Gdzie małe i średnie firmy mogą szukać wsparcia z funduszy europejskich?

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) są jednymi z głównych odbiorców wsparcia z funduszy europejskich. Prowadzący firmę często zastanawiają się, w jakim kierunku ją rozwinąć. Jeżeli chce się poprawić swoją konkurencyjność i podnieść zyski, mogą w tym pomóc środki unijne. Obszarów, w których można otrzymać dofinansowanie, jest bardzo dużo. W zależności od potrzeb przedsiębiorcy, branży w której działa oraz potencjału firmy, może on korzystać z różnych form wsparcia. Prowadząc swoją działalność, najlepiej wie on, na co potrzebuje przeznaczyć środki. Fundusze europejskie starają się odpowiadać na jego potrzeby. Trzeba jednak zapoznać się z warunkami uzyskania wsparcia, bo nie każdy wydatek można sfinansować ze środków unijnych.

Rozwój firmy

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, to doskonale wiesz, że firma ma zwykłe potrzeby inwestycyjne, np. na zakup nowego sprzętu itp. Takie wydatki pozwalają rozszerzać produkcję czy zakres usług. Wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku.

Jak pozyskać dofinansowanie na rozwój swojej firmy? Takie środki są dostępne głównie w formie pożyczek. Będzie trzeba je zwrócić, ale dostanie się je łatwiej niż w banku, a warunki spłaty będą korzystniejsze.

Jeżeli zainteresowany będzie chciał jednak wziąć kredyt w banku, to wtedy fundusze europejskie też mogą pomóc. Jak? Dając poręczenie (gwarancję spłaty) bankowi w imieniu kredytobiorcy.

Środki na rozwój firm pochodzą z programów regionalnych realizowanych w każdym województwie oraz z inicjatywy JEREMIE (www.jeremie.com.pl). To drugie źródło jest dostępne tylko w kilku regionach Polski.

Jeśli prowadzi się firmę na wsi, można zainteresować się także Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Kto może pomóc? Lokalne Grupy Działania, które działają najczęściej w kilku sąsiednich gminach. O grupę w okolicy można zapytać w swoim urzędzie gminy albo wyszukać ją na stronie www.ksow.pl w zakładce „Baza LGD”.

Ze swoim pomysłem trzeba się wpisać w lokalne strategie, dlatego najpierw warto zapoznać się dokładnie ze wszystkimi dokumentami.

Finansowanie powyższych projektów zapewniają Programy Regionalne i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER).

Projekty badawcze i wdrażanie innowacji

Jeżeli przedsiębiorca chce zrealizować projekt badawczy i potrzebuje dofinansowania na infrastrukturę do badań albo chce wdrożyć już gotowe innowacyjne rozwiązania, to może uzyskać dofinansowanie z UE. Wsparcie na prowadzenie prac badawczych i rozwojowych, infrastrukturę do badań i wdrażanie innowacji można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój, Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w Twoim województwie.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Inteligentny Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.3.2, 3.1, 3.2, Programu Polska Wschodnia, 1.3, 1.4, Programów Regionalnych.

Informatyzacja

Wykorzystywanie technologii informatycznych i internetowych w firmie staje się coraz bardziej niezbędne. Dlatego można ubiegać się o wsparcie także na tego typu projekty.

Jakie są możliwości? Dofinansowanie można uzyskać, jeśli chce się np. przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny lub opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to business) łączące systemy firmy z systemami jej partnerów.

Poza tym środki unijne można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach prowadzonej działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami. Fundusze na te cele można uzyskać w programie regionalnym w danym województwie.

Nawet jeśli zasięg realizowanego projektu (np. portalu handlowego) będzie ogólnopolski, to o dofinansowanie i tak występuje się w swoim regionie.

Programy regionalne są bardzo zróżnicowane. W niektórych województwach na rozwiązania informatyczne i elektroniczne można dostać dotacje, a w innych tylko pożyczki na preferencyjnych warunkach. Zróżnicowane są także warunki, terminy składania wniosków oraz kwoty dofinansowania. Dlatego najlepiej zapoznać się z warunkami swojego programu regionalnego. Adres jego strony internetowej jest dostępny na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”.

Finansowanie w tym zakresie przewidują Programy Regionalne.

Rozwiązania ekologiczne

Ekologia i efektywne wykorzystanie energii to kolejny ważny obszar wsparcia z funduszy europejskich. Jeżeli chce się poprawić efektywność energetyczną swojej firmy, można starać się o środki na ten cel w programie regionalnym.

Fundusze można przeznaczyć np. na: termomodernizację budynków firmy, wprowadzanie energooszczędnych technologii, przebudowę linii produkcyjnej.

Jeśli przedsiębiorca planuje pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych (np. montując panele słoneczne), to wydatki na ten cel też mogą być częścią projektu. Być może potrzebuje też modernizacji ogrzewania, klimatyzacji czy wentylacji.

W swoim programie regionalnym oraz w Programie Infrastruktura i Środowisko (www.pois.gov.pl) można także szukać dofinansowania na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Są to projekty polegające np. na tworzeniu elektrowni: wiatrowych, słonecznych, geotermalnych, wykorzystujących biomasę. Kiedy przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie na ten cel, wytworzoną energię może przeznaczyć na własne cele, ale nadwyżki może też przekazywać do sieci energetycznej. W Programie Infrastruktura i Środowisko można realizować duże projekty (wytwarzające znaczne ilości energii), a w programach regionalnych te o mniejszym zakresie.

Niektóre możliwości dofinansowania w tym obszarze to instrumenty zwrotne, a nie dotacje.

Finansowanie tych projektów zapewnia Program Infrastruktura i Środowisko, 1.1, i Programy Regionalne.

Działalność za granicą

Jeśli przedsiębiorca eksportuje lub chcesz zacząć eksportować swoje produkty czy usługi, to może starać się o dofinansowanie na zwiększanie swojej aktywności na rynkach zagranicznych. Takie dofinansowanie może pozyskać w programie regionalnym, a jeżeli prowadzi firmę na wschodzie Polski – w Programie Polska Wschodnia.

Na czym to polega? Najpierw należy przygotować strategię firmy za granicą (tzw. model biznesowy w zakresie internacjonalizacji). Dofinansowanie przeznacza się na przygotowanie tej strategii do realizacji, ale także na konkretne działania, np. na dostosowanie produktów lub udział w targach i misjach gospodarczych.

Wnioski o wsparcie z Programu Polska Wschodnia składa się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www. popw.parp.gov.pl), a w programach regionalnych – do urzędów marszałkowskich lub innych instytucji, którym zlecono takie zadania w danym województwie.

W Programie Inteligentny Rozwój można ponadto dostać dofinansowanie na udział w konkretnych wydarzeniach promocyjnych, tzw. branżowych oraz ogólnych programach promocji gospodarczej. Ich listę przygotowało ministerstwo rozwoju w konsultacji z przedsiębiorcami. Wnioski o wsparcie składa się natomiast do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.poir.parp.gov.pl).

Finansowanie tych projektów zapewnia Program Inteligentny Rozwój, 3.3, Program Polska Wschodnia, 1.2 , oraz Programy Regionalne.

Gdzie jeszcze szukać wsparcia?

Mimo dość szerokiej listy wymienionych programów, to ciągle nie wszystkie obszary, w których można pozyskać dofinansowanie jako przedsiębiorca. Kolejnych możliwości można szukać w szczególności w programie regionalnym danego województwa, Programie Inteligentny Rozwój oraz Programie Polska Wschodnia. Warto zweryfikować także swoje pomysły, zapoznając się z informacjami na Portalu Funduszy Europejskich oraz kontaktując się z Punktami Informacyjnymi.

 

Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika