Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Od 1 kwietnia 2017 r. -  na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. O jakich obowiązkach związanych z rejestrem powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych?

Gdzie znaleźć rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą?

Znajduje się on pod adresem: www.hazard.mf.gov.pl.

Do rejestru są wpisywane strony internetowe wykorzystywane do urządzania nielegalnych gier hazardowych w sposób nielegalny, kierowane do usługobiorców w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest bowiem objęte monopolem państwa. Według art. 6 ust. 3 ustawy o grach hazardowych działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

Według art. 29a ustawy o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Jakie są obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych?

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych:

  1. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu do internetu, mają obowiązek:
    • uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do rejestru oraz
    • przekierowania połączeń, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, na której znajduje się informacja o możliwej odpowiedzialności karnoskarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,
  2. dostawcy usług płatniczych mają obowiązek nieudostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych do rejestru.

Surowe sankcje

Kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 000 zł.

Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 89 ust. 5, który stanowi, że karze pieniężnej nie podlegają uczestnicy loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlegają także dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do ww. rejestru, oraz przedsiębiorca telekomunikacyjny niewywiązujący się z obowiązku blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wpisanych do rejestru.

Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 107 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, karze grzywny do 120 stawek dziennych podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej. Według zaś art. 109 Kodeksu karnego skarbowego, uczestnik w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek.

Zob. też: Ochrona graczy przed hazardem

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.);
  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.).

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika