Przestępstwo

Gry hazardowe – obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych

Od 1 kwietnia 2017 r. -  na mocy ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych - funkcjonuje rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. O jakich obowiązkach związanych z rejestrem powinni pamiętać przedsiębiorcy telekomunikacyjni i dostawcy usług płatniczych?

Gdzie znaleźć rejestr domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą?

Znajduje się on pod adresem: www.hazard.mf.gov.pl.

Do rejestru są wpisywane strony internetowe wykorzystywane do urządzania nielegalnych gier hazardowych w sposób nielegalny, kierowane do usługobiorców w Polsce.

Zgodnie z art. 5 ust. 1b ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, urządzanie gier hazardowych przez sieć Internet, z wyjątkiem zakładów wzajemnych i loterii promocyjnych, jest bowiem objęte monopolem państwa. Według art. 6 ust. 3 ustawy o grach hazardowych działalność w zakresie zakładów wzajemnych urządzanych przez sieć Internet może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o grach hazardowych loterie promocyjne mogą być urządzane na podstawie udzielonego zezwolenia.

Według art. 29a ustawy o grach hazardowych zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty niewykonujące monopolu państwa w tym zakresie, które urządzają gry hazardowe przez sieć Internet bez wymaganego zezwolenia.

Jakie są obowiązki ustawowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych?

Zgodnie z ustawą o grach hazardowych:

 1. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy świadczą usługi dostępu do internetu, mają obowiązek:
  • uniemożliwienia dostępu do stron internetowych wpisanych do rejestru oraz
  • przekierowania połączeń, które odwołują się do stron wpisanych do rejestru – do strony internetowej prowadzonej przez Ministra Finansów, na której znajduje się informacja o możliwej odpowiedzialności karnoskarbowej dla uczestników gier urządzanych wbrew przepisom ustawy,
 2. dostawcy usług płatniczych mają obowiązek nieudostępniania usług płatniczych na stronach internetowych wpisanych do rejestru.

Surowe sankcje

Kontrolę w zakresie przestrzegania obowiązków określonych w ustawie o grach hazardowych wobec przedsiębiorców telekomunikacyjnych i dostawców usług płatniczych sprawują Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa, we współpracy z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i Komisją Nadzoru Finansowego.

Uchylanie się od powyższych obowiązków może skutkować nałożeniem kary administracyjnej w wysokości do 250 000 zł.

Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlega uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji, bez zezwolenia lub bez zgłoszenia. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 89 ust. 5, który stanowi, że karze pieniężnej nie podlegają uczestnicy loterii promocyjnych, loterii audioteksowych, loterii fantowych i gry bingo fantowe.

W myśl art. 89 ust. 1 pkt 5 i 7 ustawy o grach hazardowych karze pieniężnej podlegają także dostawca usług płatniczych, który nie przestrzega zakazu udostępniania usług płatniczych na stronach wykorzystujących nazwy domen internetowych wpisanych do ww. rejestru, oraz przedsiębiorca telekomunikacyjny niewywiązujący się z obowiązku blokowania dostępu do stron internetowych wykorzystujących nazwy domen wpisanych do rejestru.

Warto też przypomnieć, że zgodnie z art. 107 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, karze grzywny do 120 stawek dziennych podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uczestniczy w zagranicznej grze hazardowej. Według zaś art. 109 Kodeksu karnego skarbowego, uczestnik w grze hazardowej, urządzanej lub prowadzonej wbrew przepisom ustawy lub warunkom koncesji lub zezwolenia, podlega karze grzywny do 120 stawek.

Zob. też: Ochrona graczy przed hazardem

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137, z późn. zm.).

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 11.1.2005

  Nowe prawo telekomunikacyjne

  Obecnie Prawo telekomunikacyjne wskazuje wprost, iż w przypadku posiadania przez użytkownika końcowego tytułu prawnego do nieruchomości innego niż prawo własności, prawo użytkowania wieczystego (...)

 • 15.6.2018

  Reforma usług płatniczych

  Nowe przepisy mają zapewnić większą przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych. Będą też podstawą do stworzenia jednolitego rynku płatności w UE.

 • 20.6.2017

  Będzie wsparcie przedsiębiorców w uruchamianiu obrotu bezgotówkowego

  Aby przyspieszyć wzrost sieci urządzeń i ułatwić firmom rozpoczęcie przyjmowania płatności elektronicznych, podmioty polskiego rynku finansowego, tj. organizacje płatnicze, banki - wydawcy kart, (...)

 • 27.10.2004

  Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  10 marca 2003 r. weszła w życie ustawa o świadczeniu usług elektronicznych. Regulacja ta określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, obowiązki usługodawcy, zasady odpowiedzialności (...)

 • 4.2.2005

  Jak reklamować usługi telekomunikacyjne według nowych zasad?

  Od dzisiaj, to jest od 18 listopada 2004 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące trybu postępowania reklamacyjnego usług telekomunikacyjnych. Rozporządzenie określa (...)