nastąpiło w związku z pełnioną służbą cena nie jest barierą kiedyś nawet w dolarach. Teraz stanie trzeci przypasuj siebie do tych" OKULARÓW ", a stwierdzisz że żeby je otrzymać od pracodawcy potrzebny jest Napoleon.

 • Lui 2012-11-06 09:10:38

  Czy te dwa komentarze od 'Dominik' to są linki sponsorowane? Jeśli o profilaktyję idzie. Polecam wszystkim podstawową czynność, która musi być wykonywana kilka razy dziennie, najlepiej po każdej przepracowanej godzinie przy ekranie komputerowym. (O sposób jej wykonywania najlepiej spytać ortoptystkę, lekarza okulistę lub poszukać w sieci) Czynnością tą są najzwyczajniejsze ćwiczenia mięśni przywodzących gałek ocznych a poprawiające wytrzymałość i kondycję oczu. Ćwiczenie tzw. zeza zbieżnego znakomicie poprawia konwergencję gałek ocznych co w efekcie powoduje mniejsze "zmęczenie" oczu i ma hamujący/opóźniający wpływ na wiele innych wad wzroku, ktore pojawiają się z czasem u każdego z nas. Powodzenia.

 • Hector 2012-10-27 15:53:01

  Czy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą mogą odliczać wydatki na okulary?

 • Aga 2012-10-27 15:51:58

  Obecnie jestem zatrudniona na umowę na zastępstwo w zakładzie,gdzie przepracowałam 13 lat na etacie. Pracuję przy komputerze. Podczas badań lekarz stwierdził wadę wzroku i zalecił okulary. Czy pracodawca ma obowiązek zrefundować mi koszty zakupu okularów?

 • Barbara 2011-12-09 14:56:47

  ciekawe nasz pracodawca zwraca 100zł, moje szkła kosztowały 560 z tego 60zł to cena oprawek i znowu prawo sobie, życie swoje.

 • Katarzyna 2011-12-09 14:55:15

  Odnosząc się do artykułu pragnę zauważyć, że z zaświadczenia lekarskiego nigdy nie wynika konieczność zmiany szkieł w okularach. Z zaświadczenia jedynie wynika, że pracownik na wymienionym stanowisku pracy winien pracować w szkłach korekcyjnych. A tylko taki dokument pracownik jest obowiązany przedłożyć pracodawcy.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika